Si mladý človek do 30 rokov, ktorý sa zaoberá tvorbou médií a zároveň ťa zaujíma problematika ľudských práv?  Chceš sa naučiť ako o týchto témach reportovať za využitia dátovej žurnalistiky a zároveň objaviť nové inovatívne žurnalistické formy písania?

Potom je táto výzva práve pre Teba!  European Youth Press ako organizátor v spolupráci s Európskym dialógom ako partnerskou organizáciou a partnermi z Talianska, Švédska, Arménska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Bieloruska hľadajú účastníkov tréningového kurzu s názvom „Data driven journalism about human rights“, ktorý sa bude konať od 23. septembra do 1. októbra 2018 v Berlíne.

O projekte:

Hlavným cieľom tréningu je zvýšiť zručnosti v oblasti žurnalistiky prostredníctvom praktického školenia a práce na skutočnom príbehu zo života. Účastníci nadobudnú zručnosti v oblasti dátovej žurnalistiky, ktoré i následne využijú v rámci tréningu v praxi. Finálne výsledky ich práce budú potom uverejnené mediálnymi partnermi projektu v rámci ich kanálov. Tréning umožní taktiež vytvorenie medzinárodnej siete mladých tvorcov médií, začínajúcich novinárov a aktivistov zaoberajúcich sa ľudskými právami.

Účastníci kurzu:

  • Lepšie porozumejú problematike ľudských práv
  • Naučia sa a využívať techniky dátového žurnalizmu
  • Zapoja sa do tímov aby spoločne pracovali na konkrétnych projektoch zameraných na uverejnenie v národných médiách
  • Vybudujú profesionálne kontakty a získajú praktické skúsenosti s prácou na cezhraničnom investigatívnom pátraní založenom na dátach.

Kto sa môže prihlásiť?

Táto výzva je otvorená pre:

  • mladých tvorcovia médií, študentov žurnalistiky, blogerov a občianskych novinárov, ktorí prjeavujú záujem o otázky týkajúce sa ľudských práv; aktivistov za ľudské práva; developerov, ktorých sa táto problematika dotýka;
  • ľudí medzi 18 – 30 rokov;
  • Občanov a rezidentov Slovenska
  • ľudí skúsených v angličtine;

Ako sa prihlásiť?

Kandidáti, ktorých sa to týka a projekt ich zaujal, sa môžu prihlásiť zaslaním svojho životopisu e-mailom na adresu europskydialog@gmail.com s uvedením „DDJ on human rights“ do predmetu mailu.

Uzávierka prijímania kompletných žiadostí je: 26. augusta, 23: 59h SEČ.

Tento kurz je financovaný z grantu Erasmus + a účastníci majú z týchto prostriedkov hradené ubytovanie, stravu ako aj cestovné náklady. Z každej krajiny bude vyslaných 5 participantov.

Comments are disabled.