Si mladý začínajúci alebo zabehnutý žurnalista? Tak toto je skvelá príležitosť pre teba! Umožní ti dostať sa do Európskeho parlamentu ako účastník, alebo priamo organizátor skvelého projektu s dlhoročnou tradíciou!

Nemecká mládežnícka organizácia European Youth Press aj tento rok usporadúva European Youth Media Days, čo možno považovať za jeden z najväčších eventov v Európe venovaných mladým novinárom. Ten ponúka možnosť zažiť 3 dni plné workshopov zameraných na médiá a ich tvorbu,  tiež rôzne politické diskusie alebo neoceniteľný pohľad na činnosť Európskeho parlamentu zvnútra. Obrovskou devízou projektu je možnosť priameho kontaktu s vysoko postavenými politikmi a úradníkmi EÚ, profesionálnymi žurnalistami pôsobiacimi na pôde EP a iných expertov.

V termíne 16 – 18 október 2018  tak European Youth Press spolu s ďalšími organizátormi v Bruseli privíta 57 mladých žurnalistov vo veku 18-30 rokov, ktorých úlohou bude reportovať priamo z Európskeho parlamentu na rôzne témy, pričom tou primárnou bude: „Ako informovať mladých voličov o európskych voľbách“. Eventu sa môžu zúčastniť mladí ľudia zo všetkých členských krajín EÚ.

Každý z účastníkov si bude môcť vybrať z viacerých workshopov, v rámci ktorých bude pracovať na reporte na zadanú tému. Ponuka workshopov je nasledovná:

 • Tlač-infografika (novinári+ grafici)- tvorba vizuálne aktraktívneho príbehu pre časopis
 • Tlač-fotografia (novinári+ fotografi)-tvorba článku s viac fotkami
 • Foto-report (novinári)- tvorba fotografického reportu s max 15 fotkami
 • Radio-program (novinári)- tvorba 5-20 min rozhlasového programu
 • Video I. (novinári+ video editori)- tvorba televízneho programu
 • Video II. (novinári+ video editori)- tvorba krátkych pre publikum atraktívnych videí
 • Multimédiá (novinári + editori)- produkcia online kampane na sociálnych médiách
 • Sociálne média I. (novinári)- Kampaň sociálnych médií, tvorba grafiky/audioviz.príbehov
 • Sociálne médiá II. (novinári) Kampaň na sociálnych médiách zameraná na dezinformácie

Cestovné náklady ako aj náklady na ubytovanie bude po projekte preplatená účastníkom z prostriedkov EP, pričom strava bude zabezpečená. Ak máš záujem byť súčasťou EYMD ako participant, vyplň tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgU6J7r1AdgJTD1Y97fr6sN5MWysFPLpQu0HRpRbjkpJtULQ/viewform Je pritom potrebné, aby si zdôraznil svoje vzdelanie v odbore spojenom s prácou media makers ako aj významné pracovné skúsenosti, či motiváciu zúčastniť sa eventu.

Deadline pre zaslanie prihlášky a potrebných dokumentov je 31. august 23:59 SEČ!!

Pre podrobnejšie info klik článok: http://www.youthpress.org/call-participants-european-youth-media-days-2018-deadline-31-august/

 

European Youth Press však nehľadá len účastníkov podujatia, ale tiež členov organizačného tímu, ktorí by boli nápomocní najmä pri zabezpečení realizácie vyššie spomínaných workshopov a všetkých organizačno-logistických náležitostí projektu. Kandidáti na člena EYMD organizačného tímu sa môžu hlásiť na nasledovné pozície:

 • Projektový koordinátor
 • Koordinátor workshopov a diskusných panelov
 • Manažér pre vnútornú komunikáciu
 • Koordinátor pre vonkajšiu komunikáciu
 • Moderátori/Editori mediálnych tímov

Podmienkou je minimálne 2-ročná pracovná skúsenosť v jednej zo spomínaných oblastí, tiež v koordinovaní tímov a v oblasti editovania. Skúsenosti v mentorovaní žurnalistov sú výhodou.

Záujemcovia sú tiež povinní dodať kópiu svojho platného novinárskeho preukazu alebo potvrdenie od svojho editora o tom, že pracujú ako platení novinári s priložením kópie ID alebo pasu.

Prihlásiť sa je potrebné vyplnením google dotazníka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwAQ76rDRpUdHfRdabOluAI-3KEN734UTmqAtn-WwkxNhW9w/viewform

Deadline pre zaslanie prihlášky je 24.august 2018, 23:59 SEČ!

Pre podrobnejšie infor klik sem: http://www.youthpress.org/call-team-members-european-youth-media-days-2018-deadline-24-august/

V prípade akýchkoľvek otázok k jednej alebo druhej výzve uvedenej vyššie, prosím zasielajte maily buď s predmetom „EYMD 2018 questions“ alebo „EYMD team questions“ na adresu: d.bologova@youthpress.org

 

 

Comments are disabled.