Po skoro 2 mesiacoch od publikovania výzvy ohľadom hľadania stážistu pre europoslankyňu Janku Žitňanskú vám dnes môžeme oznámiť, že po všetkých procedurálnych postupoch nastupuje od 7.1.2016 na stáž Veronika (28) z Banskej Bystrice.

“Som veľmi rada, že budem stážovať v Bruseli v kabinete pani Žitňanskej. Verím, že všetky doterajšie skúsenosti, ktoré mám, budú benefitom pri každodennej práci v Európskom Parlamente” uviedla Veronika.

10582203_503681379794042_1055584053_n

Počas tohto víkendu prebiehalo aj školenie, kde Miroslav Hajnoš a Filip Sekan uviedli Veroniku do problematiky Európskeho Parlamentu, jeho históriu, fungovanie, právomoci, politické strany a frakcie v EP, výbory a delegácie a mnoho ďalších dôležitých informácii.

V mene Európskeho dialógu sa chceme poďakovať hlavne Janke Žitňanskej a všetkým záujemcom o stáž a prajeme Veronike príjemnú a perspektívnu stáž.

Comments are disabled.