Predkladaný článok rozoberá nedávne májové parlamentné voľby do dolnej – kompetenciami dominantnejšej komory britského parlamentu – House of Commons, ktoré sa uskutočnili dňa 7. mája 2015 vo Veľkej Británii. Tieto parlamentné voľby boli médiami vo výraznej miere zviditeľňované. Vedené boli rôzne polemické otázky o tom, akým spôsobom výsledky volieb ovplyvnia život domácich angličanov a na druhej strane taktiež aj to, ako výsledok volieb komplexne ovplyvní celú Európsku úniu. Mnohé odhady politológov a prieskumy verejnej mienky hovorili o tom, že toryovia, teda konzervatívna strana jednofarebnú vládu nevytvorí a prognostiky taktiež predpokladali, že súboj medzi konzervatívcami a labouristami bude napínavý, nakoľko preferencie hovorili o podobných možných získaných percentách voličských hlasov pre oba spomínané politické subjekty ( 33 – 35 % hlasov). Hranica volebnej účasti vzrástla v porovnaní s poslednými voľbami uskutočnenými pred piatimi rokmi o 1,1 % a tým volebná účasť v roku 2015 dosiahla hranicu 66,1 % voličov.

V súčasnosti je výsledok volieb jasný. Anglické média hodnotili volebný výsledok ako jedny z najviac prekvapujúcich volieb v doterajšej histórii krajiny. Parlamentné voľby vyhrali opätovne absolútnou väčšinou konzervatívci pod vedením ,,staronového“ premiéra Davida Camerona. Voliči tým jasne dali opätovne najavo svoju vieru v politiku konzervatívnej strany. Súhrnne konzervatívci získali 331 poslaneckých mandátov z celkového počtu 650 miest komory parlamentu. Tým sa ,,toryovia“ stali väčšinovou stranou v parlamente.

Britskej a aj európskej spoločnosti je Cameronov vyhranený názor k Európskej únii a voči kompetenciám európskych inštitúcii verejne známy. Avšak to, aký dopad bude mať pre Britániu a komplexne pre Európsku úniu  výhra euroskeptickej konzervatívnej strany ( a pravdepodobné referendum iniciované Cameronom o vystúpení Británie z Európskej únie, ktoré sa má uskutočniť do roku 2017 ) sa vykryštalizuje až časom.

Avšak predkladaný príspevok zhodnotí a analyzuje výsledok volieb a získaných kresiel poslancov z rodového hľadiska, teda koľko poslaneckých miest v tomto funkčnom období obsadili muži a koľko ženy. Tieto parlamentné voľby boli prekvapivé vo viacerých výsledkoch. Za jeden z najneočakávanejších aspektov možno považovať rodové zloženie zvolených mužov a žien.

Tabuľka č.1: Porovnanie zastúpenia ženského a mužského rodu v dolnej komore britského parlamentu v predchádzajúcom a súčasnom funkčnom období.

Volebné obdobie                   2010-2015                                          2015-2020

Muži                                        503                                                     459

Ženy                                        147                                                     191

Konzervatívna strana           2010-2015                                          2015-2020

Celkový počet mandátov         303                                                     331

Muži                                        256                                                     263

Ženy                                        47                                                       68

Labouristická strana             2010-2015                                          2015-2020

Celkový počet mandátov         258                                                     232

Muži                                        171                                                     133

Ženy                                        87                                                       99

Skotska národná strana       2010-2015                                          2015-2020

Celkový počet mandátov      6                                                         56

Muži                                        5                                                         36

Ženy                                        1                                                         20

Liberálni demokrati              2010-2015                                          2015-2020

Celkový počet mandátov         56                                                       8

Muži                                        49                                                       8

Ženy                                        7                                                         X

 

            Konštatovať sa dá, že súhrnne v súčasnom funkčnom období pre rok 2015 až 2020 je navýšený počet ženského rodu v dolnej komore britského parlamentu o 44 poslankýň na celkový konečný počet 191 poslankýň. Rodovo mužské zastúpenie reprezentuje spolu 459 mužov, čo predstavuje o 44 mužov poslancov menej ako vo volebnom období rokov 2010-2015.

Víťazná politická strana konzervatívcov pod vedením Davida Camerona s pravicovou politickou profiláciou uspela vo voľbách nad očakávania všetkých volebných prieskumov. Medzi kľúčové politické témy, o ktoré sa táto strana opiera je  sociálna politika, imigrácia a školstvo. V strane cítiť euroskeptické nálady. Konzervatívnou stranou je neustále kritizované prílišné suverénne postavenie a výrazné kompetencie inštitúcii Europskej únie. Premiér Cameron sa ešte pred voľbami v roku 2013 vyjadril o potrebe uskutočnenia referenda o zotrvaní Británie v Európskej únií. Po víťazstve Cameron opätovne potvrdil snahu o uskutočnenie referenda o vystúpení Británie z Únie. Z pohľadu rodovej politiky dopadli výsledky strany taktiež prekvapujúco. Strana dosiahla celkové zvýšenie zastúpenia poslancov v dolnej komore parlamentu o celkových 28 poslancov a strana touto podporou voličov získala konečným výsledkom 331 mandátov. Pri tomto politickom subjekte sa navýšilo aj rodovo ženské zastúpenie, a to súhrnne na viac o 21 žien v porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím. Rodovo mužské zastúpenie reprezentuje 263 poslancov.

Najväčším politickým súperom toryov bola v parlamentných voľbách strana labouristická s profiláciou tzv. New Labour, teda strana politického stredu, avšak strana svojou presadzujúcou politikou v praxi je skôr odborníkmi radená do lavicovej profilácie. Strana sa presadzuje pre podporu multikulturalizmu, sociálnu demokraciu, podporu školstva a mladých rodín. Čo sa týka postoju Labour Party k Európskej únii, strana a predovšetkým ex predseda strany Ed Miliband ostro vystupuje proti iniciovanému referendu konzervatívcami o vystúpení z Únie. Volebný výsledok bol pre stranu porážkou, po ktorej Miliband odišiel z funkcie predsedu strany, dočasne ho zastupuje Harriet Harmanová. Hodnotiť sa dá, že strana si celkovým zastúpením poslancov v The House the Common pohoršila zastúpením omnoho nižším počtom poslancov. Labouristov v tomto funkčnom období zastupuje 232 poslancov, čo predstavuje o 26 poslancov menej v porovnaní s predchádzajúcim funkčným obdobím. Z rodového pohľadu mužov je v tomto volebnom období menej o 38, avšak počet labouristiek vzrástol o 12.

Nasledujúcim analyzovaným politickým subjektom je strana Liberálnych demokratov. Subjekt je skôr lavicového zamerania. Medzi priority strany patrí presadzovanie sociálneho liberalizmu a tolerancie v krajine, ochrana obyvateľov, životného prostredia. Postoj strany k unijnej politike možno charakterizovať ako pozitívny – proúnijný. Z hľadiska rodovej politiky možno hodnotiť volebný výsledok Liberálnej strany za naozaj zarážajúci. Súčasné volebné obdobie zastupuje len 8 mužov poslancov, ženský rod nereprezentuje žiadna žena. Strana si pohoršila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o celkovú stratu 48 poslancov. Na základe tejto volebnej porážky aj predseda liberálov Nick Clegg rezignoval z funkcie.

Najvyššie zvýšenie celkového počtu poslancov na základe predloženej tabuľky možno vidieť u Škótskej národnej strany. Týmto ziskom mandátov sa strana stala treťou najsilnejšou stranou v parlamente. Strana si polepšila podporou voličov o 50 poslaneckých mandátov. Mužský rod zastupuje 36 mužov a ženský rod 20 poslankýň. Líderkou strany SNP je žena – Nicola Sturgeon.

Nasledujúci analyzovaný subjekt, strana UKIP – Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva v tohtoročných voľbách úspešná nebola. Strana získala len jeden poslanecký mandát, ktorý zastúpi mužský rod. Profiláciou ide o silne pravicovo orientovanú stranu a voči Európskej únii má silne proti európske snahy, strana plánuje podporiť vystúpenie krajiny z Únie a taktiež aj voči prisťahovalcom má UKIP negatívny, priam antiimigračný postoj.

V ďalších politických subjektoch, ktoré sa podieľali o zisk voličskej podpory nevidno výrazné zmeny. Napríklad severoírska Demokratická unionistická strana,  opätovne obsadila ako po minulých voľbách 8 poslaneckých mandátov a z rodového hľadiska nenastali žiadne prílišné zmeny. Ďalšia severoírska strana Sinn Fein v tohtoročných voľbách stratila jeden poslanecký mandát, záverom stranu reprezentujú 4 poslanci. Welská strana Plaid Cymru obhájila rovnaký počet mandátov aj v týchto voľbách, počtom 3 získaných mandátov. Naopak politická strana Social Democratic & Labour Party stratila v porovnaní s minulým funkčným obdobím 1 mandát, preto v súčasnom období ju zastupujú len 2 poslanci. Stranu zelených opätovne zastupuje len 1 poslanec.

V predloženej analýze vidno naozaj zaujímavé meniace sa rodové zloženie dolnej komory britského parlamentu The House of Commons. V konečnom dôsledku možno konštatovať pokles rodovo mužského zastúpenia poslancov avšak na druhej strane najvyšší podiel rodovo ženských zástupkyň v dolnej komore. Z pohľadu rodovej politiky sa dá konštatovať priam dramatický nárast rodovo ženského zastúpenia poslankýň. Ide o najvyšší rodový nárast ženského rodu v dolnej komore parlamentu od roku 1997. Celkový počet žien v parlamente sa zvýšil takmer o tretinu, percentuálne šlo konkrétne o 6 % navýšenie ženského rodu ( v porovnaní s predchádzajúcim funkčným obdobím ) a tým na súčasných 29 % rodovo ženské zastúpenie poslancov.

Photo: www.ipolitics.ca

Comments are disabled.