Vedel si, že na to, aby si sa stal dobrovoľníkom/čkou cez Európsky zbor solidarity už viac nemusíš vycestovať do zahraničia? 

Európsky Dialóg otvára dvere dobrovoľníkovi a hľadáme do nášho tímu niekoho, kto je pripravený prijať výzvu a priniesť pozitívne zmeny do našej lokálnej komunity i do sveta! 

Kto sme a čo robíme?

Európsky Dialóg je občianske a mládežnícke mediálne združenie, jadrom našej vízie je informovaná spoločnosť podporujúca kreativitu, ktorej členovia kriticky hodnotia informácie, ktoré prijímajú, šíria a komunikujú. Preto je jedným z našich hlavných cieľov podporovať spoločensky zodpovednú medialnu produkciu, talenty v oblasti médií a umenia a bojovať proti dezinformáciám. Od svojho založenia v roku 2013 sa ED tiež zameriavame na zvyšovanie povedomia o európskych záležitostiach a zvyšovanie občianskej angažovanosti mladých ľudí. Považujeme za dôležité viesť mladých ľudí k tomu, aby sa zaujímali o svoju komunitu či mesto a chopili sa iniciatívy za pozitívne zmeny. 

Teraz máme jedinečnú príležitosť, aby sa jeden z Vás pridal k nášmu tímu a na 4 mesiace sa zapojili do dobrovoľníckeho programu cez Európsky zbor solidarity!

Koho hľadáme?

Hľadáme mladého človeka vo veku od 18 do 30 rokov, ktorý sa zaujíma o témy mediálnej gramotnosti, tvorby médií a jeho ambíciou je byť aktívnym občanom a prispieť k väčšiemu záujmu mládeže o spoločenský i osobný rozvoj. Ak spĺňaš tieto požiadavky, potom hľadáme práve teba:

 • máš 18-30 rokov (vrátane 30 rokov v deň nástupu na aktivitu);
 • si občanom/občiankou Slovenska alebo rezidentom/rezidentkou na Slovensku
 • počas 4-mesačnej aktivity budeš celý čas k dispozícii a nebudeš mať trvalý pracovný pomer
 • si ochotný/á sa počas obdobia aktivity presťahovať do Trnavy
 • tvoja angličtina je na úrovni aspoň B2
 • zaujímaš sa o témy, s ktorými naša organizácia pracuje, a chceš sa v nich rozvíjať.

Kedy a kde?

Dobrovoľnícka aktivita začína podľa dohody, čím skôr tým lepšie, a potrvá 4 mesiace. Je možné sa dohodnúť a začiatok aktivity prispôsobiť podľa potreby, nakoľko sme relatívne flexibilní. Aktivity budú prebiehať v Trnave, kde máme sídlo, na adrese Šrobárová 6. Niektoré z nich sa však môžu realizovať aj mimo kancelárie Európskeho Dialógu.

Čo môžeš od dobrovoľníctva očakávať?

 • Počas celej doby trvania projektu dostaneš príspevok 200 EUR mesačne na stravu, a vreckové vo výške 6 eur na deň vrátane víkendov a dní pracovného pokoja.  Celková mesačná suma, ktorú ti pošleme na účet tak bude 380 alebo 386 eur, závisí od počtu dní v mesiaci.
 • Zabezpečíme ti ubytovanie v samostatnej izbe, v byte čo najbližšie ku kancelárii.

Z akých činností bude pozostávať tvoja dobrovoľnícka aktivita?

Ak sa rozhodneš stať naším dobrovoľníkom, čaká ťa pestrá a obohacujúca skúsenosť! Tu je prehľad návrhu činností, na ktorých sa môžeš podľa záujmu priamo podieľať:

 1. Príprava a realizácia podujatí: Budeš aktívne spolupracovať na príprave a organizácii rôznych akcií, vrátane seminárov, workshopov, diskusií, online kampaní a súťaží. Tvoja kreativita a nápady budú vítané a prinesú nové impulzy do aktivít organizácie.
 2. Komunikácia s účastníkmi a odborníkmi: Budeš mať príležitosť komunikovať s účastníkmi podujatí a odborníkmi v rámci projektov Európskeho Dialógu. Budeš podporovať a asistovať pri ich účasti, odpovedať na ich otázky a zabezpečovať, aby mali čo najlepšiu skúsenosť.
 3. Výroba mediálnych materiálov: Môžeš sa podieľať na tvorbe rôznych typov mediálnych materiálov v závislosti od tvojich kompetencií. Môžeš sa venovať fotografii, infografike, videu, podcastom, multimediálnym prezentáciám a písanému textu. Tvoja tvorivosť a zručnosti budú neoceniteľným prínosom pre tvorbu nášho obsahu.
 4. Obsah pre sociálne siete: Budeš spolupracovať na vytváraní a spravovaní obsahu pre sociálne siete Európskeho Dialógu. Tvoje príspevky pomôžu šíriť informácie a posolstvá organizácie medzi širokou verejnosťou a prilákajú pozornosť mladých ľudí.
 5. Prieskum a návrhy projektov: Budeš podporovať organizáciu pri prieskume podkladov a dát potrebných pre návrhy nových projektov. Tvoje schopnosti v analýze a zhromažďovaní informácií budú využité pre úspešnú realizáciu našich projektov.
 6. Iniciatívy a vlastné aktivity: Budeš mať tiež možnosť vlastnej iniciatívy! Ak máš vlastné nápady na aktivity, ktoré by si chcel/a realizovať, členovia organizácie ti budú nápomocní a podporia ťa v ich uskutočňovaní.

 Účastník tejto dobrovoľníckej aktivity bude môcť rozvíjať a osvojiť si nasledujúce kompetencie:

 • Schopnosť napísať žiadosť o grant a rozpracovať zaujímavý nápad: Budeš sa učiť, ako efektívne formulovať žiadosť o grant a prichádzať s inovatívnymi a pútavými nápadmi. 
 • Zručnosti súvisiace s vyhľadávaním a používaním dát a informácií.
 • Schopnosť vytvárať presné vizualizácie dát, čo ti pomôže jasne a názorne prezentovať informácie.
 • Schopnosť kritického myslenia, ktorá je nevyhnutná pre objektívne hodnotenie informácií a rozhodovania. 
 • Schopnosť vytvárať nezaujaté profesionálne médiá: budeš sa učiť správne komunikovať a vyjadrovať sa prostredníctvom médií.
 • Schopnosť používať nové mediálne nástroje na prezentáciu výsledkov a zapojenie publika.
 • Schopnosť zaujať publikum: Získaš schopnosť zaujať a angažovať svoje publikum. 
 • Rozvíjanie vzdelávacieho a osobnostného potenciálu: Aktivita poskytne príležitosť na získanie nových poznatkov, schopností a zručností, ktoré ti pomôžu pri osobnom aj profesionálnom rozvoji.
 • Podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a prekonávanie jazykových a kultúrnych bariér: Budeš mať príležitosť pracovať s ľuďmi z rôznych krajín a kultúr, čo ti umožní prekonávať jazykové a kultúrne rozdiely. 
 • Získanie nových vedomostí o fungovaní EÚ a dianí na európskej úrovni politiky
 • Nové kompetencie v oblasti projektového manažmentu a manažmentu sociálnych médií.

Deadline na prihlásenie:

V prípade, že máš záujem stať sa na polroka naším dobrovoľníkom, pošli, prosím, svoj životopis ako aj motivačný list na info@europskydialog.eu najneskôr do 20. feburára 2024. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať mailom alebo telefonicky na čísle 0908 203 2410. Tešíme sa na Vaše prihlášky 🙂

Comments are disabled.