Autor: Martin Maška

Pre zobrazenie prezentácie (slideshow) kliknite na tento text

Zdroje informácií:

Politika súdržnosti EÚ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Inforegio – Available budget of Cohesion Policy 2021-2027 (europa.eu)

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť | Informačné listy o Európskej únii | Európsky parlament (europa.eu)

Štrukturálne a investičné fondy sú súčasťou politiky súdržnosti EÚ, ktorá je jednou z najkomplexnejších politík Európskej únie. Už viac ako tri desaťročia sa naň vyčleňuje veľká časť rozpočtu EÚ – v súčasnosti 392 miliárd EUR na roky 2021 až 2027 – venovaná konkrétne cieľu posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ, a to nápravou územnej nerovnováhy a podporou „harmonického rozvoja“ medzi krajinami a regiónmi. Implementácia tejto politiky sa uskutočňuje prostredníctvom takzvaného „zdieľaného hospodárenia“: národné a regionálne orgány, pod dohľadom Európskej komisie, publikujú viacročné programy a financie sa poskytujú projektom, ktoré spĺňajú špecifikované strategické ciele a zámery.


Toto video a prezentácia sú súčasťou kampane YOUTHopia, novinárskeho projektu, ktorý vrhá nové svetlá na politiku súdržnosti EÚ.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *