Európska komisia navrhuje vylúčiť čínske spoločnosti Huawei a ZTE z výstavby 5G siete. Európsky komisár pre vnútorný trh, Thierry Breton, vyzval členské štáty, aby využili výsadných práv tzv. 5G Toolboxu k obmedzeniu alebo vylúčeniu vysoko rizikových dodávateľov. Oznámil tiež opatrenia Európskej komisie k oslobodeniu svojich vnútorných sietí od Huawei a ZTE. [1]

Breton tiež žiada, aby naše služby a poskytovatelia pripojení neobsahovali značky Huawei a ZTE. To sa má týkať nových ale aj súčasných zmlúv. „Platí to pre všetky priestory Európskej komisie a vyzývame aj ostatné inštitúcie EÚ, aby nasledovali tento príklad.“[2]

Druhá správa o pokroku členských štátov pri vykonávaní súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 5G, na ktorej sa členské štáty jednohlasne dohodli, zistila, že len 10 členských štátov z 27 štátov doteraz využilo právomoc súborov nástrojov 5G k uloženiu povinností vysoko rizikovým predajcom a obmedzilo ich alebo vylúčilo zo svojich sietí.[3] Podľa Bretona  „je to príliš málo a vystavuje to kolektívnu bezpečnosť únie.“[4]

Súbor nástrojov o bezpečnosti sietí 5G 

Európska únie prijala jednomyseľne v roku 2020 súbor nástrojov o bezpečnosti sietí 5G.[5]

Súčasťou súboru nástrojov 5G je, aby členské štáty identifikovali „vysoko rizikových dodávateľov“ a mohli im zakázať alebo obmedziť používanie základných prvkov sietí 5G v celej Európskej únii.[6]

Dôvodom takejto klasifikácie je, že niektorí dodávatelia služieb podliehajú tzv. veľmi rušivým zákonom tretích krajín o národnom spravodajstve a bezpečnosti údajov. Huawei a ZTE patria do takejto klasifikácie.[7]

Opatrenia proti čínskym značkám ako je Huawei boli súčasťou obchodnej vojny bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho zámerom bolo ochromiť rastúci čínsky technologický sektor, ktorý konkuroval USA.[8]

Druhá správa o pokroku členských štátov pri vykonávaní súboru nástrojov EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 5G je revíziou prvej správy z roku 2020.[9]

Konštatuje, že 24 členských zemí EÚ síce prijalo alebo pripravuje legislatívu týkajúcu sa súborov nástrojov EÚ, no kritické prvky neboli zavedené. Správa uvádza, že „táto situácia vytvára jasné riziko pretrvávajúcej závislosti na vysoko rizikových dodávateľoch na vnútornom trhu s potencionálne závažnými negatívnymi dopadmi na bezpečnosť užívateľov a spoločností a na kritickú infraštruktúru EÚ.“[10]

Ak by členské štáty neprijali žiadne opatrenia, Európska komisia sa bude zaoberať ďalšími krokmi k zvýšeniu odolnosti vnútorného trhu, vrátane preskúmania možných legislatívnych ciest po konzultácii so skupinou pre spoluprácu  v oblasti bezpečnosti sietí a informácií.[11]

Bezpečnostné riziko

Termín „rizikový dodávateľ“ sa obvykle používa pre označenie dodávateľov ICT vybavenia, u ktorých by mohlo hroziť riziko spolčenia sa s nepriateľskou mocnosťou.[12] ICT vybavenie je označenie pre „Information and Communication Technologies“ a teda pre informačné a komunikačné technológie. Technológie ako napríklad sieťové vybavenie alebo telekomunikáciu.[13] 

Západné krajiny si na Huawei a iné čínske spoločnosti dávajú pozor, pretože čínske bezpečnostné zákony môžu čínske spoločnosti nútiť k poskytovaniu údajov čínskej vláde.[14]

Podľa čínskeho zákona o národných spravodajských službách z roku 2017 – sú čínske spoločnosti, či už verejné alebo súkromné, zo zákona povinné podporovať, spolupracovať a kooperovať pri práci národných spravodajských služieb, o ktorej vedia.[15]

Spoločnosť Huawei bola obvinená z krádeže duševného vlastníctva. Známymi prípadmi sú napr. krádež kódov spoločnosti Cisco z roku 2003[16] alebo krádež softwaru testovacieho robota pre smartfóny spoločnosti T-Mobile[17] alebo patentový spor spoločnosti Motorola. Ďalším prípadom je zber dát Čínou v Etiópii.[18]

Napriek tomu spoločnosť v minulosti poprela obvinenia zo špionáže cudzích vlád alebo poprela akúkoľvek krádež duševného vlastníctva. Taktiež poprela akúkoľvek spojitosť s čínskou vládou. V súvislosti s čínskymi zákonmi zakladateľ spoločnosti, Žen Čeng-fej,  uviedol, že sa vzoprie akýmkoľvek zákonom, aby zachoval nezávislosť spoločnosti.[19]

Zákaz Európskej komisie by mal znamenať nielen to, že EÚ nebude využívať týchto rizikových dodávateľov, ale ani spoločnosť, ktorá im poskytuje služby.[20]

Breton tiež poukázal na riziko prílišného vystavenia sa a závislosti na čínskych dodávateľoch. Podľa jeho slov EÚ už dokázala „znížiť alebo eliminovať“ svoju expozíciu voči geopolitickým rizikám v iných odvetviach, napríklad v energetike. Varoval však, že „musíme urobiť to isté v prípade sietí 5G – nemôžeme si dovoliť udržiavať kritické závislosti, ktoré by sa mohli stať zbraňou proti našim záujmom.“[21]

Reakcia spoločnosti Huawei 

Spoločnosť Huawei uviedla, že „dôrazne nesúhlasí“ s oznámením Európskej komisie, ktorá chce čínskemu technologickému gigantu zablokovať financovanie výskumu a zákazky EÚ. [22]

Podľa Huawei nie je krok EÚ založený na overenom, transparentnom, objektívnom a technickom posúdení 5G siete.[23]

Je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že diskriminačné hodnotenie „vysoko rizikového dodávateľa“ sa nesmie uplatňovať na žiadneho predajcu bez odôvodneného postupu a náležitého vypočutia.“[24] 

Spoločnosť dodala, že verejné vyčlenenie jednotlivého subjektu ako „vysoko rizikového dodávateľa“ je proti zásadám voľného obchodu.[25]

 

Comments are disabled.