So slovom solidarita sa stretávame v mnohých oblastiach. Dnes, viac ako v minulosti, sa reaguje na krízy slovami ako solidarita, podpora, či súdržnosť.  Solidarita spája ľudí s obeťami prírodného nešťastia, solidarita prejavená ľuďom z marginalizovaných skupín, solidarita s tými, ktorým sa deje neprávosť. Čo ale tá solidarita vlastne znamená? A aký je to solidárny človek?

Pojem solidarita

Základ slova solidarita vychádza z latinčiny. Doslova znamená pevnosť alebo celistvosť. Medzi synonymá, s ktorými sa v rovnakom kontexte môžeme stretnúť môžeme zaradiť spolupatričnosť, súdržnosť, či vzájomnosť. V bežnom používaní vyjadruje tento pojem vzájomnú podporu v rámci celku. Solidárny človek považuje úspech či neúspech skupiny za svoj vlastný a dobrovoľne prežíva s touto skupinou súdržnosť [1, 2].

Aktuálne témy

Pri mnohých spoločenských problémoch a konfliktoch má, v slobodnej krajine, človek možnosť prejaviť svoj názor. Vyjadriť, ktoré hodnoty sú mu vlastné a zastávať sa ich. Okrem otvoreného verbálneho zdieľania svojho postoja sa to môže demonštrovať práve prejavením solidarity voči istej skupine alebo človeku. Prejaviť solidaritu nemusí len človek, ktorý do danej skupiny patrí, môže tak urobiť a niekto, kto „len“ podporuje názory danej skupiny alebo súhlasí s jej hodnotami. Príklad solidarity k jednotlivcovi, ktorý zastával isté hodnoty nemusíme hľadať ďaleko v minulosti. Na jeseň minulého roku zomrela po zadržaní mladá žena v Iráne. Po smrti 22-ročnej Mashy Amíniovej sa za práva žien v danej krajine postavilo aj množstvo mužov, s heslom „ženy, život, sloboda“ a protesty sa konali aj globálne vo svete [3]. Solidaritu prejavila aj medzinárodná nezisková organizácia, Amnesty International, verejným vyhlásením. V ňom nabáda na vyšetrenie okolností smrti mladej Kurdky. Okrem iného, Amnesty International pravidelne publikuje články a petície voči neprávosti a porušovaniu ľudských práv [4].

Solidarita s Ukrajinou

Okrem takýchto náhlych udalostí týkajúcich sa jednotlivcov sa solidarita dá vyjadriť aj celej skupine ľudí. Za takýmto vyjadrením solidarity nemusíme ísť geograficky až na Stredný východ. Stačí sa pozrieť za naše východné hranice. Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine sa stretávame s pojmom solidarita aj v tejto oblasti. Prejavujeme podporu celému štátu, rovnako ako aj jednotlivcom, či už cez zaslanú pomoc alebo bezprostrednú pomoc utečencom. Okrem pomoci, pre ktorú sa rozhodne každý jednotlivo, sa v rámci Európskej Únie zapájame do podpory celoštátne. Hlavne v oblasti finančnej, politickej, humanitárnej pomoci a súdržnosti pri sankciách [4]. Webová stránka pomocpreukrajinu.sk, ktorá je zastrešená Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ponúka možnosť zaregistrovať sa na stránke a ľuďom v núdzi ponúknuť ubytovanie [5]. Ak by chcel občan alebo organizácia pomôcť aj inak, portál ktopomozeukrajine.sk, ponúka rôzne formy, ako prejaviť svoju solidaritu. Ľudia tak môžu urobiť materiálnou alebo psychologickou podporou, prípadne sa zaregistrovať ako dobrovoľník a pomáhať inými skúsenosťami [6].

Solidarita a COVID-19

Príklad solidarity v rámci vlastnej skupiny sme mohli v celosvetovej spoločnosti pozorovať najintenzívnejšie v rokoch 2020 a 2021. V tom čase bol celý svet zasiahnutý pandémiou COVID-19. Slovensko, ako aj množstvo iných krajín sa potrebovalo vysporiadať s ekonomickou a zdravotnou stránkou tohto problému. Na webe Rady Európskej únie sa nachádza množstvo príbehov z rozličných krajín Európy o tom, ako sa bežní občania v rámci solidarity vzájomne pomáhali. Slovensko  reprezentovala Mária s kamarátkou. Obom sa podarilo vytvoriť platformu Smepripraveni.sk, ktorá pomáhala prepájať zdravotníckych dobrovoľníkov s nemocnicami a efektívne tak zabezpečiť spoluprácu [7]. V Európskom kontexte bola pomoc poskytovaná EÚ mechanizmom civilnej ochrany. Tá zasahovala v rokoch 2020-2022, v súvislosti s ochorením COVID-19, až 260-krát. Podieľala sa hlavne na dodávaní ochranných a zdravotníckych pomôcok, zabezpečení lekárskych tímov a vakcín a cezhraničnej liečbe a preprave občanov EÚ [8]. No pôsobenie EÚ prekračuje naše hranice a zapája sa globálnejšie. Hlavne cez humanitárnu pomoc a darcovstvo vakcín do štátov mimo EÚ [9].

Európsky zbor solidarity

Prejaviť solidaritu v rámci fungovania Európskej únie môže aj každý mladý človek, ktorý o to má záujem. Európsky zbor solidarity ponúka množstvo možností, ako sa dá zapojiť. Hlavne do dobrovoľnej činnosti, no zbor organizuje aj semináre. A ak je človek iniciátorom dobrého nápadu, ktorý môže pomôcť, dá sa požiadať aj o zapojenie s organizáciou. [10]

Dá sa teda povedať, že možnosť prejaviť solidaritu sa dá vždy a v rôznych oblastiach. Stačí si len nájsť, čo človeka zaujme a ísť do toho!

 

Comments are disabled.