Pred týždňom sa v Českej republike konali prezidentské voľby. Českí obyvatelia priamou voľbou rozhodovali, kto bude ich hlavu štátu na nasledujúcich päť rokov. Z pôvodných ôsmych kandidátov boli po prvom kole, ktoré sa konalo 13. a 14. januára 2023[1], najúspešnejšími kandidátmi Petr Pavel a Andrej Babiš. O ich ďalšej úspešnosti rozhodovali občania Českej republiky 27. a 28. januára 2023.

Prvé kolo prezidentských volieb

V prvom kole volieb bolo kandidujúcich osem uchádzačov. Najúspešnejším kandidátom bol generál vo výslužbe Petr Pavel[2], ktorý získal podporu 35,4 % hlasov. V tesnom závese, s podporou 34,99 % sa umiestnil predseda hnutia ANO, Andrej Babiš[3]. Nasledovala ekonómka Danuše Nerudová, ktorá získala 13,96 % z celkového počtu hlasov. Senátor Pavel Fisher bol v poradí 4. s percentuálnym podielom 6,75. Zvyšné percentá hlasov si rozdelili Jaroslav Bašta (4,45%), Marek Hilšer (2,56), Karel Diviš (1,35%) a Tomáš Zima (0,55%).

Kandidáti druhého kola

Z výsledkov hlasovania prvého kola postúpili do druhého Petr Pavel a Andrej Babiš. Dvaja kandidáti, ktorí reprezentovali opačné spektrum hodnôt. Na jednej strane stál Andrej Babiš, kandidát s bohatou politickou históriou. Súčasný predseda hnutia ANO a bývalý premiér českej republiky s podporou 56 podpisov poslancov oznámil 30. októbra 2022 svoju kandidatúru.

Jeho protikandidát, generál Petr Pavel, odovzdal 7. novembra podporu 81 250 podpisov občanov na Ministerstvo vnútra. Pavel je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky a predseda Vojenského výboru NATO. Jeho kampaň bola vedená heslom „Vraťme Česku řád a klid“.

Výsledky druhého kola

V medziobdobí prvého a druhého kola bola kampaň nabitá emóciami. Kandidáti navštevovali okresy, v ktorých získali menšiu podporu, aby sa osobne prihovorili ich obyvateľom. Tiež sa zúčastňovali debát a diskusií, kde sa snažili osloviť ďalších voličov. Vo výsledku bol v druhom[4] kole prezidentských volieb zvolený generál Petr Pavel. Ten získal 58,32 % z celkového počtu hlasov. Andreja Babiša teda podporilo 41,67 % voličov. Účasť na týchto voľbách bola jedna z najvyšších a to 70,25 %. Geograficky bola zo všetkých štrnástich krajov najvyššia volebná účasť v kraji Vysočina (73,63%). Naopak najnižšia bola v Karlovarskom kraji (62,76%). A čo sa týka podpory jednotlivých kandidátov, prevažoval Petr Pavel, konkrétne v jedenástich krajoch. V Karlovarskom, Ústeckom a Moravskoslezskom kraji mal väčšiu podporu naopak Andrej Babiš.

Česi si teda právoplatne zvolili nasledujúceho prezidenta. Bude ním zvolený Petr Pavel. Jeho optika Európskej Únie je pozitívna. Vyjadruje súhlas so zotrvaním ČR v EÚ. V členstve vidí prínos bezpečia a stability pre Česko. Tiež vníma potrebu Českej republiky byť aktívnejšou súčasťou EÚ[5]. Inaugurácia nového prezidenta sa uskutoční 9. marca 2023 na Pražskom hrade[6].

Comments are disabled.