Koncom septembra sme s Európskym Dialógom zrealizovali veľmi úspešné Erasmus+ školenie pre pracovníkov s mládežou. Témou nášho tréningu bol sebarozvoj, pretože veríme, že na to, aby človek mohol pomáhať druhým musí pomôcť najprv sebe. Tak aby bol v pohode a mohol pohodu posúvať ďalej prostredníctvom svojej práce alebo osobného vplyvu.
Účastníci školenia sa naučili, ako rásť ako profesionálni pracovníci s mládežou a ako sa stať vzorom pre mladých ľudí, s ktorými pracujú. Veľmi dôležitou zručnosťou, ktorú si počas aktivity zdokonalili, sú prezentačné schopnosti. Vďaka koučovi Ľubvi Gregorovi, ktorí má dlhoročné skúsenosti z ToastMasters sa naučili ako prezentovať pútavým a zároveň interaktívnym spôsobom.
Každý pracovník s mládežou by mal vedieť, ako správne a múdro nakladať so svojím časom, preto sa účastníci zoznámili s mnohými technikami a nástrojmi, ktoré im pomôžu využiť čas čo najefektívnejšie. V rámci tejto témy ich previedla skúsená lektorka a koučka Tinka Nekudová.
Účastníci získali nové kompetencie v oblasti sebareflexia a nenásilnej komunikácie potrebnej pre ich osobné ale i profesné vzťahy (v online i offline prostredí). Ďalšou dôležitou témou, ktorou si účastníci počas programu prešli, bola starostlivosť o seba a duševné zdravie. Naučili sa rôzne techniky, ktorými môžu zabrániť tomu, aby upadli do depresie či vyhorenia. V dnešnej dobe je na nás vyvíjaný tlak zo všetkých strán a mnohí ľudia trpia najrôznejšími mentálnymi ťažkosťami.
Súčasťou programu bol aj workshop  venovaný motivácií, ktorá je základ nášho budúceho úspechu v živote i práci. Viedol ho skúsený pracovník s mládežou Michael Berg. Účastníci sa naučili ako si vytvoriť skvelý motivačný plán osobného rozvoja, ktorý nakoniec vytvorili a získali naň aj spätnú väzbu.
Otvorili sme aj tému sebavedomia, ktorú prišla veľmi interaktívnym spôsobom odfacilitovať sympatická lektorka Janka Chynoradská. Zamýšľali sme sa tiež a spoločne hľadali odpovede na otázku prečo robíme to čo robíme, a čo z toho ďalej vyplýva.
Tréningu sa zúčastnilo 21 ľudí zo Slovenska, Bulharska, Česka, Francúzska, Talianska, Albánska a Slovinska, a o program sa postarali okrem facilitátorov z našich radov aj vyššie spomínaní experti na jednotlivé témy.
Veríme, že to pre našich účastníkov boli inšpirujúce dni, ktoré im pomohli posunúť sa v živote.

Comments are disabled.