Varšava, Poľsko 27.10. – 2.11. 2022

Stať sa mediálne gramotným znamená, že si človek buduje komunikačné zručnosti a je tiež vybavený nástrojmi na interpretáciu, porozumenie, kritické spochybnenie a interakciu s médiami. Schopnosť vytvárať vlastné médiá a platformy, ako je blog alebo podcast, dáva mladým ľuďom priestor, aby rozprávali svoj osobný príbeh, aby vybudovali svoje miesto v kultúre a spoločnosti.

Spoločnosť, ktorá je mediálne gramotná a má schopnosť kriticky myslieť, sa vie lepšie brániť pred dezinformáciami. To je hlavný cieľ tohto projektu – podpora mediálnej gramotnosti u mladých ľudí.

Pozývame vás na medzinárodný vzdelávací tréning Erasmus+, školenie pre pracovníkov s mládežou a zamestnancov organizácií, ktorý sa uskutoční vo Varšave, v Poľsku. Účastníci budú školení na tému kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, nadobudnú potrebné zručnosti a informácie pre ďalšie fázy projektu, ktoré budú spočívať v diskutovaní o realite participácie mladých ľudí v ich krajinách, spoločne vypracujú program miestnych seminárov a diskusií o spôsoboch zapojenia mladých ľudí.

Ciele tréningu:

  • demonštrovať silu médií v živote mládeže;
  • posilňovať mediálnu gramotnosť ako inštruktážnu stratégiu pre rozvoj kritického myslenia u mladých ľudí ľudia;
  • poskytnúť pracovníkom s mládežou rámec pre kritickú mediálnu gramotnosť;
  • medzikultúrny dialóg a kultúrne povedomie;
  • posilniť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť medzi mladými ľuďmi s cieľom posilniť demokraciu a bojovať proti manipulácii, propagande a dezinformáciám.

Účastníci

4 účastníci z každej organizácie (3 účastníci za krajinu + 1 koordinátor), veková hranica od 18+. Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Nemecko, Estónsko, Litva, Lotyšsko.

Program

Program prebehne v dňoch 28.10. až 1.11. Súčasťou projektu sú dva cestovné dni, konkrétne 27.10. a 2.11. Program zahŕňa aktivity ako workshopy, diskusie, tímovú aj skupinovú prácu, ale napríklad aj prehliadku mesta.

Ubytovanie, cestovné aj strava sú plne hradené z prostriedkov Erasmus+. O ubytovanie a stravu sa postará hlavný organizátor (Belarusian House Foundation).

Cestovné náklady do výšky 275€ budú preplatené buď priamo na mieste alebo hneď po uskutočnení tréningu.

V prípade záujmu zašlite životopis a krátku motiváciu na: m.kmetova@europskydialog.eu, kam sa môžete tiež obrátiť v prípade akýchkoľvek ďalších otázok. Viac informácií nájdete aj v tomto dokumente.

 

Zdroj obrázku: tiday, pixabay.com

Comments are disabled.