Európsky dialóg a Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na konferenciu, ktorá je záverečnou aktivitou projektu Erasmus + Strategického partnerstva s názvom DiGi YOUTH. Konferencia sa uskutoční 28. apríla 2022 na Fakulte sociálnych vied UCM.

DiGi YOUTH predstavuje unikátnu online platformu s viacerými nástrojmi podporujúcimi digitálnu a inkluzivnu prácu s mládežou. Umožňuje pracovníkom s mládežou, pedagógom a organizáciám plne využívať príležitosti a byť pripravený na výzvy sveta digitálnych technológií a médií, aby mohli vhodne plánovať, realizovať a propagovať úspešné a inovatívne aktivity v online prostredí.

Cieľom konferencie je predstaviť verejnosti výstupy projektu a diskutovať o úlohe pedagógov a pracovníkov s mládežou pri riešení medzikultúrnych a integračných problémov mládeže ako aj o význame a dopade digitalizácie práce s mládežou. Konferencia je určená najmä pre pracovníkov s mládežou, zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou a politických predstaviteľov.

Panelistami budú viacerí experti v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, zástupca Národnej agentúry pre Erasmus+ v oblasti mládeže a mnoho ďalších aktérov relevantných pre danú tému. Konferencia bude skvelou príležitosťou na networking.

Konferenčný poplatok nie je a vieme Vám preplatiť náklady na cestu do Trnavy a späť, v špecifických prípadoch aj ubytovanie. V prípade záujmu o účasť vyplňte prosím TENTO dotazník.

Program konferencie nájdete tu:  DiGi YOUTH Záverečná konferencia Program.

Comments are disabled.