Strategický kompas predstavuje dokument, ktorý má posilniť bezpečnosť a obranu Európskej únie do roku 2030. Tento dôležitý krok zo strany EÚ sa objavuje práve v čase, kedy sme sa ako spoločenstvo ocitli v časoch návratu vojny na európskom kontinente.

Vyvrcholenie napätia na Ukrajine v ozbrojený konflikt, spôsobilo pomerne rýchlu a efektívnu reakciu Európskej únie. Uvalením masívnych sankcií na Rusko si EÚ vytvorila pozíciu globálneho aktéra, ktorý dokázal „odrezať“ Rusko od západných inštitúcií.

Práve otázka bezpečnosti nie len Únie, ale aj celého európskeho kontinentu, je v súčasnej dobe veľmi kľúčová. Implementácia Strategického kompasu predstavuje dôležitý medzník v rámci ochrany európskeho spoločenstva.

Čo je cieľom Strategického kompasu?

Otázka bezpečnosti a spoločnej obrannej politiky, ktorá by mala určitú „váhu“ v rámci Únie, bola dlhé roky tabu. V roku 2016 pod vedením vtedajšej vysokej predstaviteľky EÚ, F. Mogheriniovej, sa skoncipoval tzv. „Implementačný plán pre bezpečnosť a obranu“ – avšak jeho implementácia zlyhala. Viacerí analytici sa nazdávajú, že implementácia  dnešného Strategického kompasu mala „rýchly spád“ kvôli súčasnej situácií na Ukrajine.

Aplikovanie Strategického kompasu v rámci EÚ, povedie k formovaniu silnej kapacity rýchleho nasadenia až do 5 000 vojakov, v rámci ktorých sa budú konať pravidelné cvičenia na mori aj súši. S tým bude spojené zvýšenie výdavkov členských štátov EÚ na obranu, ktoré povedú aj do výskumu a vývoja vojenskej technológie.[1]

Dokument pokrýva spoločné hodnotenie členských štátov v rámci medzinárodného prostredia, jeho hrozby a výzvy, ktorým EÚ v súčasnej dobe čelí. Dôležitou súčasťou sú taktiež realizovateľné návrhy, s cieľom zlepšiť schopnosť EÚ rýchlo a efektívne konať v krízach a zabezpečiť ochranu svojich občanov.

Josep Borell, šéf európskej diplomacie uviedol, že „prijatie tohto dokumentu vysiela silný signál jednoty a odhodlania. A prichádza vo veľmi dôležitom momente, pretože určite musíme zvýšiť naše kapacity v oblasti bezpečnosti a obrany,“[2]

Prelomenie „tabu“ a zmena rétoriky voči Rusku

Ruská invázia na Ukrajine podnietila výrazné prepísanie dokumentu, ktorý bol prvýkrát predložený v polovici novembra 2021. Tu je nutné si uvedomiť, že Strategický kompas nie je výsledkom alebo odpoveďou vojny na Ukrajine. Naproti tomu, jeho schválenie prišlo v čase, kedy si každý občan EÚ uvedomuje účel tohto dokumentu, ktorý, ako povedal Josep Borell, „zvyšuje silu EÚ ako poskytovateľa bezpečnosti“.

Strategický kompas však nebude pokladať „základy“ na vytvorenie európskej armády. EÚ však bude formovať spoločné cvičenia, napríklad v kybernetickej oblasti. Ekvivalentom NATO sa však nevyformuje.

Pomyselné prelomenie tabu zo strany EÚ prišlo vtedy, keď začala poskytovať zbrane tretej krajine, ktorá sa ocitla v núdzi. [3] Toto je takisto jeden zo signálov, ktorý ukazuje, že Európska únia by sa chcela v 21. storočí formovať nie len ako normatívny aktér, ale aj ako garant európskej bezpečnosti.

Keďže dokument obsahuje aj podrobnú analýzu hrozieb a výziev na európskom kontinente, pre tentokrát si EÚ „nedávala servítok pred ústa“ a načrtla ako jednu z najväčších súčasných hrozieb práve prítomnosť Ruska na Ukrajine.

Zatiaľ čo prvé návrhy boli charakteristické diplomatickým prístupom, kde nebol pomenovaný protivník, v novom dokumente sa rétorika zmenila a Rusko sa označilo sa hlavného nepriateľa.

V rámci implementácie nového dokumentu sa EÚ zaviazala k tomu, že každé tri roky bude vytvárať novú koncepciu hrozieb a nástrah s prihliadaním na dynamickosť medzinárodných vzťahov.

Niet pochýb o tom, že invázia na Ukrajine mala svojim spôsobom veľký vplyv na formovanie EÚ ako jedného z dôležitých strategických aktérov, ktorý môže byť schopný asertívne a najmä efektívne reagovať na hrozby medzinárodného prostredia.

 

_______________________________________

[1] https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en

[2] https://www.euractiv.com/section/all/news/ukraine-war-shapes-eus-military-strategy-as-complementary-to-nato/

[3] https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/eu-breaks-taboo-to-finance-purchase-and-delivery-of-weapons-to-ukraine/

Comments are disabled.