Future Stories Award oslavuje a oceňuje úspechy investigatívnej žurnalistiky – tých, ktorí práve odhalili niečo nové a nepovšimnuté. Future Stories Award, v rámci ktorej hľadáme výnimočné investigatívne diela vo viacerých kategóriách, je jedinečnou príležitosťou pre litovských a slovenských novinárov, ktorí pracujú v tejto oblasti a zameriavajú sa na lokálne príbehy dôležitých, ale často menej viditeľných tém.

Odborná porota zložená zo zástupcov Media4Change, Európskeho Dialógu a externých odborníkov hodnotí každú prihlášku na základe niekoľkých kritérií a rozhodne o tom, kto získa ocenenie v troch hlavných kategóriách (korupcia, životné prostredie, ľudské práva) a štyroch špeciálnych kategóriách (lokálne/regionálne médiá; mladí tvorcovia médií/nové médiá; najlepšia interaktívna prezentácia; interakcia s občanmi).

Kvalitná investigatívna žurnalistika je pre demokraciu kľúčová, pretože pomáha približovať dôležité, no zámerne či neúmyselne skryté témy. Ide o témy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí alebo celej spoločnosti. Ak investigatíva nezaujme ľudí a nebude mať publikum, tak bude mať oveľa menší dopad. Tiež je dôležité, aby novinári svojmu publiku ukázali, že im záleží na ich názoroch a preferenciách pokiaľ ide o témy, prístup k reportovaniu alebo formát finálneho príspevku.

Preto do tejto súťaže zapájame aj všeobecnú verejnosť. Teraz je rad na Vás – nepremrhajte svoju šancu, zapojte sa aj Vy a rozhodnite o tom, kto dostane “Cenu publika” v rámci Future Stories Award 2021.

Možno medzi súťažnými príspevkami nájdete taký, ktorý sa týka Vášho regiónu/mesta alebo sa zaoberá témou, ktorú považujete za dôležitú. Môže sa Vám tiež zapáčiť ako je téma spracovaná, alebo prezentovaná a budete chcieť podporiť autorov reportáže a povzbudiť ich k ďalšej kvalitnej práci. Je len na Vás, podľa čoho sa rozhodnete, komu dáte svoj hlas.

Zoznámte sa so všetkými dvadsiatimi oprávnenými investigatívnymi príspevkami, ktoré boli zaslané do výzvy na predkladanie príspevkov, a hlasujte za príbehy, ktoré sa Vám zdajú ako najlepší na tejto webovej stránke.

Verejné hlasovanie sa začalo 12. januára 2022 o 00:00 SEČ a bude ukončené 31. januára 2022 o 23:59 SEČ.


Pozadie: Future Stories Award je jednou z aktivít projektu Media4Change – Future Investigative Story Lab, ktorého cieľom je podpora spolupráce, inovácií a profesionálnych štandardov v oblasti investigatívnej žurnalistiky v Litve a na Slovensku. Projekt implementujú National Institute for Social Integration (program Media4Change) z Litvy a Európsky Dialóg zo Slovenska.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019 (Pilotný projekt: Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ).

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tohto článku nepredstavuje schválenie jej obsahu – ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú vo výzve obsiahnuté.

Cover photo: geralt, pixabay.com

Comments are disabled.