Kto zabúda na históriu, je odsúdený ju zopakovať.“

Vydajte sa s nami na vituálnu exkurziu po pätnástich lokalitách na Slovensku a spoznajte príbehy súvisiace s komunistickým režimom v Česko-Slovensku, ktoré by nemali byť zabudnutné.

Táto exkurzia je súčasťou projektu „5030Remember: from WW2 to the end of communism“, ktorý bol podporený programom EU Europe for Citizens. Jeho cieľom je pripomenutie si dôsledkov druhej svetovej vojny a totalitných či autoritárskych režimov. Mnoho mladých ľudí sa už narodilo do demokratickej spoločnosti a nemajú skúsenosti s autoritatívnymi režimami, pričom mnohí zabúdajú na dôležité aspekty histórie.

Celú storymapu (mapu s príbehom) zobrazíte kliknutím na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Comments are disabled.