“Európa potrebuje pravidlá, ale nové pravidlá, ktoré umožnia mladým generáciám zaujať hlavné roly a nie aby museli znášať ťarchu záväzkov z minulosti. Som veľmi potešený, že vidím na našom stretnutí množstvo mladých ľudí. Je to nesmierne dôležité v súčasnej situácii, kedy sa EÚ pomaly zotavuje po pandémii a začína svoju novú etapu smerom do budúcnosti.“[1]

Aj tieto slová odzneli 8.októbra v Štrasburgu z úst samotného predsedu Európskeho parlamentu David-Maria Sassoliho, ktorý svojim príhovorom zahájil tohtoročné Európske podujatie pre mládež #EYE2021. Pri tejto príležitosti sa v Európskom parlamente zišli tisíce mladých ľudí z rôznych európskych krajín.[2]

Čo je vlastne Európske podujatie pre mládež (The European Youth Event)?

Podujatie EYE je jedinečnou možnosťou pre mladú generáciu EÚ vo veku od 16-30 rokov, ako aj ostatných záujemcov o formovanie EÚ, zdieľať svoje názory. Ústredným nástrojom popri sprievodných aktivitách, vďaka ktorým môžu participovať na smerovaní európskej demokracie, sú diskusie so špičkovými expertami, aktivistami až po súčasnú mienkotvornú skupinu influencerov, vrátane samotných politikov. Každý ročník so sebou prináša množstvo návrhov, ideí a myšlienok, ktoré sú spracované a zverejňované formou reportov a publikácií a neskôr sa zvyknú predkladať jednotlivým parlamentným výborom.[3]

Témy a výstupy predošlých ročníkov

#EYE2014 – Nezamestnanosť mládeže, digitálna revolúcia, budúcnosť EÚ, udržateľnosť a európske hodnoty boli základnými témami prvého ročníka EYE. Výsledky podujatia sú dostupné v publikácii vo forme interaktívneho súboru pripomínajúceho mapu metra s konečnými stanicami ako napr.: vzdelávanie, inštitúcie EÚ, zamestnanosť či identita EÚ a medzistanice, na konkrétnych linkách, vo forme prislúchajúcich podtém. V prípade identity EÚ sú to napríklad vzdelávanie o EÚ, jazyky, občianstvo či problematika zdieľanej identity.

#EYE2016 – Ročník 2016 bol veľmi kreatívny a jeho cieľom bolo vytvoriť súbor nápadov na zlepšenie Európy pod sloganom: Together we can make a changeSpolu sme zmena. Výsledkom je EYE 2016 Ideas Tree: https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/01/EYE2016_ideasTREE.pdf. V tomto súbore si môžete pozrieť súhrn všetkého, čo podujatie prinieslo. Na titulnej strane je obrovský strom s množstvom tém a podtém vo forme hesiel, ktoré sú aktívne a kliknutím na ne sa dozviete viac.

#EYE2018 – Ročník 2018 sa niesol najmä v znamení vtedajšej kampane EÚ: This time I´m voting (Tentoraz idem voliť). Polkruh nápadov 2018 je taktiež dostupný v archívoch oficiálnej stránky EYE.[4]

Ako ste si mohli všimnúť, trendy podujatia EYE sú od roku 2014 vo výmere každých dvoch rokov. Minulý rok sa kvôli pandémii uskutočnili v menšej verzii, a to výhradne online. Cieľom bolo povzbudiť mladých ľudí a diskutovať o úlohe EÚ počas krízy spôsobnej pandémiou.[5] Plnohodnotnou náhradou ročníka 2020 je EYE2021.

#EYE2021

Budúcnosť je naša. Tak znie motto #EYE 2021, ktoré začalo 4.októbra v online priestore. Hlavná časť podujatia sa konala 8. a 9. októbra aj osobnou účasťou priamo v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Celkovo sa uvádza účasť viac ako 10 000 online i fyzických účastníkov.[6]

Celý týždeň sa niesol v znamení aktivít, ktorými mohli účastníci okrem iného pochopiť ako fungujú vybrané európske orgány alebo čo pre nich predstavuje nový cyklus Erasmus+. V hlavnom programe sa mohli stretnúť a viesť diskusie s ostatnými účastníkmi a zúčastniť sa politických debát, interaktívnych workshopov, ako aj športových a kultúrnych podujatí.  Zaujímavou časťou bola možnosť online diskusií formou otázok a odpovedí s bieloruskou opozičnou političkou Sviatlanou Cichanovskou a ukrajinským filmárom Olegom Sencovom.[7]

Medzi návrhmi, ktoré tento ročník priniesol, treba spomenúť prístup k jednoduchšiemu recyklovaniu naprieč Úniou, dôraz na ochranu hodnôt EÚ, reformovanie výučby cudzích jazykov s cieľom zvyšovania povedomia o multikulturalizme. Dvadsať najpodstatnejších myšlienok bude predstavených na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá sa bude konať koncom októbra v Štrasburgu.[8] . (Pre usmernenie: Konferencia o budúcnosti Európy je ďalším nástrojom z dielne EÚ, ktorým sa Európsky parlament, Rada a Európska komisia snažia počúvať názory občanov, a to prostredníctvom digitálnych platforiem, panelových diskusií či rôznych decentralizovaných podujatí konajúcich sa na celoštátnej, regionálnej či lokálnej úrovni).

EYE sa snaží podporovať inklúzivnosť, rovnosť a predovšetkým kladie dôraz na udržateľnosť, čo sa snažili organizátori zdôrazniť aj pri organizácii podujatia, ktoré tak prebehlo ohľaduplne k životnému prostrediu.[9]

EYE Online

Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa EYE 2021 v Štrasburgu a zaujali vás možnosti, ktoré toto podujatie ponúka, tak je tu niekoľko ponúkaných alternatív:

Na záver niekoľko myšlienok z tohtoročného podujatia:

  • Poďme prehodnotiť školské osnovy! Európske školy potrebujú ponúknuť užitočnejšie a praktickejšie vzdelávanie a zahŕňať také predmety, ktoré sú relevantné dobe, ktorú žijeme. (Let´s rethink school curricula ! European schools need to offer a more useful and practical education, and include subjects relevant to life in the contemporary world.) (EYE21 Youth Ideas Report, Education, youth, culture & sport, strana 8)[11]
  • Chceme, aby táto konferencia bola impulzom do otvorenia novej fázy, fázy participácie, ale aj zmeny. Zmeniť pravidlá, nakoľko sme v priebehu tohto roka a pol videli, že tu nie je priestor na to, aby sme sa vyhýbali určitým problémom. Európska demokracia musí byť účinnejšia a efektívnejšia.(“We want this conference to open up a new phase, a phase of participation, but also of change. To change the rules, because we have seen in this year and a half that there cannot be taboos. European democracy must be more efficient and effective.”) David-Maria Sassoli
  • Vy všetci ste sa museli prispôsobiť dištančnému vzdelávaniu. Boli ste chudobní na medziľudské vzťahy v tak dôležitom období vášho života a museli ste zmeniť vaše plány do budúcna, ako aj vašu kariéru. Objavili sme však nové cesty ako si zachovať ľudskosť a pracovné vzťahy. (“You all had to reinvent yourselves, through distance learning. You have been deprived of human relationship at such an import time in your lives and you have had to change your plans for your future and for your career. We have discovered new ways to preserve human and working relationship.”) David-Maria Sassoli [12]
  • Rozšírme potenciál občianstva EÚ! V prvom kroku môžeme vytvoriť jeden štandardizovaný európsky pas a ID kartu pre všetkých občanov EÚ, ktorá bude umožňovať vstup a pobyt vo všetkých členských štátoch. (Let’s unlock the potential of EU citizenship! As a first step, we can create a single, standardised EU passport and ID card for all EU citizens, which would be valid for entry and residence within all Member States.) (EYE21 Youth Ideas Report – European Democracy, strana 10)[13]
  • Slovenský web noizz.aktuality.sk tiež poskytol vyjadrenia viacerých mladých návštevníkov na tomto podujatí, vrátane Slovákov: https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/aku-buducnost-europy-si-zelaju-mladi-udia-european-youth-event-2021/pf89d9y

 

Comments are disabled.