Posuňme spoločne investigatívnu žurnalistiku dopredu!

Mediathon predstavuje skvelú príležitosť nadobudnúť a vymeniť si know-how v oblasti investigatívnej žurnalistiky, nadviazať kontakty a vytvoriť niečo nové.

Pozývame profesionálnych novinárov a ďalších tvorcov médií zo Slovenska, Českej republiky, Litvy a Lotyšska zúčastniť sa tréningu za účelom zdokonaliť svoje analytické schopnosti, naučiť sa používať inovatívne mediálne nástroje, vymieniť si skúsenosti a znalosti, rozšíriť svoje profesionálne siete a prispieť k budovaniu medzinárodnej komunity médií a publika.

Tréning je dizajnovaný tak, aby pomohol účastníkom učiť sa nielen od hosťujúcich a interných expertov, ale aj od seba navzájom, hlavne počas tímovej práce. Celé podujatie bude interaktívne a umožní každému uplatniť znalosti v praxi a dokonca položiť základy novej domácej alebo medzinárodnej spolupráce.

Akých účastníkov hľadáme?

Tréning je otvorený pre profesionálnych novinárov a ďalších tvorcov médií zo Slovenska a Českej republiky, bez vekového obmedzenia, ktorí:

 • pracujú alebo majú v úmysle pracovať na lokálnych investigatívach;
 • chcú získať nové kompetencie, najmä v oblasti digitálnych/sociálnych médií, novinárskej etiky a mediálnej gramotnosti;
 • majú predchádzajúce pracovné skúsenosti so žurnalistikou a tvorbou médií.

Oprávnenými uchádzačmi sú aj novinári a tvorcovia médií z Litvy a Lotyšska.

Celkovo bude vybraných 20 účastníkov.

Kedy a kde?

Tréning bude prebiehať od 25. do 29. októbra 2021 v Trnave v hoteli London.

Trvanie: päť dní, vrátane cestovných dní – príchod v prvý deň pred 16:00, odchod v posledný deň po obede (13:00).

Na aký program sa môžete tešiť?

 • Tréning bude zahŕňať workshopy a diskusie s inšpiratívnymi odborníkmi z oblasti investigatívnej žurnalistiky a médií zamerané na:
 • Aktuálne metódy, nástroje a prístupy využívané v investigatívnej žurnalistike
 • Zvyšovanie kompetencií v dátovej žurnalistike, najmä pri používaní vizualizácií
 • Ponorenie sa do mediálnej a informačnej gramotnosti tvorcov médií vrátane žurnalistickej etiky a reprezentovania mládeže a menšín v médiách
 • Použitie inovatívnych mediálnych nástrojov (StoryMaps, Linkurious atď.) na vytvorenie interaktívneho príbehu
 • Preskúmanie online nástrojov na efektívne zapojenie publika do tvorby médií
 • Spoznávanie rôznych medzinárodných príležitostí pre novinárov
 • Rozvoj tímového ducha – účastníci budú pracovať v tímoch a vytvárať médiá podľa vlastného výberu

Čo ďalšie tréning ponúka?

 • Príležitosť získať dlhodobý mentoring (až na 6 mesiacov) pre tím, ktorý na konci tréningu odprezentuje najlepší výsledok svojej práce
 • Možnosť objaviť zákutia krásneho historického mesta Trnava, nazývaného aj „slovenský Rím“
 • Cestovné náklady budú účastníkom preplatené po podujatí (do výšky 200 EUR)
 • Ubytovanie, raňajky, obedy a večere sú hradené priamo organizátormi

Dokedy sa môžete prihlásiť?

Na tréning sa môžete prihlásiť do 17. októbra 2021 (23:59 SEČ) prostredníctvom tohto online formulára. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na b.kolman@europskydialog.eu.

Zapojte sa do inšpiratívneho a obohacujúceho tréningu, ponorte sa do sveta investigatívnej žurnalistiky a zdokonaľujte a vymieňajte si svoje know-how v oblasti investigatívnej žurnalistiky. Tešíme sa na vaše prihlášky!


Pozadie

Tento tréning organizuje Európsky Dialóg spoločne s National Institute for Social Integration, pričom ide o jednu z aktivít projektu Media4Change – Future Investigative Story Lab, ktorého cieľom je podpora spolupráce, inovácií a profesionálnych štandardov v oblasti investigatívnej žurnalistiky na Slovensku a v Litve.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019 (Pilotný projekt: Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ).

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tejto výzvy nepredstavuje schválenie jej obsahu. Ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek z informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Cover photo: Free-Photos, pixabay.com

Comments are disabled.