V rámci projektu „Naučme sa čítať médiá“, ktorý bol podporený Nadáciou Orange, mohol Európsky Dialóg v priebehu júna zavítať na vybrané stredné školy Slovenska a porozprávať sa o veľmi dôležitej téme – mediálnej gramotnosti. Pojem, ktorý sa stále ešte len postupne dostáva do povedomia ľudí, no čoraz viac si všetci začínajú uvedomovať aká je táto výchova dôležitá. Pýtate sa prečo je dôležité, aby každý z nás mal dostatočnú úroveň mediálnej gramotnosti? Odpoveď je veľmi jednoduchá – dnešný digitalizovaný svet, v ktorom takmer každý z nás využíva sociálne médiá, nám prináša obrovský mediálny pretlak. To znamená, že mediálne výstupy môže dnes publikovať prakticky ktokoľvek, kto si založí web. Je to nesmierne nebezpečné, nakoľko sa internetom vďaka tomu šíria mnohé hoaxy, teda úplne nepravdy, či dezinformácie- polopravdy a prekrútené fakty. Bežný prijímateľ však väčšinou nedokáže kriticky zhodnotiť danú správu a je náchylný jej uveriť. Z tohto ťažia mnohí jednotlivci či hnutia, ktoré na dennej báze zavádzajú a pracujú s ľudskou emóciou.

Dlhodobo sa v rámci združenia venujeme téme mediálnej gramotnosti, nakoľko ju považujeme za zásadnú zručnosť, ktorú každý jednotlivec v dnešnej dobe potrebuje k tomu, aby dokázal informácie triediť, analyzovať a zakladal si vlastný úsudok na základe overených zdrojov. Vďaka Orange nadácii sme tak mohli zavítať na 4 stredné školy na Slovensku. Vybrali sme sa najskôr na našu krásnu Oravu, kde sme navštívili Strednú odbornú školu podnikania a služieb v Námestove a v Dolnom Kubíne Strednú zdravotnícku školu i Strednú odbornú školu polytechnickú. O týždeň na to sme podiskutovali zase so študentmi Obchodnej akadémie v Trnave. Na každej škole sme sa stretli s viacerými triedami rôznych ročníkov, s ktorými sme sa porozprávali o tom, aké je dôležité vedieť sa orientovať v dnešnom mediálnom priestore. Mladá generácia, ktorá je najaktívnejším používateľom sociálnych médií je totiž tou najviac náchylnou a častokrát aj cieľovou skupinou mnohých konšpiračných webov a správ.

Študenti si najskôr v rámci workshopu vyskúšali uhádnuť, ktoré z ponúknutých správ sa zakladajú na klamstve a ktoré sú vymyslené. Viacerí si uvedomili, že niekedy naozaj nie je jednoduché rozpoznať manipuláciu a nepravdu. Následne sme im vysvetlili čo vedie ľudí k tomu, aby klamali a aké typy zavádzania médií rozlišujeme. Najdôležitejšou časťou našej prezentácie bolo predstavenie jednoduchého postupu, vďaka ktorému dokážeme rýchlo rozpoznať relevantné médium od nerelevantného, či napr. odhaliť pôvodnosť obrázka a videí priložených k článku. Tie bývajú totiž veľmi často „ukratnuté“ z inej správy, ktorá informuje o zásadne odlišných udalostiach.

V neposlednom rade sme sa však venovali aj hrozbám, ktoré na na nás striehnu na sociálnych sieťach. Mladí ľudia si niekedy vôbec neuvedomujú ako ľahko sa o nich dajú vystopovať aj také informácie, o ktorých si mysleli, že už dávno na svojich účtoch nemajú. To do budúcna môže mať veľmi neblahé následky napr. pri ich pohovore do práce, kde si personalisti prostredníctvom rôznych multidatabáz dokážu o nich vyzistiť rôzne detaily.

Veríme, že sa študenti dozvedeli zaujímavé informácie, osvojili si viaceré zručnosti, ktoré im do budúcna pomôžu lepšie sa orientovať vo svete médií, ktoré častokrát úmyselne zavádzajú a manipulujú.

Pozrite si niekoľko záberov z našich workshopov.

IMG-20190611-WA0036 IMG-20190611-WA0038 IMG-20190611-WA0031 20190611_104615 20190611_130637 IMG-20190611-WA006020190617_104933 IMG-20190617-WA0008

Comments are disabled.