Lisabon. To je slnko a vôňa oceána. Pečené ryby a krehké, krémové pasteis de nata. Ikonické historické električky a hudba v uliciach mesta. Vykachličkované budovy a prekrásne vyhliadky na mesto a rieku. No nie každý si môže vyhliadky z vrcholov lisabonských kopcov užiť s rovnakou bezstarostnosťou.

dav

Lisabon je aj nedostatok pracovných príležitostí pre menšiny, vysoká nezamestnanosť v okrajových častiach mesta a diskriminácia určitých skupín imigrantov. Z tohto dôvodu vznikli v Lisabone neziskové organizácie, ktorých cieľom je podporiť ľudí zo znevýhodnených skupín.

Jednou z takýchto organizácií je Bué Fixe, ktorá sa zameriava na mladých ľudí pochádzajúcich z portugalsky hovoriacich africký krajín. Niektoré z týchto krajín, ako napríklad Angola či Mozambik, sú zaradené do rebríčka krajín s najväčším riskom genocídy a masových vrážd. Politická a bezpečnostná situácia spolu s vysokou mierou nezamestnanosti vedú k migrácii do stabilnejších regiónov. Napríklad do Portugalska.

Bué Fixe sídli v lisabonskej mestskej časti Amadora. Domy v okolí organizácie sú postavené nelegálne. Jedno či dvojizbové budovy stoja neomietnuté tesne vedľa seba. Ich obyvatelia pred nimi. Niektorí z nich prišli do Portugalska nedávno, iní tu prežili celý život, mnohí z nich sa v Portugalsku narodili. Každá z týchto skupín sa stretáva s prekážkami, ktoré bránia ich osobnému a profesijnému rozvoju.

Títo ľudia možno majú nedostatok príležitostí, ale taktiež majú chuť pracovať na ich budúcnosti. Cez dobrovoľníctvo pre Bué Fixe vieme ponúknuť svoje vedomosti a zručnosti, ktoré dopomáhajú k rozvoju komunity. Vieme pomôcť ľuďom zo znevýhodnených skupín dosiahnuť ich ciele a sny. Vieme rozvíjať ich potenciál. Aby si každý z nich mohol vychutnať hudbu v uliciach mesta a slnko s väčšou ľahkosťou a bez strachu o svoju budúcnosť.

Dobrovoľníctvo nám dáva možnosť odpovedať na sociálne problémy, s ktorými sa obyvatelia Amadory stretávajú. Rôznymi projektmi pomáhame k zvyšovaniu životnej úrovne menšín a ich príležitostí na osobný rozvoj. Cez projekty získavajú nástroje, ktorými si môžu vybudovať stabilné zázemie.

Počas dvoch mesiacov, ktoré sme strávili dobrovoľníctvom pre Bué Fixe, sme sa venovali novým a prebiehajúcim projektom, poslali sme skupinu mladých študentov na týždenný výmenný pobyt a rozpracovali návrh nového projektu, ktorý má rozvinúť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť mladých. Začali sme pracovať na anglickej verzii blogu, ktorý má informovať mládež o príležitostiach výmenných vzdelávacích pobytov či workshopov a rozširovať vedomosti v oblasti zdravia a sexuálnej výchovy. Diskutovali sme s mladými, ktorí sa zúčastnili výmenných pobytov, o tom, čo im tréningy priniesli, čo sa naučili a ako nové vedomosti a zručnosti v budúcnosti využijú.

Dobrovoľníctvo však nie je jednosmerná cesta. Nie je to len o našom investovanom čase a energii na pomoc iným, ale aj o našom osobnom rozvoji. Máme možnosť spoznať množstvo inšpiratívnych ľudí, zlepšiť naše jazykové schopnosti vďaka každodennej práci v angličtine a učeniu sa portugalčiny, obohatiť naše pracovné skúsenosti. A, samozrejme, užiť si vyhliadkové terasy, slnko a vôňu oceána.

Hodina_portugalčiny_c Yasmina Stupak

Monika Tibenská

Comments are disabled.