V dňoch 15.-16. februára sa v Bruseli uskutočnil tzv. „Training of Multipliers“,  na ktorom participoval i Európsky Dialóg. Tréning je súčasťou veľkého projektu s názvom „YouthMetre – for forward looking youth participation“, podporeného zo zdrojov Erasmus + a jeho organizátormi sú úspešné neziskové organizácie  ARS for Progress of People, European Youth Press, European Association of Geographers, ALDA- The European Association for Local Democracy spolu s Univerzitou Zaragoza.

Hlavným cieľom YouthMetre je prostredníctvom mnohých dát dostupných v otvorených databázach, ponúknuť všetkým mladým ľuďom možnosť participovať na politickom procese, a to v rámci európskej, národnej, regionálnej  i lokálnej úrovne politiky. YouthMetre teda možno považovať za skutočne inovatívny nástroj, ktorý sa snaží o iniciatívu i kooperáciu mladých ľudí v Európe tým, že im poskytne dostatočné vedomosti potrebné k tomu, aby vedeli ovplyvniť jednotlivé politické rozhodnutia.

16730451_10210024332018322_3764707195754595725_n

Na tréningu sme sa počas dvoch dní zamerali najmä na to, ako pracovať s dátami, ktoré organizačný tím doposiaľ vytvoril a ako môžu následne takto získané informácie mladí ľudia zúžitkovať.  Potenciál využitia daných nástrojov YouthMetre je skutočne široký, pričom na stránke http://youthmetre.eu/ môžete nájsť celú databázu štatistík týkajúcich sa 8 kľúčových oblastí ako množstvo indikátorov, majúcich na ne zásadný vplyv.  Rovnako tu nájdete tzv. good practicies, teda konkrétne príklady úspešných projektov vo vybraných oblastiach, ktoré môžu poslúžiť ako príklady pre vlastné iniciatívy.

16730248_10210024334578386_1814147453487121262_n

Tréning všetkým participantom teda poskytol množstvo návodov ako pracovať s mladými ľuďmi, ako ich trénovať a splnomocniť k tomu, aby vedeli ako a kde žiadať o podporu vlastných projektov no i voči tomu, aký projekt je pre vybrané krajiny ideálny. Jeho ideou je taktiež spojiť mladých ľudí naprieč jednotlivými štátmi a podporiť ich vzájomnú kooperáciu s cieľom stať sa aktívnymi občanmi schopnými ovplyvniť mnohé politiky.

16711798_10210024332338330_3719427626422411588_n

Pre Európsky Dialóg vnímam možnosť zapojiť sa do aktivít a nástrojov YouthMetre ako výbornú príležitosť, pričom s istotou môžem tvrdiť, že v blízkej budúcnosti budeme v jeho zmysle realizovať viacero projektov. Som totiž presvedčená, že projekt má skutočne veľký potenciál pre mládež v mnohých smeroch a je potrebné, aby sa mladí o ňom dozvedeli. Tréning mi dal tiež možnosť spoznať úžasných a aktívnych mladých ľudí z viacerých krajín, spoločne s ktorými by sme radi skvelú ideu YouthMetre rozvíjali a do budúcna vytvorili v tomto zmysle spoluprácu.

Comments are disabled.