Všetci vieme, čo Európska únia je, kde sídli a čo asi robí. Avšak, viete si predstaviť ako asi vyzerá jej zasadnutie, jej diskusie v pléne, alebo prijímanie zákonov priamo ovplyvňujúcich naše životy? Väčšina z nás pravdepodobne nie. Ukázať, ako to naozaj  je, má za úlohu projekt Euroscola. Vedenie Európskeho parlamentu sa pomocou neho snaží priblížiť hlavne európskej mládeži fungovanie tejto nadnárodnej inštitúcie a upriamiť pozornosť na význam znalosti cudzích jazykov v rámci únie ako dôležitého nástroja dorozumievania sa medzi sebou.

História programu Euroscola siaha až do roku 1989, kedy sa uskutočnila po prvý raz a odvtedy sa jej zúčastňuje viac než 10 000 stredoškolákov naprieč celou úniou s jasným cieľom dostať sa aspoň na jeden deň  do jej srdca – štrasburgského parlamentu. Tam budú mať študenti možnosť vyskúšať si, ako vyzerá bežný pracovný deň europoslanca sediaceho za svojím stolom a diskutujúceho o budúcnosti viac než pol miliardy ľudí. Okrem toho sa stretnú aj s významnými osobnosťami inštitúcie, bez ktorých by jej správne fungovanie nebolo možné.

Sučianske bilingválne gymnázium sa projektu nezúčastňuje po prvý raz. V minulosti už viackrát reprezentovalo Slovensko spolu s ďalšími školami na modelovom zasadnutí vo francúzskom Štrasburgu, do ktorého výlet a stretnutie s rovesníkmi z ostatných krajín EÚ, je hlavnou cenou súťaže.

Na našej škole už s dlhou tradíciou tento projekt zastrešuje debatný klub s mnohými úspechmi na konte. Svojimi aktivitami dopomáha k propagácii Európskej únie nielen u nás na gymnáziu, ale aj medzi ostatnými vo forme návštev vybraných základných a umeleckých škôl v okolí. Na školách vyslaní žiaci predstavovali Európsku úniu mladším žiakom, ktorí následne riešili zadané modelové situácie, napr. problém nezamestnanosti, prostredníctvom živej diskusie, do ktorej aktívne prispievali svojimi poznatkami a názormi na danú problematiku. Žiaci s umeleckým zameraním sa zas prejavovali po svojom, a to vyjadrovaním ich vzťahu k únii skrz farebnú pastelku.

Vedenie debatného klubu pri tejto príležitosti vyhlásilo trojdňový debatný turnaj, v ktorom sa debatéri venovali jedine Európskej únii a hľadali argumenty pre aj proti vzniku spoločnej európskej armády alebo uzákoneniu spoločného jazyka používaného v každom členskom štáte. Spomedzi 12 prihlásených tímov nakoniec zvíťazil začiatočnícky prvácky tím, ktorý si dokázal najlepšie obhájiť svoju pozíciu v ktorejkoľvek debate.

Ďalšou významnou aktivitou bol verejný prieskum uskutočnený v štyroch stredoslovenkých mestách – v Žiline, Martine, Vrútkach a Ružomberku. Dotazník bol zložený z piatich otázok, ktorými sme sa ľudí v uliciach pýtali na ich mienku o Európskej únii, na jej najväčšie súčasné problémy, ale aj na to, kde podľa nich sídli Európsky parlament. Všetky výsledky sme zaznamenali a následne pretavili do prehľadných grafov ukazujúcich vzťahy medzi názormi ľudí na základe veľkosti bydliska, z ktorého pochádzajú, pohlavia, ale aj ich veku.

Na konci projektu z našej školy odchádza hrubý balík plný výsledkov niekoľkomesačnej aktívnej práce na tomto projekte, vďaka ktorému sme ako mládež zas o čosi bližšie spoznali Európsku úniu a jej dôležitosť v našich životoch.

Comments are disabled.