Nominantkou za Slovinskú republiku na post v Európskej komisii sa po neúspechu Alenky Bratušek stala Violeta Bulcová. Pôvodne mala Bratušek zastávať post pre energetickú úniu, no túto agendu sa rozhodol Juncker zveriť slovenskému kominárovi Marošovi Šefčovičovi. Slovinská kandidátka urobila vynikajúci dojem na europoslancov počas svojho vypočutia v EP ako aj vo výboroch. V porovnaní s jej predchodkyňou Bratušek, bol jej výkon presvedčivý, zmysluplný. Za hovorila aj jej plynulá angličtina.

Proces nominácie neprebiehal hladko

Zvolenie Bulcovej ako novej nominantky za Slovinsko bolo problematické, keďže nezískala jednotnú podporu od všetkých členov slovinskej vlády. Pôvodnou favoritkou sa stala Tanja Fajnová, ktorej vyslovili podporu obe najväčšie politické skupiny v EP a to S&D a Európsky ľudovci. Proti tejto voľbe sa postavil samotný premiér Slovinska Miro Cerar, ktorý podotkol, že rozhodnutie o kandidátovi na komisára je suverénnym právom Slovinska a štát nie je povinný vyhovieť požiadavkám EP.  Po úspešnom schvaľovaní a vypočutý pred Výborom EP pre dopravu a cestový ruch bolo Bulcovej pridelené dopravné portfólio. Podporu Bulcovej vyslovil aj Poslanecký klub EĽS, ktorý považuje komisárku za schopnú v oblasti dopravnej politiky EÚ.

Agenda komisárky

Hlavná agenda sa týka medzi – európskych dopravných sietí a podpory cezhraničného dopravného spojenia. Cieľom je tiež zjednodušiť cestovanie a zabezpečiť optimálne spojenie medzi rôznymi druhmi dopravy ako sú železničná a letecká doprava. Doprava je veľmi dôležitý rezort v Európe. Cieľom komisie je podporovať mobilitu, ktorá musí byť účinná, bezpečná a šetrná k životnému prostrediu a vytvára podmienky pre konkurenčné sektory rastu zamestnanosti. Rezort priamo rieši leteckú, vodnú, železničnú, cestnú dopravu i vesmír. Samotné portfólio dopravy patrí medzi najdôležitejšie ekonomické odvetvie. Zahŕňa európske dopravné koridory, cestné aj železničné, pracuje s programom na modernizáciu letísk a leteckej dopravy a tiež programy smerované na výskum automobilového priemyslu a inteligentnej cestnej premávky. Patrí tu aj námorná doprava s príslušným priemyslom, v ktorom pracujú tisíce občanov EÚ. Komisár je zodpovedný za zverený rezort, dohliada na jeho riadenie a nakladanie s rozpočtom vyčleneným pre dané portfólio.

Autor: Iveta Strýčková

Comments are disabled.