V našej rýchlo sa rozvíjajúcej digitálnej ére sme neustále konfrontovaní s výzvami, ako sú dezinformácie, hoaxy či online nenávisť, ktoré môžu viesť k závažným problémom s duševným zdravím. Popri týchto výzvach sa v našom každodennom živote a pri práci s mládežou stal realitou aj vznik a rozšírenie nástrojov umelej inteligencie (AI). AI už nie je futuristický koncept, ale súčasný nástroj, ktorému nemôžeme uniknúť. 

Preto prichádzame s Erasmus+ školením „DigiWise: Guiding Youth in a Connected World“, ktoré je zamerané na riešenie týchto kritických problémov. Je špeciálne prispôsobený pre pracovníkov s mládežou, ktorí sa chcú lepšie orientovať v zložitom svete médií, digitalizácie a AI. Školenie vybaví účastníkov potrebnými zručnosťami a znalosťami, aby vedeli orientovať seba, no najmä mladých ľudí v mediálnom svete a používať digitálne nástroje a AI bezpečným, efektívnym a etickým spôsobom.

Koho hľadáme?

Hľadáme 3 motivovaných jednotlivcov zo Slovenska (môžu byť aj zahraničnní rezidenti) vo veku 18+ rokov, ktorí pracujú ako pracovníci s mládežou, učitelia, školitelia, facilitátori, mentori, kouči, projektoví manažéri alebo zamestnanci mimovládnych organizácií. Účastníci musia ovládať angličtinu na koomunikatívnej úrovni a mali by mať chuť rozvíjať nové kompetencie v oblasti digitálnej a mediálnej gramotnosti.

Na školení sa zúčastní 25 účastníkov z 8 krajín: Slovenska, Arménska, Poľska, Talianska, Grécka, Belgicka, Lotyšska a Českej republiky.

Kedy a kde?

7-dňové školenie sa uskutoční od 18. do 24. marca 2024 (vrátane cestovateľských dní) v Trnave (Hrnčiarovce nad Parnou), vo veľmi peknom penzióne Na Mlyne (http://www.namlyne.sk/-o-nas ) – Ubytovanie a stravu zabezpečíme my a cestovné náklady budú účastníkom preplatené hneď po školení po predložení požadovaných dokladov.

Aké kompetencie účastníci získajú?

Účastníci školenia rozvinú široké spektrum zručností na riešenie zložitých výziev nášho moderného, ​​digitálne orientovaného sveta. Počas celého programu účastníci:

  • Kultivujú kompetencie mediálnej gramotnosti: Rozvinú schopnosti kriticky analyzovať a orientovať sa v prostredí digitálnych médií. Vybavia sa zručnosťami, ako viesť mladých ľudí pri efektívnom používaní médií, rozpoznávaní spoľahlivých informácií a pochopení vplyvu médií.
  • Preskúmajú AI v práci s mládežou: Získajú prehľad o tom, ako nástroje a technológie AI formujú prácu s mládežou. Pochopia pozitívny potenciál a etické aspekty AI pri zapájaní a podpore mladých ľudí.
  • Zabezpečia online bezpečnosť a súkromie: Naučia sa stratégie na udržiavanie digitálnej bezpečnosti. Zamerajú sa problémy, ako je kyberšikana, nenávistné prejavy a dôležitosť súkromia online, najmä pre mladých ľudí.
  • Pochopia vplyv digitálnych stôp: Ponoria sa do dlhodobých dôsledkov digitálnych stôp a do toho, ako ovplyvňujú životy všetkých, najmä mladých ľudí. Budú schopní pochopiť, čo je zodpovedné digitálne správanie a jeho dôsledky.
  • Podporia digitálnu duševnú pohodu: Budú diskutovať o dôležitosti vyváženia online a offline života. Preskúmajú spôsoby, ako podporiť zdravé digitálne návyky medzi mladými ľuďmi so zameraním na duševné zdravie a pohodu v digitálnej ére.
  • Zoznámia sa s efektívnym manažmentom online podujatí: Získajú zručnosti na organizovanie pútavých a pôsobivých online podujatí a aktivít. Naučia sa vytvárať interaktívne a inkluzívne digitálne priestory pre mládež.
  • Pochopia princípy etického používania digitálnych nástrojov: Zamerajú sa na dôležitosť etických úvah pri používaní digitálnych nástrojov a platforiem. 
  • Zorientujú sa v princípoch digitálnej komunikácie: Pochopia nuansy komunikácie v digitálnom svete vrátane výziev a príležitostí, ktoré prináša v práci s mládežou.

Detajlnejšie info o školení sa dozviete v Infopacku, ktorý si môžete stiahnuť nižšie:

Deadline na prihlásenie:

Uzávierka prihlášok je 6. februára 2024 o 00:00 SEČ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením tohto online formuláru: https://forms.gle/ENN9qaSaGFv9jY2N6

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte mailom na adresu info@europskydialog.eu

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *