Z farmy na stôl. Ako vyzerajú snahy o zvýšenie záujmu o lokálne potraviny.

Autor: Lenka Haniková

Snahy o zvýšenie predaja slovenských výrobkov môžu vyzerať rôzne, napríklad označovaním štátnym znakom alebo zákonnou povinnosťou ich propagácie v letákoch na úrovni aspoň 50 percent.

Mnoho reťazcov ponúka slovenské výrobky a ponuka lokálnych produktov sa rozširuje. Podobný zámer, teda vyšší odbyt a znalosť lokálnych potravín, má aj Košický samosprávny kraj a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2018 odštartovali pilotný projekt takzvaného elektronického trhoviska.

Má poskytovať priestor na prezentáciu miestnych pestovateľov a chovateľov a ich produkciu v online priestore. Výsledkom má byť predaj lokálnych produktov najmä v Košiciach, a to nielen obchodným sieťam a reštauráciám, ale aj bežným spotrebiteľom.

Pilotná aktivita elektronického trhoviska je realizovaná v rámci projektu URBAN INNO a je financovaná z Európskych zdrojov (Program Interreg CENTRAL EUROPE). Program je súčasťou kohézneho fondu, ktorý funguje od roku 1994. Členským štátom Európskej únie poskytuje podporu napríklad pre investície do životného prostredia vrátane oblastí súvisiacich s udržateľným rozvojom a energetikou.

Z farmy na stôl

Jakub Palša, kancelár Technickej univerzity v Košiciach vysvetľuje, že v projekte vychádzajú z prístupu Farm-to-Fork, teda z farmy na stôl. Tento princíp je zdôraznený aj v Európskej zelenej dohode a iných európskych strategických dokumentoch.

Pilotný projekt digitálneho trhoviska, ktorý už kraj spolu s univerzitou odskúšal, má v budúcnosti slúžiť ako platforma pre stretávania producentov s konzumentmi, teda zákazníkmi. Dostupné nemajú byť len produkty rastlinnej či živočíšnej výroby ako mlieko či vajcia, ale aj remeselné produkty a služby.

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa snaží o aplikáciu získaných poznatkov vo forme inovačných projektov a iniciatív. „A to nielen v priemyselnom sektore, ale aj vo verejnom priestore, čím napomáha riešeniu výziev našich miest a regiónov,“ vysvetľuje Jakub Palša.

Ceny, recenzie aj príbehy výrobcov

V praxi by online trhovisko mohlo vyzerať tak, že sa tam budú prezentovať rôzni aktéri, ktorí prejavia záujem. Ak má niekto domácu farmu, kde produkuje vajcia či kozie mlieko, na platforme môže svoje produkty predstaviť.

Tie potom môžu vyskúšať nielen bežní spotrebitelia, ale aj hotely, reštaurácie a školské jedálne. Na online trhovisku nájdu informácie nielen o miestnych výrobcoch, ale aj ich podnikateľských príbehoch či cenách produktov.

Dostupné budú aj údaje o miestach, kde sa farmy či remeselníci nachádzajú, pretože súčasťou má byť aj interaktívna mapa predajcov či výrobcov, ktorá umožní filtrovanie podľa kategórií a iných charakteristík.

Pridanou hodnotou majú byť recenzie na produkty tak, aby ľudia vedeli rozlíšiť produkty alebo farmárov, ktorí nespĺňajú požiadavky na kvalitu.

Digitálnu službu overili

Projekt sa rozbieha pomaly, inovačná sieť bola založená už v roku 2018. Palša vysvetľuje, že cieľom projektu, podporeného z európskych zdrojov, bolo navrhnúť a overiť prototyp takejto digitálnej služby, teda elektronického trhoviska. „To bolo naplnené,“ konštatuje.

Informácií o tom, aké konkrétne reštaurácie, hotely či školské jedálne participujú na tomto projekte a prípadne nakupujú spracované alebo nespracované poľnohospodárske produkty, nemajú kraj ani univerzita k dispozícii, keďže projekt sa pozastavil na jeho pilotnej fáze.

Nehovoria zatiaľ ani o tom, ako to dosiaľ pozdvihlo odbyt lokálnych produktov v rámci regiónu či koľko členov je zapojených do tejto platformy.

Potrebujú finančné a ľudské zdroje

Anna Terezková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja hovorí, že samotné digitálne trhovisko je v prevádzke len pre interné účely a s konkrétnymi producentmi má byť prepojený v blízkej budúcnosti.

Palša z TUKE priznáva, že na to, aby bol uvedený digitálny trh do praxe, je potrebné zabezpečiť finančné a ľudské zdroje. A to nielen na jeho spustenie, ale aj následnú prevádzku.

Z univerzity tiež hovoria, že v tejto súvislosti rokovali primárne s Košickým samosprávnym krajom, avšak k dohode o poskytnutí finančných či ľudských zdrojov zatiaľ nedošlo.

Napriek tomu sa Ekonomická fakulta TUKE tejto iniciatíve naďalej venuje a hľadá alternatívne zdroje financovania, teda domáce a zahraničné projektové výzvy.

Terezková dopĺňa, že v súčasnosti vychádzajú nové výzvy z nového programového obdobia, v rámci ktorých kraj a univerzita plánujú túto platformu rozšíriť.

Vízia je jednoduchá

Obdobný projekt, aký dlhší čas chystá košická župa s univerzitou, už funguje. Ide o platformu Lokálny trh, za ktorou stojí Peter Paššák. Vyrastal na dedine, kde odmala prichádzal do styku s chovom zvierat, pestovaním rastlín či výrobou rôznych domácich výrobkov.

Na portáli je aj mapa, z ktorej sa dá vyčítať, kde sa nachádzajú napríklad lokálni výrobcovia medu, pražiareň kávy, podomácky vyrobená zmrzlina ale aj to, kde sa dajú nájsť legendárne buchty Zbojská v Národnom parku Muránska planina. Na stránke je k dispozícii priamo aj predaj týchto výrobkov – koreniny, ochucovadlá, mliečne výrobky či včelie produkty.

Platforma sa stále vyvíja, ale vo svojej vízii sa stretáva s košickým kraj, no s tým rozdielom, že sa nezameriava len na východ krajiny, ale na celé Slovensko.

Vízia je jednoduchá – nákup potravín od miestnych výrobcov je cesta k tomu, ako do regiónov priniesť viac pracovných miest a súčasne aj zmenšiť často obrovskú vzdialenosť, ktorú musia potraviny prekonať, čo má vplyv aj na životné prostredie.

Kohézny fond je súčasťou politiky súdržnosti EÚ, ktorá je jednou z najkomplexnejších politík Európskej únie. Už viac ako tri desaťročia sa naň vyčleňuje veľká časť rozpočtu EÚ – v súčasnosti 392 miliárd EUR na roky 2021 až 2027 – venovaná konkrétne cieľu posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ, a to nápravou územnej nerovnováhy a podporou „harmonického rozvoja“ medzi krajinami a regiónmi. Implementácia tejto politiky sa uskutočňuje prostredníctvom takzvaného „zdieľaného hospodárenia“: národné a regionálne orgány, pod dohľadom Európskej komisie, publikujú viacročné programy a financie sa poskytujú projektom, ktoré spĺňajú špecifikované strategické ciele a zámery.

Titulná fotografia: pixabay.com, ElasticComputeFarm


Tento článok je súčasťou kampane YOUTHopia, novinárskeho projektu, ktorý vrhá nové svetlá na politiku súdržnosti EÚ.

No comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *