Na jeseň minulého roka rozbehla Európska únia kampaň „TY SI EÚ“ (z angl. YOU ARE EU) s hlavným heslom: sloboda, mier a energetická nezávislosť. Kampaň bola prezentovaná občanom v podobe plagátov a billboardov v rôznych štátoch EÚ. V súčasnosti ju môžeme vidieť aj na Slovensku.

Kampaň „Ty si EÚ“ poukazuje na hodnoty, s ktorými sa stotožňujú členské štáty Európskej únie. Sú nimi rovnosť, sloboda, demokracia, tolerancia a solidarita. Vďaka týmto hodnotám je Európska Únia schopná vyrábať si sebestačne obnoviteľnú energiu, nezávislú na iných štátoch. A čo symbolizuje výrok „YOU ARE EU“? Symbolizuje každého občana, ktorý môže svojim postojom prispieť k doma vyrábanej energie, prezentuje pocit jednotnosti v tejto problematike a podporuje k zachovaniu demokracie a nezávislej Európskej Únie. Pocit spolupatričnosti dodáva väčšiu sebaistotu v nezávislej energetike a sebestačnejšiemu fungovaniu EU. [1]

Kampaň na Slovensku

Človek sa mohol v uliciach, či na zastávkach verejnej dopravy stretnúť s rôznymi podobami slovných hesiel, ktoré sa spájali s hodnotami EÚ. Medzi štyri podoby týchto hesiel, ktoré môžu slovenskí občania v uliciach vidieť, patria tieto:

„Jednota, bezpečnosť a obnoviteľná energia.“

„Sloboda, mier a energetická nezávislosť.“

„Ľudské práva, solidarita a čistá energia.“

„Demokracia, diverzita a ochrana klímy.“

[2]

Rôzne podoby kampane

Kampaň je doplnená aj o 30-sekundové video, ktoré v úvode hovorí o mierovej Európe a záujme každého z nás o našu spoločnú budúcnosť. Cez tieto spoločné záujmy podporuje k ochrane životného prostredia, demokracii a slobode, ktorú tvorí každý z nás. Zdôrazňuje aktivitu hlavne mladých ľudí v tejto iniciatíve a celé video je zakončené vyjadrením spoločnej jednoty našich zámerov a zdôrazneniu jednotlivca t.j. „teba“ ako súčasti Európy. K takejto jednote vyzýva aj Ursula von der Leyen, ktorá tvrdí, že v súčasnosti je viac než kedykoľvek predtým dôležitá solidarita Európy. Cez jednotu dokáže byť EÚ silnejšia a lepšie pripravená do budúcnosti. [3]

Hodnoty kampane

Aj keď prezentované hodnoty sú na pôde EÚ dôležité, ich zostavenie pôsobí chaoticky. Pri bližšom pohľade na kompozíciu slovných spojení, ktoré sa v kampani vyskytujú, nie je zrejmé ich prepojenie.  Formulácia, na základe ktorej vznikli výroky nepôsobí príliš koherentne. Pre bežného Európana, ktorého chce kampaň osloviť, je ťažké nájsť súvislosť v heslách: „Bezpečnosť a obnoviteľná energia“ alebo „solidarita a čistá energia“. To sa dozvedá až po bližšom dohľadaní informácií, čo môže byť tiež jedna zo stratégií kampane. Na oficiálnych stránkach kampane sú tieto hodnoty spomínané v celku. Ukazujú, že spojením týchto hodnôt občania lepšie dosiahnu spoločné ciele, ktoré má EÚ. A teda, ktoré má každý jeden z nás. Cez solidaritu voči vlastnej krajine sa efektívnejšie dosahuje čistá energia a väčšia nezávislosť. Rovnako je to aj prepojené s bezpečnosťou, ktorú nám táto sebestačnosť umožňuje. Ak sa na kampaň pozeráme z hľadiska mladého človeka, kampaň zobrazuje pozitíva, ktoré členstvo mladým ľuďom v EÚ prináša.  Príkladom môže byť možnosť voľného pohybu medzi štátmi EÚ či možnosti využívať finančné zdroje EÚ na prosperitu svojej krajiny cez rôzne projekty. [4]

Comments are disabled.