Meta obvinila startup Voyager Labs za vytváranie falošných účtov na platformách Facebook a Instagram. Prostredníctvom nich mali zbierať údaje od reálnych užívateľov, ktoré mali byť využité na účely biznisu spoločnosti. [1]

Meta sa vyjadrila, že „Správanie obžalovaného nebolo spoločnosťou Meta schválené, porušuje podmienky Facebooku a Instagramu tak, ako aj kalifornské zákony.“ [2]

Voyager Labs

Voyager Labs sa špecializuje na investigatívne softvéry a služby, ktoré majú pomôcť štátnym orgánom činným v trestnom konaní a komerčným spoločnostiam získať informácie o podozrivých. Na svoju prácu spoločnosť využíva AI technológie. [4]

Podľa niektorých expertov môže byť systém, ktorý Voyager Labs na sledovanie využíva, chybný a nepresný.[5] Algoritmy sú vraj príliš jednoduché na to, aby predikovali trestný čin.[6]

Podľa okresného súdu v severnom dištrikte Kalifornie Meta obvinila Voyager Labs z vytvorenia približne 38 000 falošných účtov.[7] Startupu to pomohlo zozbierať informácie medzi júlom a septembrom 2022 o viac ako 600 000 užívateľoch.[8]

Jessica Romero, riaditeľka pre presadzovanie platformy a súdne spory, sa vyjadrila „Toto odvetvie tajne zhromažďuje informácie, ktoré ľudia zdieľajú so svojou komunitou, rodinou a priateľmi, bez ohľadu alebo zodpovednosti a spôsobom, ktorý môže zasahovať do ľudských práv.“[9]

Voyager Labs pri zbere využilo metódu „Scraping,“ čo znamená, že automatizovaný proces využíva softvér na skenovanie webových stránok a následné zbieranie informácií z nich. [10]

Spoločnosť Meta sa vyjadrila, že 11. novembra 2022 zaslala Voyager Labs list, aby prestali porušovať podmienky používania produktov Mety.[11] V rámci sociálnych sietí išlo o porušenie pravidiel vytváraním falošných účtov a tiež neautorizovaným a automatizovaným scrapingom.[12]

Meta už zablokovala 60 000 účtov a stránok, ktoré mal startup používať. Spoločnosť sa snaží o náhradu škôd a o príkaznú nápravu. Taktiež požaduje, aby startup prestal využívať platformy Mety. [13] Okrem toho žiada súd, aby donútil Voyager Labs „vzdať sa neprávom získaných ziskov,“ ktoré majú byť dokázané v súdnom procese. [14]

Voyager Labs mala takýmto spôsobom zbierať dáta aj zo stránok Twitter, Youtube a Telegram.[15]

Meta využíva proti Voyager Labs podobné postupy ako iné sociálne siete, ktoré získavali informácie z ich stránok prostredníctvom scrapingu (prípad LinkedIn a hiQ). [16]

Zber dát na platformách Mety

V júli spoločnosť podnikla kroky voči Octopus, službe, ktorá využívala scraping a získala tak informácie od 350 000 užívateľov.[17]

V septembri 2022 sa Meta vysporiadala so spoločnosťami ako BrandTotal  a Unimania, ktoré tiež využívali scraping na zber dát. V tomto prípade spoločnosti súhlasili, že scraping na Facebooku a Instagrame využívať nebudú. [18]

Problém, s ktorým sa spoločnosť stále potýka je aj GDPR. Írska komisia na ochranu dát v januári 2023 uložila Mete pokutu 210 miliónov eur za Facebook a 180 miliónov eur za Instagram, za porušenie pravidiel GDPR. Meta má do troch mesiacov napraviť svoje konanie tak, aby bolo v súlade s predpismi Európskej únie. [19]

Meta sa snaží o zlepšenie ochrany dát najmä po incidente z roku 2018 v súvislosti s Cambridge Analytica. [20] V tomto prípade išlo o spoločnosť, ktorá spolupracovala na kampani bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cambridge Analytica prostreníctvom Facebooku vyzbierala a zneužila dáta užívateľov na predvolebnú kampaň. [21]

Comments are disabled.