Pracovníci s mládežou to často nemajú ľahké a musia čeliť obrovskému tlaku z viacerých strán. Na jednej strane musia podávať vynikajúce výkony, mentorovať, motivovať a vzdelávať mladých ľudí v rôznych oblastiach. Na druhej strane sa musia popritom neustále vzdelávať, pričom sú zavalení administratívou, projektovým i tímovým riadením. Aj oni však majú rodiny a potrebujú si oddýchnuť a mať chvíľu pre seba. Ako toto všetko skĺbiť a nevyhorieť? Odpoveď na túto, ale aj mnohé ďalšie otázky súvisiace s osobným rozvojom a úspešnou kariérou pracovníka s mládežou a podnikateľa dostanete ak sa zúčastníte nášho vzdelávacieho tréningu Erasmus+ s názvom „Build yourself first: Incubator of personal development“.

Koho hľadáme?

3 motivovaných pracovníkov s mládežou/učiteľov/mladých podnikateľov zo Slovenska vo veku 18+ s plynulou angličtinou, ktorí majú záujem napredovať a pracovať na svojom osobnom rozvoji. školenia sa zúčastní dokopy 21 ľudí zo Slovenska, Bulharska, Česka, Belgicka, Talianska a Maďarska.

Kedy a kde?

4-dňové školenie sa uskutoční od 26. septembra do 1. októbra 2022 (vrátane dvoch cestovných dní) v Trnave na Slovensku v Hoteli London (https://www.hotellondon.sk), ktorý sa nachádza priamo v centre mesta. Ubytovanie a stravu zabezpečia organizátori a cestovné náklady budú účastníkom preplatené hneď po tréningu.

Aké kompetencie účastníci získajú?

Účastníci sa naučia, ako rásť v pozícií profesionálneho pracovníka s mládežou/učiteľa/mladého podnikateľa a ako sa stať vzorom pre mladých ľudí, s ktorými pracujú. Konkrétne získajú nasledovné:

  • naučia sa prezentovať pútavým a interaktívnym spôsobom
  • zistia, ako efektívnejšie nakladať s časom, aby si prácu užili a nevyhoreli pri tom
  • objavia spôsoby, ako sa starať o svoje duševné zdravie a vedieť pomáhať v tomto smere aj mladým ľuďom s ktorými pracujú
  • zdokonalia svoje schopnosti v oblasti sebahodnotenia, reflektovania vlastných chýb a následného zlepšenia sa
  • pochopia význam a osvoja si spôsoby správnej komunikácie na internete, ako aj so spolupracovníkmi alebo účastníkmi
  • získajú nové zručnosti vo vyjednávaní a objavovať nových techník riešenia problémov
  • dostanú návod, ako vytvoriť úspešný podnikateľský plán

Deadline na prihlásenie:

Uzávierka prihlášok je 16.9.2022 00:00 SEČ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním životopisu a krátkej motivácie na info@europskydialog.eu.

Pre viac informácii si pozrite TC Infopack – Build Yourself First! Incubator of personal development.docx.

Pre doplňujúce informácie nás kontaktuje na vyššie uvedenej adrese.

Tešíme sa na Vaše prihlášky! 🙂

Comments are disabled.