21. storočie prinieslo obrovský rozmach informačných a komunikačných technológií. Digitálne nástroje sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života – či už v práci, doma alebo pri voľnočasových aktivitách. Dnešnú spoločnosť môžeme nazvať digitálnou, pričom okrem zábavy využívame technológie a internet na všetky druhy participácie – od kultúry, cez zdravotníctvo, školstvo, biznis až po politiku. Okrem toho pandémia COVID-19 ešte viac znásobila význam participatívnych nástrojov a rozšírila ich používanie na niekoľko ďalších sektorov.

Toto všetko ide ruka v ruke s potrebou zvýšiť digitálnu gramotnosť ľudí, aby dokázali efektívne a dobre využívať príležitosti ponúkané v online priestore – najmä metódy a nástroje pre participáciu na rozhodovaní. To im umožní pozitívne meniť spoločnosť – keď jednotlivci alebo skupiny ľudí dokážu úspešne realizovať a presadzovať svoje myšlienky a tým iniciovať a dosahovať zmeny na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Najmä sociálne médiá sa v poslednom desaťročí stali dominantným mediálnym kanálom, ktorého funkciou je aj participatívne zapojenie.

V dnešnej digitálnej dobe je naozaj jednoduché prevziať iniciatívu, viesť kampaň za pozitívnu zmenu a dokonca dostať svoje nápady k najvyšším politikom či iným ľuďom s rozhodovacou právomocou. Je však dôležité, aby mladí ľudia vedeli, ako to urobiť správne a ako sa stať aktívnym, zodpovedným a úspešným digitálnym občanom. Preto sme prišli s touto mládežníckou výmenou!

Koho hľadáme?

  • 5 motivovaných mladých ľudí zo Slovenska  a Českej republiky vo veku 18-30 rokov
  • 1 lídra skupiny vo veku 18+ a s plynulou angličtinou

Kedy a kde?

6-dňová mládežnícka výmena sa bude konať od 29. augusta do 5. septembra 2022 (vrátane dvoch cestovných dní) v Bratislave na Slovensku v hoteli Remy (https://hotel-remy.mozello.com/home/), ktorý hneď vedľa Zlatých pieskov, obľúbeného jazera, využívaného ako prírodné kúpalisko s možnosťou rôznych športov. Projektu sa zúčastní dokopy 30 ľudí zo Slovenska, Belgicka, Talianska, Česka a Čiernej Hory.

Čo sa účastníci vďaka projektu naučia?

Účastníci sa naučia, ako sa stať zodpovednými digitálnymi občanmi a využiť všetky príležitosti ako sa podieľať na budovaní komunity. Špecificky získajú nasledovné:

  • spoznajú čo znamená e-participácia a e-governance, zistia aké nástroje sú v tejto oblasti dostupné a ktoré sú tie najefektívnejšie;
  • zistia aké práva a povinnosti majú ako európski občania a ako môžu prispieť k lepšej budúcnosti Európy;
  • Zistia čo znamená mládežnícka advokácia a aké druhy kampaní môžu realizovať pre rozvoj svojej komunity;
  • zistia prečo je dobrovoľníctvo dôležité a aké dobrovoľnícke príležitosti môžu využiť;
  • budú si vedomí všetkých bezpečnostných hrozieb, ktorým môžu čeliť v online priestore;
  • zlepšia svoje kritické myslenie a budú schopní lepšie identifikovať relevantné médium a zdroj;
  • spoločne v skupinách navrhnú inovatívny nápad na zlepšenie miestnej/národnej/európskej komunity a ten najlepší nápad bude ocenený.

Ubytovanie, strava a ostatné náklady priamo spojené s aktivitami budú priamo hradené organizátormi z prostriedkov gantu Erasmus+. Cestovné náklady do výšky 100 EUR budú účastníkom preplatené hneď po projekte.

Deadline na prihlásenie:

Uzávierka registrácie je do 22.8.2022 00:00 SEČ. Prihlásiť sa môžete zaslaním svojho CV a krátkeho motivačného listu v slovenskom jazyku na adresu: info@europskydialog.eu.

Viac info nájdete v infopacku: TC Ideathon on Digital Citizenship-Infopack

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na horeuvedenej adrese. Tešíme sa na vaše prihlášky! 🙂

Comments are disabled.