7 júla sa v Bukurešti uskutočnil piaty ročník Európskeho summitu digitálnej mládeže – EDYS22 a jeho súčasťou boli aj mladí zástupcovia Európskeho Dialógu! Privítal dokopy až 131 účastníkov až z 33 krajín , z ktorých 126 sa zúčastnilo online. Spoločne diskutovali o #FutureofEurope.

 

Organizátori sa snažili aktivizovať mládež a podporiť spoluprácu s viacerými zainteresovanými stranami prostredníctvom viacerých interaktívnych aktivít. Témou podujatia bola: „Ekologickejšia, digitálnejšia a sociálna budúcnosť Európy“.

Podujatie malo dve hlavné časti programu:

– Diskusný panel, do ktorého prijali pozvanie viacerí experti, ktorí reflektovali na výzvy a súčasné snahy v troch oblastiach smeroch: digitalizácia, životné prostredie a sociálna súdržnosť.

– Európsky občiansky hackathon, kde účastníci v skupinách pracovali na konkrétnych riešeniach problémov identifikovaných počas 18 národných občianskych hackathonov. Tie budú čoskoro zahrnuté do bielej knihy, ktorá bude prezentovaná najmenej 100 ľuďom s rozhodovacou právomocou v domovských krajinách partnerov i na európskej úrovni.

EDYS22 bol súčasťou projektu nášho spoločného projektu EuroChangeMakers #euroCM, ktorý je spolufinancovaný z EÚ programu Európa pre občanov. Projekt koordinuje GEYC v partnerstve s Európskym Dialógom a ďalšími 17 partnermi. Viac podrobností nájdete tu: https://eurocm.geyc.ro

EDYS22 bol organizovaný pod záštitou Európskeho parlamentu.

Comments are disabled.