Reštriktívne opatrenia Európskej únie – v podobe ekonomických sankcií, sú jedným z najvýznamnejších nástrojov politiky EÚ. Ich cieľom je vyvíjať dostatočný nátlak na aktéra, ktorý nekoná v súvislosti s hodnotami Európskej únie, alebo jeho správanie sa vymyká medziam medzinárodného práva.

Ruská federácia je dnes v súvislosti s vojnou na Ukrajine najviac sankciovaným štátom v medzinárodnom prostredí. Anexia Krymu v roku 2014 v podstate „odštartovala“ reťazovú reakciu prijímania reštriktívnych opatrení voči Rusku. Posledné sankcie boli prijaté v apríli 2022, a týkali sa ďalších dvoch podnikateľov, ktorí boli súčasťou nezákonnej anexie Krymu v roku 2014.

V súčasnosti Európska únia uvalila na Rusko už piaty balík sankcií, ktoré sa týkajú viacerých sektorov, avšak na druhej strane sú namierené aj na politické subjekty a individuálne osoby. Sankcie postihli aj ďalšiu krajinu, ktorá mala takisto účasť na invázií na Ukrajinu, ktorou je Bielorusko.[1]

Sankcie voči politickým elitám

Okrem uvalenia ekonomických sankcií, sú reštriktívne opatrenia namierené aj na jednotlivé osoby, či politické subjekty. S prihliadnutím na predchádzajúce sankcie uvalené po anexií Krymu v roku 2014, je v súčasnosti terčom sankcií 80 subjektov a 1091 jednotlivcov, medzi ktorými sú napríklad ruský prezident, Vladimír Putin, ale aj ruský minister zahraničných vecí, Sergej Lavrov.

Čo sa týka praktickej roviny uvalenia sankcií voči jednotlivcom, tie sa vzťahujú predovšetkým na zákaz cestovania a zmrazenie aktív. Zákaz cestovania znamená, že jednotlivci, ktorí sú uvedení na zozname, nemôžu vstúpiť cez územie EÚ – lietadlom, po mori ale aj po súši. Zmrazenie aktív znamená, že všetky účty, ktoré sankciovaní jednotlivci vlastnia v bankách EÚ, sú zmrazené. To zabezpečuje, že ich peniaze nemôžu byť určené na podporovanie vojny ako aj to, že sa nevyformuje žiaden „bezpečný prístav“ v EÚ.

Pozastavenie vysielania Sputnik Russia Today

S príchodom vojny na Ukrajine, ktorá trvá už viac ako tri mesiace, sa spustila reťazová reakcia šírenia dezinformácií v informačnom priestore. Sputnik a Russia Today predstavujú v Rusku štátne podniky, ktoré sú zamerané na šírenie dezinformačných kampaní. V rámci vojny, boli nápomocné pri napredovaní ako aj podpore ruskej agresie proti Ukrajine.

Európska únia sa stavia proti akémukoľvek prekrúcaniu informácií ohľadom toho, ako sa vyvíja situácia na Ukrajine. V rámci toho, 2. marca 2022, pozastavila vysielanie nie len na dané štátne spoločnosti, ale aj na ich dcérske spoločnosti ako RT English, RT UK, RT Germany, RT France a RT Spanish.[2]

Obmedzenie obchodovania s Ruskom

Reštriktívne opatrenia, ktoré súvisia s obchodovaním s Ruskom, sú navrhnuté tak, aby maximalizovali negatívny vplyv sankcií na ruskú ekonomiku a zároveň obmedzil dôsledky pre podniky a občanov EÚ. Existuje množstvo dovozných ale aj vývozných opatrení.

Z EÚ nemožno do Ruska vyvážať napríklad luxusný tovar ako autá, hodinky, šperky, moderné technológie, špecifický tovar a technológie na rafináciu ropy, ako aj energetické zariadenia a služby.

Z Ruska do Únie nemožno dovážať uhle a iné tuhé fosílne palivá, oceľ, železo, drevo ako aj morské plody a likéry. [3]

Sankcie sú najvýznamnejším ale aj jediným nástrojom EÚ politiky voči ostatným aktérom. Vojna na Ukrajine ukázala, že na to, aby vojna mohla čo najrýchlejšie skončiť, sú potrebné dve veci – jednotný európsky postoj a efektívne sankcie, ktoré pomôžu s vyčerpaním ruskej strany vo vojne.

Na druhej strane, niet pochýb o tom, že sankcie sa dotýkajú nie len Ruska a Bieloruska, ale aj celej Európskej únie. Je však potrebné „vydržať“, aby na úkor pohodlosti neprišlo o život ešte viac nevinných ľudí.

Viac informácií o tom ako aktuálne sankčný režim funguje a aké odvetvia a jednotlivcov postihuje spolu s odvetnými sankciami Ruska nájdete v nasledujúcej publikácií.

__________________________

[1] https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659

[2] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

[3] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/

Comments are disabled.