Európsky Dialóg hosťoval v Trnave v termíne 9.-15.5.2022 Erasmus+ tréning pre pracovníkov s mládežou s názvom „Faces of Diversity“. 26 pracovníkov s mládežou zo Slovenska, Maďarska, Talianska, Portugalska, Nemecka, Litvy, Bulharska a Grécka počas celého týždňa spoločne diskutovali, zdieľali svoje skúsenosti i pohľady a vzdelávali sa v oblasti ľudských práv a mediálnej gramotnosti. Dôvodom na spojenie týchto dvoch tém je zaujatosť mnohých médií voči menšinám, pričom v mnohých prípadoch alternatívne médiá publikujú až nenávistné správy, čím nielenže zraňujú predstaviteľov daných menšín, ale polarizujú aj celú spoločnosť.
Worskhopy a interaktívne prednášky tréningu boli tematicky rozdelené do dvoch blokov. V rámci prvého z nich sa účastníci zaoberali médiami a zvyšovali svoje kompetencie v oblasti kritického myslenia a schopnosti identifikovať relevantné médiá. V rámci tejto témy si mohli vypočuť aj odborníkov z praxe – Vladimíra Šnídla z Denníka N, dlhodobo sa venujúceho hoaxom a dezinformáciám, Petra Jančárika z agentúry Seesame – spoluzakladateľa projektu Konšpirátori.sk a tiež Mateja Spišáka, riaditeľa organizácie Infosecurity.sk.
Druhý blok bol zameraný na tému ľudských práv a ich dodržiavania v Európe i mimo nej. Účastníci nadobudli lepšie znalosti o potrebách a problémoch, ktorým čelia menšiny v našom geografickom priestore a spoločne hľadali spôsoby ako byť viac tolerantnejšími, otvorenejšími a nápomocnejšími voči menšinám. Mali možnosť vypočuť si aj zaujímavých speakrov– najskôr o metódach vzdelávania v oblasti ľudských práv porozprával Peter Weisenbacher, riaditeľa Inštitútu ľudských práv, neskôr Robert Warren, profesor Anglo-American University v Prahe diskutoval s účastníkmi o tom aké formy diskriminácie poznáme a ako možno bojovať proti hate-speech. Okrem toho sa jednotlivé národné skupiny podelili s ostatnými s informáciami o stave dodržiavania ľuských práv v ich krajine.
V rámci výletu do Bratislavy sme navštívili sídlo organizácie Amnesty International, kde účastníci absolvovali skvelý workshop zameraný na boj za ochranu ľudských práv v rámci viacerých oblastí. Poobede mali zase možnosť navštíviť budovu Slovenského rozhlasu, kde absolvovali exkurziu s výkladom o úlohe verejnoprávnych médií.
Záverom podujatia účastníci pracovali v skupinách, ktoré dopredu sformovali a venovali sa tvorbe Guidelines pre pracovníkov s mládežou na témy súvisiace s mediálnou výchovou a výchovou o ľudských právach. Už čoskoro vám ho predstavíme, máte sa na čo tešiť!

Comments are disabled.