Európsky Dialóg hľadá účastníkov na Erasmus+ tréning pre pracovníkov s mládežou s názvom Faces of Diversity!

O čom tréning bude?

Informácie o etnických či iných menšinách založené na stereotypoch vedú k nedorozumeniam, stigmatizácii, nenávisti vyúsťujúcej do polarizovanej spoločnosti. V dnešnej Európe nájdeme množstvo dezinformačných stránok, ktoré každý deň prinášajú nenávistné správy o napr. menšiny ako Rómovia, moslimovia, migranti alebo LGBTI komunity. Diváci a čitatelia často nevedia kriticky myslieť, neoverujú si zdroje a dôverujú neobjektívnym médiám. Najhoršie je, že je veľa učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí nie sú dostatočne mediálne gramotní. Európsky dialóg preto prichádza so školením Erasmus+ s názvom Tváre rozmanitosti, ktoré zvýši kompetencie pracovníkov s mládežou v oblasti ľudských práv a mediálnej gramotnosti.

Koho hľadáme?

 • Pracovníkov s mládežou alebo učiteľov vo veku 18+.
 • Účastníci by v ideálnom prípade mali pochádzať zo vzdialenejších menších regiónov, keďže mladí ľudia žijúci v takýchto oblastiach sú často náchylnejší voči menšinovej intolerancii, ako aj nedostatočnej mediálnej gramotnosti.
 • Výhodou bude, ak jeden z účastníkov bude zástupcom akejkoľvek menšiny alebo má skúsenosti s prácou s mládežou z menšinovej komunity.
 • Podmienkou je aktívne ovládanie anglického jazyka.

Tréningu sa zúčastní 26 pracovníkov s mládežou zo Slovenska, Maďarska, Talianska, Portugalska, Nemecka, Litvy, Bulharska a Grécka.

Kedy a Kde?

 6-dňové školenie pre pracovníkov s mládežou sa uskutoční od 9. do 15. mája 2022 (vrátane dvoch cestovateľských dní) v srdci Trnavy v útulnom v hoteli London (https://www.hotellondon.sk/).

Čo sa účastníci naučia?

 • zlepšia svoje kritické myslenie;
 • osvoja si teoretické princípy profesionálnej žurnalistiky;
 • budú schopní identifikovať vierohodné médium a verifikovať zdroj;
 • získajú lepšie znalosti o potrebách a problémoch, ktorým čelia menšiny v Európe;
 • stanú sa tolerantnejšími, otvorenejšími a nápomocnejšími voči menšinám;
 • naučia sa produkovať vysokokvalitné mediálne výstupy na témy súvisiace s menšinami, toleranciou a nediskrimináciou;
 • spoločne vypracujú odporúčania a metódy pre pracovníkov s mládežou zamerané na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a tolerancie voči menšinám.

Deadline na prihlásenie:

Uzávierka registrácie je do 20.4.2022 00:00 SEČ.

V prípade záujmu zúčastniť sa pošlite prosím CV a krátky motivačný list na adresu: info@europskydialog.eu.

V prípade ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenej mailovej adrese.

Comments are disabled.