Európsky Dialóg má tú česť byť súčasťou ďalšieho skvelého projektu! Štartujeme Erasmus+ partnerský projekt s názvom Civic Debate Club, ktorý koordinujú naši slovenskí kolegovia Youth for Equality!

Čo nás v rámci projektu počas najbližších dvoch rokov čaká? Partnerské konzorcium bude pilne pracovať na vývoji vzdelávacích nástrojov a metodike, ktorá uľahčí a sprístupní mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou debatovanie, v rámci tzv občianskych debatných klubov. Debatné kluby sú dôležitým nástrojom, vďaka ktorému sa mladí ľudia stávajú zodpovednejšími a aktívnejšími občanmi praticipujúcimi na zlepšovaní a budovaní komunít, v ktorých žijú.

V rámci projektu budú vytvorené konkrétne tieto výstupy:

  • Korukulum pre občianske debatné kluby
  • Výskum a interaktívne infografiky o postojoch, vnímaní a mylných predstavách o správe vecí verejných medzi mladými ľuďmi
  • Školenie pracovníkov s mládežou
  • Otvorené vzdelávacie a propagačné materiály, interaktívne infografiky, animované videá a ďalšie

O všetkom Vás budeme včas informovať! Nezabudnite nás ale sledovať na sociálnych sieťach Facebook a Instagram 🙂

Comments are disabled.