Európsky Dialóg je partneron medzinárodného projektu 50+30: from WW2 to the end of communism, ktorého ambíciou je zvýšiť informovanosť mládeže o dôsledkoch 2. svetovej vojny a udalostí obdobia do pádu komunizmu v Európe na súčasnú demokraciu, čím sa usiluje bojovať proti populizmu a euroskepticizmu, ktoré sú v európskom verejnom priestore v posledných rokoch prítomné.

Projekt financovaný z programu Europe for Citizens  a implementuje ho konzorcium 10 organizácií z 9 krajín EÚ, ktoré doteraz realizovali tieto aktivity:

 • 10 spomienkových exkurzií na oživenie spomienky na 2. svetovú vojnu a komunistickú históriu; Európsky Dialóg pri tejto príležitosti vytvoril virtuálnu exkurziu po pätnástich lokalitách na Slovensku, vďaka ktorej spoznáte príbehy súvisiace s komunistickým režimom v Česko-Slovensku, ktoré by nemali byť zabudnuté. Nájdete ju TU.
 • zvyšovanie masového povedomia o kľúčových dátumoch historických udalostí prostredníctvom každodenných retrospektívnych príspevkov na Instagrame – @5030remember;
 • meranie vedomostí mladých ľudí o dôsledkoch 2. svetovej vojny a iných kľúčových historických udalostí prostredníctvom online prieskumu;
 • identifikácia výziev, ktoré si treba pamätať, a vypracovanie odporúčaní pre zainteresované strany počas online seminára, ktorý sa konal od 2. do 11. novembra 2021 a na ktorom sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov z 10 krajín.

Formát konferencie

Záverečná aktivita projektu, online konferencia, je logickým zakončením nášho úsilia a naším cieľom je preskúmať, ako môže byť spomienka pamiatka nástrojom na oživenie demokracie. Pripravili sme preto mnoho zaujímavých aktivít, ktoré odštartujú už 10. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

 •  15. december: asynchrónne aktivity rozdelené do nasledujúcich 4 blokov:
 1. Networkovanie
 2. Totalitné režimy
 3. Prechod k demokracii
 4. Demokracia teraz. Úvahy o budúcnosti Európy. Euroskepticizmus a populizmus
 • 16. december, 17-19 SEČ: Simultánne workshopy založené na aktivite v oblasti ľudských práv z príručky Compass;
 • 17. december živé panely s odborníkmi na výchovu k ľudským právam:
 1. Totalitné režimy, 11:00-13:00 SEČ
 2. Prechod k demokracii, 14:00-16:00 SEČ
 3. Demokracia teraz. Úvahy o budúcnosti Európy. Euroskepticizmus a populizmus, 17:00-19:00 SEČ

Koho hľadáme a ako sa prihlásiť?

Účasť na konferencii je bezplatná a hľadáme účastníkov, ktorí sú bývajú na území EÚ a sú motivovaní zapojiť sa do aktivít opísaných vyššie. Registrácia je otvorená do 9. decembra a bude odmenená digitálnym certifikátom. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom TOHTO formulára.

 

 

Comments are disabled.