AIRBAG OF ERASMUS+ je mobilná aplikácia, ktorá pomáha a informuje pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov, ako reagovať v prípade problémov počas projektov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Jej cieľom je:

  • predchádzať rizikám a riešiť problémy, ktoré sa môžu počas projektov Erasmus+ vyskytnúť;
  • zdieľať informácie a rady ako zvládnuť a riešiť problémové či krízové situácie počas projektov s dôrazom na minimalizáciu dôsledkov;
  • poskytnúť mladým ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastňujú projektov väčšie záruky bezpečnosti a spoľahlivosti.

Problémy ako aj riešenia nachádzajúce v aplikácii boli zozbierané od pracovníkov s mládežou a účastníkov projektov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. V minulosti sa vyskytli a môžu sa opäť vyskytnúť počas projektov mobilít mládeže (či už dlhodobých alebo krátkodobých). Ide o problémy ako sú napr. zranenia, zdravotné problémy, alergie, problémy počas cesty, záplavy, konflikty a ďalšie, ktoré sa neuvádzajú v oficiálnych dokumentoch týchto programov.

Aplikáciu je možné nájsť tu:


Google Play


App Store


Mobilná aplikácia bola vytvorená v rámci Erasmus+ projektu, KA2 Strategické partnerstvo v oblasti inovácií vďaka spolupráci 5 organizácií zo Španielska (Deses3, Dafo), Slovenska (ADEL Slovakia), Rumunska (S4YD) a Bulharska (Narodno).

Viac informácií o projekte nájdete tu: https://airbag4erasmus.eu/.

 

Cover photo: 6689062, pixabay.com

Comments are disabled.