Európsky Dialóg v dňoch 25. – 29.10.2021 hostil v Trnave medzinárodný tréning s názvom Mediathon, ktorý so sebou priniesol týždeň plný úžasných a inšpiratívnych účastníkov a speakrov. Na podujatí sa zúčastnili novinári zo Slovenska, Litvy a Česka, ktorí prejavili záujem nadobudnúť nové kompetencie, najmä v oblasti investigatívnej a dátovej žurnalistiky. Tréning vnímame ako veľmi úspešný najmä vďaka skvelému a aktívnemu tímu účastníkov, ktorí vytvorili inšpiratívnu atmosféru a chceli sa učiť aj od seba navzájom. Networking a spolupráca je z nášho pohľadu pre novinársku profesiu veľmi dôležitý, preto sme sa snažili tréning dizajnovať tak, aby sa účastníci zosieťovali a vymenili si svoje vedomosti a skúsenosti. Za týmto účelom počas celého týždňa pracovali v zmiešaných tímoch a navrhovali spoločne koncept budúcej investigatívy.

V úvodný deň Mediathonu sme účastníkom predstavili celý projekt Media4Change: Future Investigative Story Lab, ktorého ambiciou je prostredníctvom komunity, online nástrojov (ako je tzv. matchmaking a Trhovisko nápadov), série súťaží a tréningov a mentoringu motivovať a podporiť novinárov pracujúcich na lokálnej a regionálnej úrovni v oblastiach investigatívy a spolupráce. Neskôr sa prostredníctvom niekoľkých ice-breaking aktivít všetci novinári navzájom spoznali a zistili čomu sa venujú v profesionálnom živote i vo voľnom čase. Zoznamovacie popoludnie bolo po večeri zavŕšené tzv. “Networking night”, kde sme pre našich hostí pripravili občerstvenie a príjemnú hudbu.

Druhý deň Mediathonu bol venovaný investigatívnej žurnalistike. Hosťom prvého bloku bol slovenský novinár Marek Vagovič, šéf investigatívneho tímu portálu Aktuality.sk. Účastníkom objasnil genézu vývoja investigatívnej žurnalistiky na Slovensku a súčasne priblížil všetky hlavné kauzy, ktoré determinovali jej nasledovný vývoj a následne im priblížil prístupy a nástroje investigatívnej žurnalistiky. Popoludňaší workshop bol zameraný na úvod do dátovej žurnalistiky, konkrétne na tzv. data pipeline. Stretnutie viedla skúsená trénerka, mentorka a editorka dátovej žurnalistiky, Anastasia Valeeva, ktorá vyučovala dátovú žurnalistiku v Európe, na Balkáne, v strednej Ázii i v Rusku, napr. na American University of Central Asia v Kirgizsku. Účastníci spolu s ňou preskúmali viaceré nástroje otvorených dát, ktoré možno použiť na efektívnu investigatívnu prácu – od zberu dát až po ich čistenie a analýzu.

Počas tretieho dňa Mediathonu sa účastníci ponorili viac do dátovej žurnalistiky a zoznámili sa aj s témami prieskumu a analýz registrov firiem a majetku a pokročilej online dátovej a digitálnej bezpečnosti. Tie im predstavili odborníci z americkej neziskovej organizácie C4ADS (Center for Advanced Defense Studies), Sheyda Mainzer a Hugh Bradshaw.

Účastníci tež preskúmali rôzne príležitosti z hľadiska financovania a profesionálneho rozvoja a dozvedeli sa ako im môže Media4Change komunita v tomto smere pomôcť a podporiť ich. Večer sme privítali nášho špeciálneho hosťa – bývalého investigatívneho novinára a jedného zo zakladateľov Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK), pána Arpáda Soltésza. Ten s účastníkmi diskutoval o prepojení investigatívnej žurnalistiky s umením (literatúra a film), hlavne o tom, ako to môže pomôcť zvýšiť vplyv novinárskych diel.

Štvrtý deň Mediathonu odštartovala sekcia o vizualizácii dát s Nikou Aleksejevou z Rigy, ktorá pracovala v spoločnosti Infogram – veľmi populárnej službe zameranej na vizualizáciu dát – a je zakladateľkou School of Data v Pobaltí. Účastníkom priblížila princípy a techniky, ako správne a atraktívne ilustrovať dáta. Popri osvedčených postupoch z histórie a súčasnosti, ukázala aj niektoré zlé postupy, ktorým sa treba vyhnúť. Účastníci spoločne preskúmali užitočné nástroje a v krátkosti si preverili svoje znalosti cvičením a diskusiou o tom, ktoré grafy najlepšie reprezentujú vybrané dáta.

Druhá časť dňa dňa bola venovaná otázke, prečo sú niektoré témy a uhly pohľadu zastúpené v médiách viac ako iné. Účastníci diskutovali s dr. Martinom Solíkom z Fakulty masmediálnych komunikácií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK) o téme tzv. agenda setting (nastavovanie mediálnej agendy), dominantných zdrojoch informácií a regulácii médií.

Keďže tréningový týždeň bol pomerne intenzívny, účastníci si záverom dňa užili prehliadku Trnavy. Preskúmali staré mesto a jeho skvosty a počas západu slnka dokonca vystúpili na mestskú vežu, ktorá je dominantou mesta. Niektorí si zahrali aj GPS hru „Mocný opasok“, aby pomocou nej nahliadli do príbehu trnavských hradieb a spoznali lepšie históriu Trnavy.

Celý týždeň Mediathonu nám ubehol veľmi rýchlo. Počas posledného dňa účastníci prezentovali výsledky svojej tímovej práce – návrhy investigatívnych prác, ktoré sú naozaj veľmi dobre prepracované a vyzerajú sľubne – a záverom zdieľali svoje dojmy z podujatia. Na záver týždňa si doc. Jitka Rožňová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravila kreatívny workshop pre slovenských novinárov na tému “slovenský jazyk v médiách”. Mediathon tiež získal mediálnu pozornosť. Navštívila ho regionálna televízia TV VEGA a jej reportáž si môžete pozrieť tu:

Akcia sa všetkým páčila, pochvaľovali si inšpiratívne prezentácie a diskusie, pekné prostredie hotela London a skupinovú prácu v tímoch. Účastníci získali nové kompetencie, rozšírili svoje obzory, a našli nových potenciálnych spolupracovníkov. Ocenili najmä ústretový prístup tímu Európskeho Dialógu a majú záujem využiť budúce príležitosti, ktoré ponúka komunita Media4Change, ako napr. matchmaking, online priestor na spoluprácu, mentoring či nástroje na zapojenie publika.

Európsky Dialóg by touto cestou chcel poďakovať všetkým účastníkom za ich aktívny, otvorený a priateľský prístup. Celý organizačný tím je vďačný za ich novinársku prácu, ktorú robia – či už sa zameriavajú na veľké problémy alebo miestne skryté príbehy – a za odhodlanie posúvať médiá vpred. Celkovo bol prvý Mediathon skvelým zážitkom učenia a vytvárania sietí pre všetkých zúčastnených, účastníkov aj organizátorov. Teraz je čas zostať v kontakte a spolupracovať, aby sa veci pohli ďalej.


Pozadie: Tento tréning organizoval Európsky Dialóg spoločne s National Institute for Social Integration, pričom ide o jednu z aktivít projektu Media4Change – Future Investigative Story Lab, ktorého cieľom je podpora spolupráce, inovácií a profesionálnych štandardov v oblasti investigatívnej žurnalistiky na Slovensku a v Litve.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019 (Pilotný projekt: Podpora investigatívnej žurnalistiky a slobody médií v EÚ).

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tohto článku nepredstavuje schválenie jeho obsahu. Ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek z informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Comments are disabled.