Práca na druhom výstupe projektu, ale aj diskusia o nových (digitálnej, mediálnej a informačnej) formách gramotnosti a príprava poslednej etapy gaMEfy. To všetko bolo na programe Školenia pracovníkov s mládežou, ktoré sa konalo v gréckom Solúne od 4. do 6. októbra 2021. Hostiteľom bol miestny partner – Aristotelova univerzita.

Konzorcium partnerov gaMEfy využilo školenie najmä ako príležitosť na prezentáciu a ďalšie testovanie hry, diskusiu o spätnej väzbe, ktorú doposiaľ dostali, ale aj na získanie novej. Pre jeho predstaviteľov to bola zároveň prvá príležitosť stretnúť sa so všetkými svojimi spolupracovníkmi osobne, keďže niektorí z nich sa mohli zúčastniť úvodného stretnutia iba online. Svojich kolegov – pracovníkov s mládežou – predstavili aj ostatným a do aktivít gaMEfy tak zapojili viac ľudí. Program podujatia nebol príliš napätý, aby umožnil správne zdieľanie názorov, plodnú diskusiu a vzájomné učenie sa, čo je veľmi dôležité pre rozvoj a finalizáciu akéhokoľvek projektového výstupu.

Prvý deň bol venovaný úvodu a diskusii o digitálnej, mediálnej a informačnej gramotnosti. Účastníci sa zamysleli nad kapitolami gaMEfy kurikula, podelili sa o svoje postrehy k téme a skúsenosti s výskumom a ďalším vývojom kapitol, za ktoré boli zodpovední. Učebné osnovy – konkrétne ich kapitoly a témy– slúžili aj ako základ pre tvorbu hry gaMEfy, ktorá bola hlavnou témou zvyšku školenia.

Účastníci sa najskôr podelili o spätnú väzbu, ktorú získali pri testovaní hry sami alebo v rámci podujatí zameraných na mediálnu gramotnosť, prípadne od svojich kolegov a priateľov. Počas jedného stretnutia sa k nim pripojila skupina troch mladých ľudí z Grécka, ktorí si vyskúšali hru a poskytli svoje názory na otázky a rôzne funkcie.

Druhý deň a časť tretieho dňa boli venované podrobnému preskúmaniu 241 otázok, ktoré hra obsahuje. Pomohol účastníkom získať nové poznatky o mediálnej a informačnej gramotnosti a preskúmať témy, ktoré dovtedy nepoznali. Niekedy bolo nutné preformulovať otázky alebo odpovede, aby boli zrozumiteľnejšie, niekedy bolo potrebné zmeniť typ otázky. Bolo však potrebné odstrániť alebo úplne nahradiť iba niekoľko otázok.

Tento prístup bol veľmi užitočný, keďže pri osobných diskusiách bolo pre vývojárov hry – Platforma Akademia – jednoduchšie nájsť riešenie toho, čo treba v hre zmeniť. V dôsledku toho je už súčasťou hry aj slovník s vysvetlením konkrétnych pojmov a najťažšie otázky boli presunuté do posledného kola, tzv. Hradu.

Zvyšok posledného dňa školenia bol venovaný úvodnej diskusii o poslednom výsledku projektu: Smernice o vzdelávacích príležitostiach a oblastiach pre budúce zlepšenie v tejto oblasti na základe pilotovania hry gaMEfy. Partneri sa dohodli na všeobecnej štruktúre dokumentu a rozdelení svojich úloh v procese vývoja. Deň a celé bolo ukončené diskusiu o ďalších krokoch – lokálnych multiplikačných podujatiach a medzinárodnej záverečnej konferencii – a nasledovalo vyhodnotenie školenia.

Prechádzky po meste Thessaloniki a neformálne večere pomohli účastníkom nielen lepšie sa spoznať a objaviť nové oblasti spolupráce, ale aj osviežiť a preskúmať kúsok bohatej gréckej histórie a kultúry. Partneri projektu opustili mesto s dobrou spätnou väzbou od ostatných účastníkov, inšpiráciou a novými nápadmi. Môžu pokračovať v práci na finalizácii výsledkov projektu a rozvoji v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti.

Sledujte novinky na gaMEfy platforme a sociálnych médiách a získajte najnovšie aktualizácie o pokroku. A nezabudnite si zahrať hru – či už ako registrovaný hráč alebo hosť. Užite si to a podeľte sa o svoju spätnú väzbu s tímom gaMEfy prostredníctvom Facebook alebo Instagrame projektu.

Comments are disabled.