Prečo je mediálna gramotnosť dôležitá?

Žijeme v časoch, kedy konšpiráciám verí stále väčšie množstvo ľudí, mediálny priestor je presýtený nedôveryhodnými spravodajskými portálmi, naši kamaráti, známi, či rodina prepadajú falošným správam a my sami sa začíname strácať v tom, kde hľadať pravdu. Ide o celoeurópsky problém, súčasťou ktorého je podkopávanie dôvery tradičných médií za súčasného rastu podpory tých alternatívnych. Aktivity podporujúce mediálnu gramotnosť sú preto nesmierne dôležité, pričom je potrebné aby si najmä mladí ľudia osvojili potrebné kompetencie v tejto oblasti a pomohli tak aj svojmu okoliu porozumieť médiám a hlavne rozpoznať relevantné informácie.

Aké sú ciele projektu?

Naši bulharskí partneri z organizácie The Future Now pripravujú na tému mediálnej gramotnosti mládežnícku výmenu s názvom Media of the Future, ktorá je podporená z prostredkov programu Erasmus+. Na projekte sa stretnú mladí ľudia zo 7 krajín z celej Európy (Bulharsko, Slovinsko, Slovensko, Moldavsko, Maďarsko, Španielsko, Taliansko), aby sa ponorili do mediálneho sveta, pochopili, ako fungujú moderné médiá a spolupracovali pri tvorbe rôznych mediálnych materiálov. Cieľom mládežníckej výmeny je:

  • vytvoriť priestor, v ktorom budú môcť účastníci z odlišných kútov Európy diskutovať o realite, v ktorej žijú, zdieľať svoje problémy a osvedčené postupy, a získať novú perspektívu a pohľad na situáciu týkajúcu sa médií v Európe;
  • nadobudnúť vedomosti a skúsenosti v oblasti médií a mediálnej gramotnosti
  • umožniť mladým ľuďom cítiť, že sú priamou súčasťou vytvárania budúcnosti, najmä v oblasti médií a mediálnej gramotnosti;
  • propagovať mediálnu gramotnosť a jej význam.

Koho hľadáme?

Hľadáme 4 účastníkov vo veku 18-30 rokov a jedného lídra skupiny, ktorý môže byť aj starší ako 30. Záujemci by mali mať záujem o oblasť médií a mediálnej gramotnosti a mali by byť motivovaní učiť sa spoločne tvoriť. Líder skupiny by mať ovládať angličtinu na komunikatívnej úrovni, ostatní účastníci aspoň na úrovni B1.

Kedy a kde sa projekt uskutoční?

Projekt sa uskutoční v dňoch 27.8 – 3.9.2021 v bulharskom meste Vratsa, ktoré leží v jednom z najkrajších horských regiónov krajiny. Je typický početnými jaskyňami, vodopádmi a zaujímavými skalnými útvarmi. Účastníkom bude z prostriedkov grantu zabezpečené ubytovanie (Hotel Kiparis, v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách) ako aj jedlo počas celého pobytu.

Celkové trvanie mládežníckej výmeny je 6 pracovných dní plus dva cestovné dni. Všetci účastníci pricestujú do hlavného mesta Sofia, z ktorého bude pre nich zabezpečený odvoz do Vratse a po projekte aj späť do Sofie. Každý účastník má rozpočet na cestu 275 EUR (cestovné náklady mu budú do tejto výšky plne preplatené).

Dokedy a ako sa treba prihlásiť?

Deadline na prihlásenie je do polnoci 25.7.2021 a prihlásite sa jednoducho vyplnením TOHTO dotazníka.

Pre podrobnejšie info si prečítajte Infopack projektu a pre viac informácií sa môžete obrátiť na nás na adrese info@europskydialog.eu.

Podporené programom:

Koordinované organizáciou:

Comments are disabled.