Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy 2021 sa posúva do svojej ďalšej ďalšej časti! Nesmierne sa tešíme, že o súťaž prejavilo záujem množstvo novinárov a dokopy sme v rámci jej prvého kola obdržali 19 prihlášok (8 individuálnych a 12 tímových, pričom jeden tím podal dve prihlášky). Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavený záujem a dôveru.

Novinári si mali možnosť vybrať jednu z troch tematických oblastí, v rámci ktorých by v druhom kole chceli vypracovať svoje investigatívy.  Najväčší záujem prejavili o tematiku životného prostredia (9 prihlášok), no záujem bol aj o témy korupcie (6 prihlášok) a ľudských práv (5 prihlášok).

A čo nás čaká teraz?

V utorok 23.3. sme uzavreli prihlasovanie do prvého kola súťaže a následne boli členom odbornej poroty zaslané prihlášky, ktoré budú hodnotiť podľa dvoch kritérií:

 • Potenciál na uskutočnenie investigatívy: hodnotitelia si budú všímať profesionálne skúsenosti a vzdelanie uchádzačov;
 • Motivácia pre prihlásenie sa do súťaže a uskutočnenie investigatívy.

Za každé kritérium môže prihláška získať body na stupnici od 1 (slabá) do 10 (veľmi dobrá). Body sa následne zrátajú a vydelia sa počtom porotcov, pričom prihlášky s najlepším výsledkom postúpia do druhého kola.

Výsledky prvého kola súťaže budú vyhlásené už 7. apríla!

Veľmi nás teší aj veľký záujem oslovených odborníkov z akademického prostredia i z praxe v oblasti žurnalistiky, médií a príslušných troch tematických okruhov. Naše pozvanie stať sa členom poroty súťaže prijali:

 • doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • doc. Mgr. Ján Hacek, PhD. – Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
 • doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD. – Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
 • doc. PhDr. Jitka Rožňová, PhD. – Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre
 • doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
 • PhDr. Marián Gladiš, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
 • Mgr. Viera Smoláková, PhD. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií
 • PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD. – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Mgr. Simona Mičová, PhD. – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD. – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, šéfredaktor Communication Today
 • Mgr. Anna Kačincová Predmerská, PhD. – Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, tajomníčka vedeckého časopisu Communication Today
 • Martin Maška – Európsky Dialóg, kreatívny manažér
 • Tomáš Mrva – Novinár
 • Mgr. Alena Krempaská – Inštitút ľudských práv, programová riaditeľka
 • Peter Medveď – Nadácia Ekopolis, riaditeľ
 • Melinda Simonová – Nadácia Ekopolis, Active Citizens Fund
 • RNDr. Oľga Removčíková – Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, predsedkyňa
 • Miroslava Plassmann – WWF Slovensko, riaditeľka
 • Jiří Vitáloš – Geopark Malé Karpaty, predseda správnej rady

Viacerí súťažiaci sa prihlásili ako jednotlivci, a teda ak postúpia do druhého kola, budú si musieť nájsť spolupracovníkov ideálne spomedzi ostatných individuálnych uchádzačov, no bude možné pripojiť sa aj k existujúcim tímom, ak by mali záujem. Do tohto procesu tzv. matchmakingu (dohadzovania) vstúpi aj pracovník Európskeho Dialógu a bude v prípade záujmu súťažiacich ich prostredníkom – dohadzovačom. Príležitosť zoznámiť sa s ostatnými súťažiacimi, vytvoriť tímy a vyšpecifikovať si svoje témy budú mať prihlásení novinári možnosť aj v rámci pripravovaného kreatívneho workshopu, kde si vypočujú viacerých zaujímavých speakrov – odborníkov z oblasti investigatívnej žurnalistiky, mediálnych inovácií a všetkých troch tematických oblastí (životné prostredie, korupcia, ľudské práva). Následne budú vytvorené tímy pracovať na svojich návrhoch investigatív a uzávierka pre ich podanie je 21. apríla. Prihlasovací formulár pre druhé kolo bude zverejnený okolo 10. apríla 2021.

K súťaži bola na Facebooku vytvorená aj udalosť, ktorú pravidelne aktualizujeme. Pridajte sa a zostaňte v obraze čo sa deje! Nájdete ju TU.

Už teraz sa nesmierne tešíme na všetky investigatívne návrhy a neskôr samotné výsledky. Sme presvedčení o tom, že naši súťažiaci novinári vynesú na svetlo sveta mnohé zaujímavé a dôležité príbehy z regiónov Slovenska!

 


Pozadie

Projekt Media4Change – Future Story Lab organizujú National Institute for Social Integration (Litva) a Európsky Dialóg (Slovensko) s cieľom podporiť spoluprácu, inovácie, profesionálne štandardy a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu obsahu v oblasti investigatívnej žurnalistiky v Litve a na Slovensku. Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky a Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy si kladú za cieľ podporovať novinárov a médiá, ktoré vytvárajú investigatívne príbehy miestneho významu so zameraním na otázky verejného záujmu, najmä tie, ktoré nie sú dostatočne pokryté alebo vôbec exponované.

Celý projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Podpora Európskej komisie pre vytvorenie tohto článku nepredstavuje schválenie jeho obsahu. Ten odráža iba názory autorov a je na ich výlučnú zodpovednosť. Európska komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek z informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Comments are disabled.