31.12.2014 – Brusel/Bratislava

Podľa smernice 2014/24/EÚ schválenej dňa 17.12.2014 Európskym parlamentom bude od 1.1. 2015 potrebné, aby každý členský štáty Európskej únie v priebehu 30 dní začlenil do ich národných vlajok jeden zo symbolov EÚ- 12 žltých hviezd.

Švédsko ako prvá krajina publikovala dnes poobede ich novú vlajku, ktorá bude platná od budúceho mesiaca. Veľa odborníkov hovorí, že toto už Európska Únia prehnala a priamo zasahuje do národných symbolov krajín.

Priatelia ak ste tomu uverili, tak sa nemusíte báť, toto nie je pravda. Európska únia nemá v pláne zasahovať do vizuálnej stránky jednotlivých národných vlajok. Európska únia sa snaží pomáhať ľudom po celej Európe prostredníctvom eurofondov, ktoré majú za cieľ znižovať regionálne rozdiely medzi jednotlivými štátmi a ich regiónmi. Vďaka nim za rok 2014:

  • sa postavilo na Slovensku 1830 KILOMETROV ASFALTU
  • sa kúpilo na Slovensku 63 NOVÝCH VLAKOV
  • pribudlo 17 500 ŠTUDENTOV V ZAHRANIČNÝCH LAVICIACH
  • sa znížili O 80% CENY HOVOROV ZO ZAHRANIČIA
  • bolo vybudovaných na Slovensku 843 KRAJŠÍCH A ZELENŠÍCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
  • bolo realizovaných na Slovensku 230 PROJEKTOV PRE ZLEPŠENIE OVZDUŠIA
  • boli postavené na Slovensku PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA ZA 128 860 991€
  • bolo ZRUŠENÝCH 94% HRANÍC

Každá minca má však dve strany, a tak je to aj pri čerpaní eurofondov. Mnohé členské štáty nedokážu vyčerpať všetky prostriedky z fondov, ktoré boli pre nich určené. Dôvody sú častokrát rôzne, každopádne to však dvíha negatívne svetlo na tieto krajiny. Ani Slovensko sa nemôže čím chváliť. Pri čerpaní eurofondov máme ešte stále veľké medzery. Na druhej strane, veľké množstvo miest a obcí na Slovensku použilo prostriedky práve z európskych fondov . Takmer 80 % investícii vo verejnom sektore pochádza totiž z EÚ.

Viac na stránke www.10detailov.eu od Zastúpenia EK na Slovensku

 

Comments are disabled.