Súčasnú spoločnosť zmieta jedna kríza za druhou – keď sme sa konečne začali spamätávať z pandémie Covid-19, začala sa vojna na Ukrajine, ktorá viac-menej zasiahla celý svet, no najmä Európu. Okrem iného v dôsledku vojny čelíme obrovskej inflácii spôsobujúcej plošný nárast cien všetkých tovarov a služieb. Každý deň sme vystavení všetkým druhom dezinformácií, hoaxov a konšpirácií šírených online priestorom (hlavne sociálnymi médiami), ktorých cieľom je podkopať demokraciu a jednotu Európskej únie. Spoločnosť je najviac polarizovaná za posledné desaťročia, ľudia sa radikalizujú, populizmus vládne politike, mnohé rodiny a priatelia sú rozhádaní. 

Všetky tieto krízy a beznádeje navyše spôsobujú úzkosť, depresiu a iné psychické ťažkosti, ktorými mnohí z nás trpia. Nebuďte však beznádejní, ešte nič nie je stratené! Naše školenie Erasmus+ „Tick Off the Challenges, Be a Role Model“ pomôže účastníkom zistiť, ako pracovať s mládežou v týchto ťažkých časoch, ako uľahčiť debatu a diskusiu v takejto polarizovanej atmosfére a spoločne nájsť recept na to, ako pomôcť mladým ľuďom a pritom zostať pozitívny/á a motivovaný/á usilovať sa o lepšie zajtrajšky.

Koho hľadáme?

Hľadáme 3 motivovaných pracovníkov s mládežou/ učiteľov/ trénerov/  facilitátorov/ mentorov/  koučov/ projektových manažérov/ pracovníkov mimovládnych organizácií vo veku 18+ s plynulou angličtinou, ktorí majú záujem naučiť ako uľahčovať a zvládať zložité situácie, predchádzať rizikám a zlej atmosfére, debatovať s mládežou na aktuálne no náročné polarizujúce témy a ako si v tomto drsnom svete zachovať zdravý rozum.

Kedy a kde sa školenie uskutoční?

8-dňové školenie sa uskutoční od 10. do 17. júla 2023 (vrátane cestovných dní) v Trnave – Hrnčiarovvciach), vo veľmi príjemnom prostredí penzióna Na Mlyne (http://www.namlyne.sk/-o-nas).  Ubytovanie a stravu zabezpečia organizátori a cestovné náklady budú účastníkom preplatené hneď po školení po predložení požadovaných dokladov.

Čo účastníci vďaka školeniu získajú?

Účastníci získajú široké spektrum kompetencií zodpovedajúcich aktuálnym trendom v práci s mládežou, ktoré súvisia s rôznymi výzvami a problémami, ktorým v súčasnosti svet čelí. Špecificky vďaka školeniu: 

  • získajú kompetencie v oblasti prevencie a riešenia konfliktov v kolektívoch, najmä medzi mládežou, na základe reálnych prípadov;
  • získajú odpovede na to, ako sa vysporiadať s úzkosťami a psychickými problémami mladých ľudí vyplývajúcimi z rôznych kríz dnešného sveta;
  • zistia ako pristupovať k citlivým témam a ako zabezpečiť, aby sa každý mladý človek, účastník alebo člen tímu cítil na podujatí pohodlne a bezpečne;
  • dozvedia sa o dôležitosti mať jasnú víziu a plán;
  • oboznámia sa s témou etiky v práci s mládežou a diplomatickou komunikáciou – niektorými dôležitými pravidlami pri komunikácii s partnermi/účastníkmi a ako predchádzať konfliktom;
  • spoznajú koncept debatovania, prostredníctvom ktorého nájdu odpovede na viaceré aktuálne trendy polarizujúce spoločnosť;
  • zlepšia svoju mediálnu gramotnosť a zistia, ako viesť konverzáciu a pomáhať ľuďom, ktorí sa stali obeťami konšpiračných teórií a hoaxov. 

Pre viac info si prečítajte Infopack – Be a Role model

Dokedy sa môžete prihlásiť? 

Uzávierka prihlášok je 9. júna 2023 o 00:00 SEČ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním životopisu a krátkeho motivačného listu na mail info@europskydialog.eu. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na spomínanej adrese. Tešíme sa na Vaše prihlášky! 🙂


Comments are disabled.