Taliansko zablokovalo použitie umelej inteligencie ChatGPT. Príkaz je dočasný, pokým spoločnosť nebude rešpektovať Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).[1]

Národný orgán na ochranu údajov sa vyjadril, že ihneď zablokuje a vyšetrí americkú spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za populárnym nástrojom umelej inteligencie ChatGPT. Spoločnosť mala podľa talianskej agentúry Garante zbierať dáta užívateľov a využiť ich na trénovanie robota.[2]

Garante tiež obvinila spoločnosť OpenAI, ktorú podporuje spoločnosť Microsoft Corp, že neoverila vek používateľov ChatGPT a že „neexistuje žiadny právny základ, ktorý by ospravedlňoval masívne zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov“ na „školenie“ chatbota.[4] Chatbot by tak mohol vystaviť deti riziku tak, že by sa dostali k obsahu, ktorý nie je vhodný pre ich vek a vedomosti.[5]

Talianska spoločnosť na ochranu osobných údajov je nezávislá od vlády a bola jedna z prvých, ktorá oficiálne varovala pred čínskou platformou TikTok pre porušenie existujúcich pravidiel Európskej únie o ochrane osobných údajov.[6]

Jeden zo zdrojov Reuters, ktorý bol oboznámený so záležitosťou sa vyjadril: Cieľom talianskeho úradu bolo začať dialóg so spoločnosťou, aby vyriešili problémy, ktoré vznikli v súvislosti s dodržiavaním pravidiel Európskej únie o ochrane osobných údajov zo strany ChatGPT, nie tento nástroj zakázať. Samotný taliansky vicepremiér kritizoval rozhodnutie regulačného orgánu a označil ho za „prehnané.“[7] Napriek tomu bola služba v rámci Talianska zablokovaná.

Za pozastavenie používania ChatGTP a vyšetrenia celej situácie sú aj AI (artificial inteligence – umelá inteligencia) experti.[8] Vyšetrovať chcú jej tvorcu OpenAI aj v súvislosti s rôznymi rizikami týkajúcimi sa ochrany súkromia, kybernetickej bezpečnosti a dezinformácií. Skupina na ochranu spotrebiteľov BEUC tiež 30. marca vyzvala orgány EÚ a vnútroštátne orgány vrátane orgánov na ochranu údajov, aby vyšetrili spoločnosť ChatGPT.[9]

Reakcia európskych krajín

Ostatné európske krajiny zvažujú, či budú Taliansko nasledovať.[10] Európsky poslanci sa ešte nezhodli na obsahu a tiež dosahu plánovaného zákona o umelej inteligencii.

Niektorí regulátori však zisťujú, že nástroje ako je GDPR, ktoré dáva kontrolu užívateľom nad ich osobnými údajmi, sa môžu vzťahovať na rýchlo vznikajúcu kategóriu spoločností s generatívnou umelou inteligenciou.[11]

Axel Voss, nemecký poslanec európskeho parlamentu, vyjadril obavu, že to čo by Európska únia prijala by vzhľadom na pokrok v tejto oblasti by o pár rokov nemuselo byť aktuálne. [12]

Debata o AI technológiách je ale v orgánoch veľmi odlišná. Zatiaľ, čo niektorí poslanci sa obávajú tejto technológie, iní sú zas za to, aby sa tým EÚ z konkurenčných dôvodov zaoberala. [13]

Desislava Savová, partnerka advokátskej kancelárie Clifford Chance, tvrdí, že body, ktoré uvádzajú, sú zásadné. Ukazujú, že GDPR ponúka regulačným orgánom nástroje na to, aby sa zapojili do formovania budúcej umelej inteligencie. „Na rozdiel od spoločnosti ChatGPT je pravdepodobnejšie, že spoločnosť Google to už zohľadnila vzhľadom na svoju históriu v Európe a veľkosť organizácie,“ povedala Savová.[14]

Nemecký komisár pre ochranu osobných údajov, Ulrich Kelber, sa vyjadril, že Nemecko môže postupovať ako Taliansko z dôvodu obáv týkajúcich sa bezpečnosti údajov. Hovorca nemeckej vlády však uviedol, že zákaz ChatGPT nebude nutný.[15]

Hovorca írskeho komisára pre ochranu údajov uviedol: „S talianskym regulačným orgánom sledujeme ďalšie kroky. V súvislosti s touto záležitosťou budeme koordinovať svoju činnosť so všetkými orgánmi EÚ na ochranu údajov.“[16]

Švédsky úrad pre ochranu osobných údajov uviedol, že nemá v pláne zakázať CaatGPT. Taktiež nie je v kontakte s talianskym dozorným úradom.[17]

Španielska agentúra pre ochranu osobných údajov požiadala orgán Európskej únie pre ochranu súkromia, aby posúdil obavy o ochrane súkromia v súvislosti so systémom ChatGPT. Španielska agentúra vyzvala orgány EÚ, aby bola otázka ChatGPT zaradená na ďalšie plenárne zasadnutie.[18]

Žiadosť prišla v dobe, keď francúzsky úrad pre ochranu súkromia CNIL uviedol, že prešetruje niekoľko sťažností v súvislosti s ChatGPT.[19]

Obava zo systému AI je aj zo sklonu k nepravdivým odpovediam. Regulačný orgán v Taliansku sa vyjadril: „informácie poskytnuté spoločnosťou ChatGPT nie vždy zodpovedajú skutočným okolnostiam, takže dochádza k spracovaniu nepresných osobných údajov.“[20]

Rekcia spoločnosti OpenAI

Spoločnosť OpenAI na základe príkazu talianskeho regulačného orgánu zakázala prístup k službe ChatGPT v Taliansku. Jej hovorca pre POLITICO uviedol, že spoločnosť so zisteniami nesúhlasí: „Sme presvedčení, že dodržiavame GDPR a ďalšie zákony o ochrane osobných údajov.“[21]

Generálny riaditeľ spoločnosti OpenAI, Sam Altman, oznámil, že sa chystá na cestu po šiestich kontinentoch. O tejto téme chce hovoriť s užívateľmi a tiež vývojármi. Zastaviť sa chce aj v Bruseli, kde orgány EÚ jednajú o rozsiahlych pravidlách pre obmedzenie rizikových nástrojov umelej inteligencie.[22]

Spoločnosť OpenAI nemá kanceláriu na území Európskej únie. Jej zástupca v Európskom hospodárskom priestore má 20 dní na to, aby oznámil, ako plánuje zosúladiť ChatGPT s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov. Inak OpenAI hrozí pokuta až do výšky 4 % jej celosvetových príjmov.[23]

Comments are disabled.