Posilnime spoločne žurnalistiku budúcnosti!

Klasické modely spravodajských médií a žurnalistiky sa snažia držať krok so súčasnými spoločenskými zmenami. Falošné správy a nenávistné prejavy sú v modernom mediálnom prostredí značne rozšírené. Moderná, konštruktívna, angažovaná, občianska a na riešení založená žurnalistika (CSEC) je neuveriteľne účinný nástroj proti týmto problémom. Poskytuje profesionálom v oblasti médií a ašpirujúcim nositeľom zmien v oblasti médií schopnosť orientovať sa v bielom šume sofistiky a dezinformácií.

Profesionálni a občanskí novinári môžu prispôsobiť celý rad metód CSEC tak, aby sa stali vrcholom a vzorom modernej žurnalistiky. Tu prichádza na scénu Citizens Story Lab. Je to podujatie, vďaka ktorému sa môžete naučiť a zdokonaliť zručnosti v oblasti CSEC. Bez ohľadu na vašu profesionálnu úroveň sa môžete učiť od odborníkov, skúmať rôzne interaktívne mediálne nástroje, možnosti financovania, získať inšpiráciu ako aj užitočné kontakty.

Citizens Story Lab nie je len o získavaní vedomostí. Je to príležitosť pripojiť sa k „Media4Change komunite“, učiť sa od odborníkov, ako aj od seba navzájom, diskutovať, budovať svoju sieť, inšpirovať sa a mať silu a schopnosti urobiť zmysluplnú zmenu v globálnom naratíve!

Kedy a kde?

Čas: od 12. do 14. mája 2023 (vrátane cesty)

Miesto: Trnava, Slovensko

Trvanie: 3 dni (vrátane cestovných dní) – príchod prvý deň do 15:00, odchod posledný deň po obede (15:00).

V nevyhnutných prípadoch je možné prísť o deň skôr a odísť o deň neskôr.

Program:

12. mája (piatok)

 • Príchod
 • Po príchode a malom zrelaxovaní účastníci napíšu na „inšpiračný stôl“ v zasadacej miestnosti svoje skúsenosti s angažovanou žurnalistikou, všetky osvedčené postupy, ktoré poznajú, ako aj svoje nadväzujúce plány po podujatí.
 • Spoznávacie aktivity (účastníci postupne spoločne rozvinú to, čo je napísané na „inšpiratívnom stole“)

13. máj (sobota)

Médiá:

 • Úvod do konštruktívnej, angažovanej, občianskej a na riešení založenej žurnalistiky (CSEC)
 • STEP model
 • Nástroje elektronickej participácie v oblasti médií
 • Osvedčené postupy z celého sveta
 • Ideas Market, Media4Change, platforma spolupráce

Organizácia podujatí:

 • Ako zorganizovať podujatie: plánovanie, realizácia, reportovanie
 • Ako získať financie

Pracovné skupiny:

 • Účastníci začnú pracovať na mediálnych výstupoch a rozpracujú, ako by chceli implementovať techniky angažovanej žurnalistiky vo vzťahu k sledovaniu mediálnych príspevkov.

14. mája (nedeľa)

 • Ako upútať pozornosť: propagácia, interaktívne mediálne nástroje
 • Pracovné skupiny
 • Odchod účastníkov po 15:00 

Kto sa môže zúčastniť?

Profesionálni novinári a aktívni občania z celej EÚ vo veku najmenej 18 rokov, ktorí:

 • sa zaujímajú sa o CSEC žurnalistiku;
 • sa chcú sa naučiť, ako sa angažovať a spolupracovať s kolegami novinármi;
 • chcú posilniť ostatných v týchto oblastiach prostredníctvom miestnych a medzinárodných podujatí.

Školenia sa zúčastní 25 – 30 účastníkov (kapacita ubytovania je pre 20 účastníkov).

Po podujatí:

Účastníci budú vytvárať a distribuovať mediálne diela (celkovo 10) vo formáte podľa ich výberu (text, zvuk, video, multimédiá) na spoločensky dôležité a citlivé témy s plnou mentorskou podporou projektového tímu.

Aký je termín na podanie žiadosti?

24. apríla 2023 (23:59 CET)

Ak máte záujem, vyplňte tento online formulár.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na m.maska@europskydialog.eu 

Čo ďalšie je ešte zahrnuté?

 • Príležitosť stať sa ambasádormi CSEC žurnalistiky vo vašej krajine
 • Spoznávanie krásneho historického mesta Trnava, nazývaného aj „Malý Rím“
 • Cestovné náklady preplatené po podujatí (limit: 200 EUR na účastníka)
 • Ubytovanie, raňajky, obedy a večere počas školenia hradia priamo organizátori

Vidíme sa v Trnave!

Školenie je súčasťou projektu „Media for Citizens Story Lab“, ktorý je financovaný Európskou komisiou v rámci programu „Europe for Citizens“, zmluva o grante č. 625914-CITIZ-1-2020-1-LT-CITIZ-CIV.Comments are disabled.