Laura je študentkou denného štúdia na vysokej škole. Počas druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, absolvovala v zimnom semestri Erasmus+ mobilitu na Univerzite Palackého v Olomouci. V tom čase študovala na Katolíckej Univerzite v Ružomberku, na ktorej následne zložila štátne skúšky. Počas nášho rozhovoru o jej skúsenosti s mobilitou sme sa dozvedeli množstvo užitočných informácií, ktoré by sme chceli zdieľať so všetkými, ktorý majú záujem skúsiť takýto druh mobility.  

Ako vznikla myšlienka ísť na Erasmus?

Prvý krát som o tom počula od našej vedúcej katedry. Tá nás k tomu veľmi povzbudzovala. Hovorila, že by sme ani nemali ísť ku štátniciam, kým sa nezúčastnime Erasmu (smiech). Rovnako mi o tom rozprávali aj moji kamaráti, ktorí študijný pobyt už absolvovali. Postupne vo mne začala tá túžba rásť a aj ja som to chcela skúsiť a tiež zažiť Erasmus. Nejako tak to vzniklo. Zaujímavé bolo, že to prvotne nešlo odo mňa, ale skôr na základe iných ľudí a ich povzbudenia. A tiež povzbudenia od vedúcej katedry.

Prečo si sa rozhodla práve pre Palackého univerzitu v Olomouci?

Ja som sa zameriavala hlavne na predmety. Chcela som, aby boli čo najviac v súlade s naším vyučovacím plánom. Starších študentov, ktorí už absolvovali Erasmus, som sa pýtala na ich názor. Hlavne na to, ktoré univerzity sú na tom predmetovo podobne s našou univerzitou, aby som si potom, po návrate na Slovensko, nemusela v ďalšom roku zapisovať veľa predmetov navyše. To bolo pre mňa hlavné. Pretože viem, že niektorí moji spolužiaci si zväčša museli prenášať predmety do ďalšieho roka, čo sa mi zdalo nepraktické. A tiež som nechcela ísť ďalej do zahraničia než do Čiech, aby som bola blízko domova.

A ako si to teda mala s predmetmi? Musela si si nejaké nahradiť?

Nie. Ja som si potrebovala dorobiť len jeden spirituálny predmet. Všetky ostatné mi sedeli s tými našimi. Na Erasme som mala predmety s druhákmi, tretiakmi aj štvrtákmi, čiže som si ich mohla nakombinovať tak, aby sa mi zhodovali s predmetmi na mojej univerzite. Čiže mi to vyšlo tak, že viac predmetov som nemusela dorábať.

To je výborne premyslené. Vidieť, že si nad tým naozaj rozmýšľala. Je však niečo, čo by si urobila inak, ak by si šla na Erasmus znova?

Ani nie. Išla by som opäť do Olomouca, pretože sa mi tam veľmi páčilo. Len asi by som si najskôr zmenila ubytovanie. Nešla by som už druhý krát na ten istý internát, ale ubytovala by som sa na kresťanskom internáte, ktorý tam je. Odtiaľ je by to bolo blízko všetkého, kde som chodila – škola, menza, knižnica, kostoly a kaviareň. To je asi jediná vec.

A aký máš z tejto skúsenosti celkový pocit?

Celkovo to vnímam ako dobré rozhodnutie. Veľmi pozitívne. Veľa som sa naučila z vedomostného a vzdelávacieho hľadiska. Rovnako tam mali veľa praktických predmetov, ktoré sme u nás na škole, na bakalárskom stupni nemali. Z toho som si naozaj  veľa odniesla.  Mala som aj širokú škálu predmetov, z ktorých som si mohla vybrať. Ale hlavne čo sa týka osobnostného rastu, tak ma táto skúsenosť veľmi posunula. Čiže celkovo to vnímam ako pozitívne obdobie môjho študentského života.

O pozitívach ohľadom vzdelania si nám povedala, vieš povedať aj niečo bližšie k tomu osobnostnému obohateniu?

Áno. Tým, že som študovala na katolíckej univerzite, spoznávala som prevažne ľudí, ktorí mi boli hodnotovo a názorovo dosť blízko. A v Olomouci som spoznala na internáte mnoho ľudí, ktorí boli napríklad inej  národnosti a tiež mali úplne iné hodnoty než ja. Naučila som sa celkovo prijímať ľudí aj keď sú odlišní a hľadať to, čo nás spája. A aj keď nás náhodou nič nespája, vieme si vždy niečo povedať a stráviť spolu kvalitný čas, aj keď sa na niektoré veci pozeráme rozdielne. A tiež som tým určite získala väčšiu samostatnosť.

Spomínala si, že si spoznala veľa nových ľudí. Si s niektorými z nich stále v kontakte?

Áno. V tom čase, keď som tam študovala som chodila do takého kresťanského spoločenstva študujúcich psychológov, ktoré sa volalo Psychospolčo UP. Tam som spoznala dve dievčatá, s ktorými som do dnes v kontakte a z času načas si napíšeme. Tiež som ostala v kontakte s jednou svojou spolužiačkou, ktorá pochádza z Česka a dvoma dievčatami pôvodom zo Slovenska, ktoré tam v tom čase tiež študovali.

Máš s ľuďmi, ktorých si tam stretla aj nejaký nezabudnuteľný zážitok?

Pre mňa bol celkovo internát dosť nezabudnuteľný zážitok. Každý večer tam organizovali nejaké párty medzinárodní študenti, najčastejšie zo Španielska. Niekedy sa zas stalo, že dve študentky z Číny, ktoré bývali vedľa na izbe, si sušili ponožky na roletách. A podobné zážitky. Asi nemám nejaký jeden špeciálny zážitok. Skôr to bolo tvorené rôznymi zábavnými príhodami so spolubývajúcimi, ktoré sa nám diali počas semestra ????

Čo by si na záver odporučila niekomu, kto sa rozhoduje, či pôjde na Erasmus?

Určite by som odporučila ísť. Oplatí sa v rámci štúdia aspoň raz zažiť takúto skúsenosť. Treba však mať na pamäti aj tu praktické stránku. Hlavne by som odporučila pozrieť si dopredu tie predmety…

Comments are disabled.