Veľkí operátori, ktorí sa majú podieľať na stavbe 5G siete žiadajú technologické spoločnosti ako Google, Tiktok, či Netflix, aby finančne prispeli na výstavbu siete. O pomoc žiadajú aj Európsku komisiu.[1] Telekomunikačné skupiny tlačia na európske orgány, aby zaviedli rámec, prostredníctvom ktorého by tech spoločnosti využívajúce ich siete museli platiť poplatky.[2]

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica a Telecom Italia aktívne lobujú za to, aby technologické spoločnosti platili poplatky. [3]

Podľa európskych operátorov nie je fér, že oni míňajú miliardy eur ročne na stavbu a udržiavanie infraštruktúry a poskytovatelia obsahu, ktorí využívajú tieto siete z toho majú omnoho vyšší profit ako oni. Tiež musia čeliť zvýšeným cenám nerastných surovín a energií.[4] Uviedli, že len „ceny optických káblov sa v septembri 2022 zdvojnásobili. Ceny energií a iných vstupov tiež zasiahli sektor.“[5]

Maarit Palovirta, riaditeľka Európskeho združenia prevádzkovateľov telekomunikačných sietí, povedala: „V súčasnej dobe je pre operátorov veľmi namáhavé udržať vysokú úroveň potrebných investícií a zároveň generovať primeranú návratnosť.[6]

Operátori nazvali príspevok, ktorým by technologické spoločnosti mali prispievať na budovanie infraštruktúry, „spravodlivý podiel.“ Spoločnosti to ale vnímajú inak. Poplatok označujú ako „sieťové poplatky.“[7]

Reakcia technologických spoločností

Veľké technologické spoločnosti využívajú siete, prostredníctvom ktorých šíria svoj obsah k samotným spotrebiteľom.

Poplatky, ktoré by mali platiť za infraštruktúru odmietajú . Christian Borggreen, šéf lobistickej skupiny pre veľké technológie CCIA Europe, tvrdí, že do sietí prispievajú približne 22 miliárd eur ročne prostredníctvom podmorských káblov, sieťami pre poskytovanie obsahu a tiež dátovými centrami.[8] Podľa neho „telekomunikačné spoločnosti a iní poskytovatelia internetových služieb v Európe ušetria 1 miliardu eur ročne vďaka investíciám od technických spoločností.“[9]

Borggreen: „Európania už platia operátorom za prístup na internet, nemali by im platiť druhýkrát cez drahšie streamovacie a cloudové služby.“ [10]

Problémom spravodlivého podielu môže byť porušenie sieťovej neutrality, obsiahnutej v európskom práve. David Frautschy, riaditeľ Internet Society, tiež povedal, že tieto nové nariadenia by porušili ustanovenia o sieťovej neutralite a roztrieštili by internet, čo by poškodilo nielen spotrebiteľov, ale aj ekonomiku.[11]

Gulio Iop, manažér pre politiku EÚ v spoločnosti Sky, sa vyjadril: „Ak by spoločnosti poskytujúce obsah mali platiť poplatky telekomunikačným spoločnostiam nad rámec toho, do čoho už investujú, menej peňazí by investovali do obsahu pre konečných spotrebiteľov.[12]

Na druhú stranu, telekomunikačné spoločnosti argumentujú, že investície by boli klimaticky prospešné. 20 miliárd eur ročne by napomohlo odvetviu odstaviť staršie vybavenie a prejsť na energeticky úspornejšie riešenie. Sieťové poplatky by tiež mohli prispieť k tomu, aby sa obsah stal dátovo efektívnejší, a teda možnosť poskytnúť lepšie služby zákazníkovi.[13]

Alvarez-Pallete, CEO Telefonica, sa vyjadril: „Nastal čas pre spoluprácu medzi telekomunikačnými spoločnosťami a veľkými technologickými firmami. Spolupráca znamená, že každý prispieva spravodlivým dielom.“[14]

Európska únia

Pre Európsku úniu je budovanie 5G siete dôležitým bodom. Nová sieť umožní kvalitnejšie online služby, ako napríklad vyššiu rýchlosť internetu. Taktiež sa Európska únia snaží o digitalizáciu, pre ktorú potrebuje kvalitnejšiu sieť. V rámci nej chce obyvateľom EÚ poskytnúť rovnaký prístup k internetu.

Európska komisia podpísala Deklaráciu digitálnych práv a princípov. V rámci digitálnej transformácie chce zabezpečiť práva a ochranu občanov Európskej únie. Každý by mal mať, podľa dokumentu, prístup na internet a tiež k digitálnym verejným službám.[15]

Deklarácia poukazuje na to, že európske hodnoty a tiež práva a slobody zakotvené v európskom zákonnom rámci, musia byť rešpektované online tak isto ako aj offline. „Tento prístup bude Európska únia presadzovať tak doma, ako aj na zahraničnej scéne.“[16]

Telekomunikačné spoločnosti tlačia na Európsku komisiu, aby donútila technologické spoločnosti k finančnej podpore zavedenia 5G siete. Podľa telekomunikačných spoločností sú potrebné dodatočné investície v sume 50 miliárd eur ročne.[17]

Thierry Breton, európsky komisár pre vnútorný trh, sa na Svetovom mobilovom kongrese v Barcelone vyjadril: „Konzultácie boli označované za boj o spravodlivý podiel,...“ „nemusí ísť nutne o boj o spravodlivý podiel medzi veľkými telekomunikačnými spoločnosťami a veľkými technologickými firmami.“[18]

Podľa jeho slov je odvetvie na začiatku revolúcie a v nasledujúcich rokoch by malo celé prejsť radikálnou zmenou a tiež prehodnotiť svoje obchodné modely.[19]

Naznačil, že regulácie EÚ už nevyhovujú svojmu účelu a je potrebné ich prehodnotiť. Povedal tiež, že blok „musí nájsť model financovania obrovských investícií potrebných do rozvoja mobilných sietí novej generácie a nových technológií.“[20]

„Na výsledky sa pozrieme z rôznych uhlov,“ vyjadril sa Breton pre médiá. Tiež nevylučuje, že by sa výsledky dostali do iniciatívy o virtuálnych svetoch, ktorej vydanie sa očakáva na konci mája. Ukončenie konzultácií ohľadom problematiky sa očakáva 19. mája.[21]

 

 

 

 

 

 

Comments are disabled.