V súčasnosti má študent denného štúdia na vysokej škole množstvo príležitostí vycestovať do zahraničia. Existujú rôzne štipendiá a programy, ktoré podporujú mobilitu a nadobudnutie nových vedomostí u mladých ľudí. Tí si cez tieto programy rozširujú svoje obzory a môžu si vyskúšať niečo nové. Jednou z možností je aj využiť programy Európskej únie pre mladých na podporu mobility.

Takýmto programom je napríklad Erasmus+ stáž pre študentov a  absolventov denného štúdia vysokej školy. Študent môže absolvovať stáž v dĺžke 2 až 12 mesiacov. Na výber má akúkoľvek krajinu z členských štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu [1]. Stáž prebieha za pomoci finančnej podpory Európskej únie. Takáto výmena ponúka veľa výhod, nie len rozšírenie vedomostí v oblasti štúdia [2].

Kompetencie, ktoré človek získa zahŕňajú získanie nových poznatkov, schopností a postojov. Poznatky sa týkajú nielen kultúry vlastnej krajiny vo väčšom kontexte, ale aj poznania iných kultúr a taktiež porozumeniu globálnym problémom, procesom a trendom. Medzi najvýznamnejšie získané schopnosti jednotlivca patrí rozšírenie kritického myslenia, schopnosti medzinárodnej komunikácie a využitia poznatkov z Erasmu na rozšírenie svojho osobného potenciálu.  Erasmus mobilita pôsobí aj na zmenu postojov jednotlivca. Mladí ľudia sa z nich vracajú celkovo otvorenejší novým možnostiam a aj v oblasti kultúrnej tolerancie [3].

Okrem nadobudnutých odborných kompetencií, mobilita naučí človeka samostatnému fungovaniu v cudzom prostredí a získanie univerzálnych „soft skills“, ktoré sa mu v budúcom zamestnaní zídu. „Soft skills“ zahŕňajú napríklad tímovú spoluprácu, schopnosť dobrého časového managementu, kreatívne premýšľanie či schopnosť riešenia konfliktov a efektívnu komunikáciu.

Čo by mal budúci stážista vopred vedieť

Organizácia

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré je potrebné urobiť, je vybrať si dobrú organizáciu. Je to možnosť vyskúšať si „na nečisto“ prácu, o ktorú má študent do budúcna záujem. Preto je dobré nájsť si organizáciu, ktorá poskytne reálny pohľad na fungovanie vecí v danom odvetví. Rovnako, ako dobrá organizácia, je pri zvažovaní ponuky dôležitý kolektív. Preto by bolo vhodné pred rozhodnutím komunikovať s personálnym obsadením spoločnosti a hlavne so svojím budúcim supervízorom. S týmto človekom bude stážista primárne spolupracovať a tráviť väčšinu času v práci. Vzájomné sympatie sú teda dôležité.

Limity výberu organizácie sa týkajú jej formálneho statusu. Jedinou podmienkou je organizácia, ktorá by nemala byť inštitúciou, orgánom alebo agentúrou EÚ. Súčasne by mala byť v jednom zo štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu. Ak človek nemá žiadnu predstavu alebo nevie ako začať, tu je odkaz na jednu zo stránok, ktoré ponuky pre stážistov zdieľajú.

Miesto

Ak už je o výbere organizácie a pracovného miesta rozhodnuté, je potrebné porozmýšľať nad lokalitou. Krajina, v ktorej bude študent žiť, poskytne autentický kultúrny zážitok. Pomôže tiež zlepšiť jazykové kompetencie, keďže v danom jazyku bude človek denno-denne fungovať. Na zlepšenie hneď dvoch jazykov súčasne si študent môže vybrať krajinu, kde bude na stáži hovoriť jedným jazykom, napr. angličtinou, no miesto stáže bude napríklad v Španielsku. Okrem toho pri zlepšení jazyka pomôže aj Erasmus+. Online jazyková podpora z Erasmu poskytne podporu v tom jazyku, v ktorom bude stáž prebiehať [4].

Po výbere krajiny sa človek zameria na konkrétne mesto (a miesto). Keďže väčšinu času dňa je stážista v práci, mimopracovný čas by mal poskytnúť relax a možnosti na odreagovanie. Aj tento faktor je nutné mať na pamäti pri hľadaní organizácie v lokalite, ktorá to poskytne. Či už vo veľkom, multikultúrnom meste s množstvom podnikov. Extrovertnejším jedincom to ponúka možnosť spoznať nových ľudí. Na strane druhej, pre introvertov milujúcich prírodu, je ideálne malé prímorské mestečko s množstvom lesov v okolí. Pri výbere mesta je dôležité poznať aj svoje osobnostné črty. Vedieť, čo človek potrebuje na oddych, či na nabratie síl.

Komunita

Keď sa človek ocitne v novom prostredí, jednou z prvých vecí je budovanie nových vzťahov. V prípade, že študent príde na stáž bez spolužiaka alebo niekoho známeho, musí si sám začať hľadať kontakty. Ísť s niekým na stáž je veľká výhoda. Napríklad kvôli praktickým veciam, ako hľadanie spoločného ubytovania a rovnako aj pri potrebe opory blízkeho. Ak si chce študent vyskúšať úplnú samostatnosť, je okrem prvých vzťahov nadobudnutých v práci, potrebné budovať sociálnu sieť aj mimo nej. Dá sa to buď cez známych, ktorí majú v danom meste priateľov, cez navštevovanie rôznych kultúrnych podujatí a diskusií alebo rôzne stránky a skupiny na sociálnych sieťach.

Čo študent vďaka stáži získa

Pri štúdiu na vysokej škole si človek chce vyskúšať daný odbor na vlastnej koži. Množstvo motivovaných študentov si popri škole nájde brigádu v odbore, s perspektívou do budúcnosti. No ak sa to niekomu popri štúdiu nedá skĺbiť alebo je to odbor, kde musí mať človek na prácu skončený minimálne prvý stupeň štúdia, stáž  predstavuje  ideálnu možnosť získavania skúseností. Okrem zistenia, či by ste si naozaj vedeli predstaviť dlhodobo pracovať v takejto, alebo podobnej organizácii, spoznáte kompetentných ľudí. Tí môžu v budúcnosti rozšíriť váš kruh kontaktov a budúcich možností [5].

Rozšírenie sociálnych kontaktov nemusí byť len v pracovnej oblasti. Cez rôzne stránky, skupiny a udalosti sa dá spoznať množstvo nových ľudí aj mimo organizácie, kde sa stáž vykonáva. Ľudí autentických pre danú krajinu, s ktorými sa dá podeliť aj o svoju kultúru. Z takýchto pobytov často vzniknú priateľstvá, ktoré v budúcnosti vedú k medzikultúrnym návštevám a hlbšiemu spoznávaniu.

Fungovanie v novej krajine je bezpochyby pre študenta výzvou. Môže si skúsiť samostatne fungovať. Popasovať sa s každodennými maličkosťami, ktoré si vo svojom bežnom prostredí ani neuvedomuje. Či už je to zabezpečenie chodu svojej domácnosti alebo celkové nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré ma stážista z finančnej podpory Erasmus k dispozícii.

Všetky tieto aspekty stáží sú pre mladých ľudí neoceniteľnou skúsenosťou a výsadou, ktorú staršia generácia nemala. Je preto veľmi prínosné o týchto možnostiach vedieť, zvážiť ich a prípadne využiť. Určite sa to oplatí!

Comments are disabled.