Náš obľúbený Erasmus+ projekt DiGi YOUTH je späť! Európsky Dialóg sa stal hrdým koordinátorom jeho druhej edície a 8.12. vo svojich priestoroch v Trnave privítal zástupcov všetkých partnerov projektu na kick-off stretnutí a oficiálne sme odštartovali dvojročnú spoluprácu na vývoji úžasných inovatívnych nástrojov, ktoré prispejú k zlepšeniu digitálnej práce s mládežou.
S partnermi The Future Now Association (Bulharsko), Yasar University (Turecko) , HIGGS (Grécko) a Celje Youth Center (Slovinsko) sme spoločne prediskutovali všetky aspekty projektu, rozdelili si úlohy, naplánovali všetky nasledujúce kroky a dohodli sa na presnom postupe.
Na čo sa môžete tešiť?  DiGi YOUTH 2 projekt priamo nadväzuje na výstupy jeho prvej edície, pričom vám poskytne nové inovatívne, kreatívne a interaktívne nástroje a metódy v oblasti digitálnej práce s mládežou. Partnerstvo bude spoločne pracovať na vývoji nasledovných výstupov:
1. DiGi YOUTH Papers – ich súčasťou budú odporúčania týkajúce sa politík a stratégií v oblasti digitalizácie práce s mládežou, rámcový učebný plán odbornej prípravy pre pracovníkov s mládežou, model mentorského programu a metodika digitálnych podujatí pre mládež.
2. DiGi YOUTH Virtuálna učebňa – Na DiGi YOUTH hube vznikne priestor pre virtuálne podujatia. Ich súčasťou budú interaktívne prezentácie, podcasty, videá či tzv. story mapa.
3. DiGi YOUTH Simulačné scenáre – najmenej 10 novými scenármi bude doplnená DiGi YOUTH Simulačná hra, vzniknú najmenej 4 nové typy otázok a užívatelia dostanú príležitosť vytvoriť aj svoje vlastné scenáre!
4. Interaktívne videá DiGi YOUTH – vytvoríme interaktívne videá, z ktorých jedno bude také, kde si bude môcť divák ovplyvniť vývoj scenára.
Stay tuned a sledujte kanály Európskeho Dialógu ako aj projektový FB DiGi YOUTH i Instagram digiyouth_com, kde Vám budeme pravidelne prinášať novinky o projekte a zaujímavosti zo sveta digitálnej práce s mládežou!

Comments are disabled.