Častokrát počúvame o rôznych druhoch násilia, pričom jedným z najrozsiahlejších je násilie voči iným entitám a kultúram. V škole nás všetkých učili, že násilie je zlé a nepatrí do bežného života, no je to naozaj tak? Ak nepatrí do bežného života, prečo sa vyskytuje aj v rodinách? Pre veľa ľudí je domov pocitom bezpečia, no nie každá rodina má to šťastie. Aktuálnym problémom je rodovo podmienené násilie, pri ktorom máme alarmujúce čísla. Európska únia nezatvára oči ani pred týmto veľmi neatraktívnym problémom a snaží sa ženám podať „pomocnú ruku“.

Od nepamäti sa na ženách, ale aj deťoch páchalo násilie, no keďže nejde o typ násilia, ktoré by sa dialo na verejnosti je veľmi ťažké vinníka usvedčiť. „Jedna tretina žien v EÚ zažila telesné a /alebo sexuálne násilie. Týždenne v dôsledku domáceho násilia príde o život okolo 50 žien. Tri štvrtiny žien v pracovnom prostredí zažili sexuálne obťažovanie, uvádza EP.“ [1] Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti žijeme v období pandémie ochorenia COVID – 19, vzrástol aj počet násilností v domácnosti, keďže prišiel tvrdý lockdown, ktorý prinútil rodiny byť celé dni spolu doma bez možnosti úniku. Veľkým problémom je aj strach žien, ktoré sa boja o tom rozprávať prípadne zájsť na políciu a oznámiť, čo aktuálne zažívajú. Spolu so ženami najčastejšie trpia deti, ktoré sa na všetko musia pozerať a  nie sú dostatočne silné na to, aby zasiahli. Je potrebné si, ale uvedomiť to, že práve takéto zážitky môžu mať na dieťa aj na jeho vývin veľmi zlý vplyv. Takéto deti mávajú poruchy správania, problémy s učením a sú náchylnejšie na stres.  Druhý scenár je oveľa horší. Ten zasa počíta s tým, že deti, ktoré boli vychované v prostredí domáceho násilia zdedia vzorce správania.

Európska únia sa rozhodla zakročiť a chce, aby bolo rodovo podmienené násilie chápané ako závažný trestný zločin. „Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas stredajšieho (15. 9. 2021) vystúpenia o stave EÚ na plenárnom zasadnutí EP oznámila, že do konca roka eurokomisia navrhne zákon na boj proti násiliu páchanému na ženách, ktorý bude zahŕňať prevenciu, ochranu a účinné stíhanie takýchto prípadov na internete aj v skutočnom prostredí.“ [2]

Iniciatíva komisie nadväzuje na výzvu, ktorá sa uskutočnila vo februári tohto roka, kedy  „Parlament požadoval smernicu EÚ o prevencii a boji proti všetkým formám rodovo podmieneného násilia.“ [3] Poslanci zdôrazňovali potrebu protokolu, ktorý by súvisel s rodovo podmieneným násilím v čase krízy. Europoslanci požadujú zaradenie rodovo podmieneného násilia medzi „Trestné činnosti podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) spolu s ďalšími zločinmi, proti ktorým je potrebné bojovať na spoločnom základe, ako sú obchodovanie s ľuďmi, drogami a zbraňami, počítačová kriminalita a terorizmus.“ [4] Podľa vyššie uvedeného citátu, vieme, že Ursula von der Leyenová pripravuje novú smernicu, ktorú plánuje predstaviť už koncom tohto roka. A čo by mala nová smernica obsahovať, aby sa ňou čo najviac pomohlo ženám? Najdôležitejšie budú preventívne opatrenia, podporné služby a „Ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa pri určovaní starostlivosti o dieťa a právach navštevovať deti zohľadňovali incidenty rodovo podmieneného násilia a nakoniec aj spoluprácu medzi členskými štátmi a výmenu osvedčených postupov, informácií a odborných znalostí.“ [5]

Okrem fyzických škôd dokáže rodovo podmienené násilie páchať aj škody finančné. Tento typ násilia v EÚ spôsobuje ročne škody vo výške 366 miliárd eur.[6]Násilie na ženách podľa EIGE spôsobuje 79 percent týchto škôd, čiže 289 miliárd eur. Štúdia inštitútu rozčlenila rôzne náklady rodovo podmieneného násilia a dospela k záveru, že najväčšiu časť z nich tvoria fyzické a citové dopady (56 percent), za ktorými nasledujú náklady na justičný systém pri riešení trestných činov (21 percent) a stratený ekonomický výkon (14 percent).“ [7]

Fakt, že ide o aktuálnu tému potvrdzuje aj to, že sa mnohé veľké firmy snažia, aspoň finančne, pomôcť v boji s týmto problémom. V boji pomáha aj firma IKEA, ktorá na svojom webe upozorňuje na hrozivé štatistky: „V IKEA je našou víziou vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Myslíme si, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého. Preto sme sa rozhodli nasledujúce dva roky pomáhať obetiam násilia páchaného na ženách.“ [8] Táto spoločnosť sa chce zamerať predovšetkým na zvýšenie povedomia o domácom násilí, pričom prisľúbila aj finančnú pomoc vo výške 330 000 eur [9], ktorá by mala ísť na pomoc neziskovým organizáciám, aby dokázali svojim klientkam zabezpečiť dostatočnú pomoc aj ubytovanie.

V súvislosti so zvyšovaním povedomia o tejto veľmi dôležitej témy sa ustanovil aj medzinárodný deň. „25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň sa začínajú celosvetové aktivity, a to v rámci kampane „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách“, ktorá potrvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv.“  [10] Cieľom tohto medzinárodného dňa je upozorniť na to, že napriek dlhodobému úsiliu je násilie páchané na ženách stále aktuálne.

Číselné vyobrazenia rodovo podmieneného násilia nám ukazujú, že sme ako ľudia niečo podcenili a problémy musíme riešiť, inak budú čísla narastať. Veríme, že Európska komisia na čele s Ursulou von der Leyenovou novým zákonom pomôže znížiť túto hrozivú štatistiku. Bohužiaľ, len zákon nepomôže a môžeme pomôcť aj my, pýtate sa ako? Buďme ako ľudia všímaví! Nesnažme sa tváriť, že sa nás rodovo podmienené násilie netýka a snažme s pomôcť každej žene, na ktorej sa javia známky násilia. Ak chceme, aby bol zákon úspešný musíme pomôcť aj my našou všímavosťou!

Comments are disabled.