Technológie sa stávajú čoraz väčšou a väčšou súčasťou nášho života. Vzhľadom na to, že sú technológie aktuálne najsilnejším prostriedkom na svete,  je potrebné vyťažiť z nich čo najviac. Európska únia rozhodla o tom, že prostredníctvom digitálnej stratégie EÚ zabezpečí, aby mali z digitalizácie prospech podniky, no i ľudia.

V mnohých ohľadoch ľudom technológie uľahčujú život, preto EÚ spustila projekt s názvom  „Formovanie digitálnej budúcnosti Európy“. Medzi digitálne riešenia, ktoré majú pomáhať všemožnej skupine ľudí patria „nové možnosti pre podniky, snaha o rozvoj dôveryhodných technológií, podpora otvorenej a demokratickej spoločnosti, podpora udržateľného hospodárstva, pomoc v boji proti zmene klímy.“[1] Formovanie bude založené na troch hlavných pilieroch.

Prvý pilier má názov „Technológia, ktorá funguje v prospech ľudí“. V tejto  časti programu na formovanie digitálnej budúcnosti EÚ najviac investuje do digitálnych zručností Európanov, čo je v dnešnej dobe najdôležitejšie, pričom sa výsledky investície môžu dostaviť až neskôr. Aktuálne je dosť rozsiahla i tzv.  kyberšikana, voči ktorej EÚ plánuje zaviesť opatrenia a rovnako i pred rôznymi inými kybernetickými hrozbami. Druhý pilier v programe znie „Spravodlivá a konkurencieschopná digitálna ekonomika“. V tomto prípade má digitálna stratégia EÚ umožniť komunite startupov i malých podnikov získať prístup k financiám a pomôcť im s expandovaním. Tu by mala EÚ zlepšiť i prístup k vysokokvalitným údajom a zároveň zabezpečiť ochranu osobných a citlivých údajov. Posledný pilier z programu má názov: „Otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť“. Tu plánuje EÚ využívať technológie s cieľom pomôcť Európe stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, tiež plánuje bojovať proti dezinformáciám na internete a podporovať rôznorodý, no predovšetkým spoľahlivý mediálny obsah.

Okrem spomínaného programu existuje aj nadácia Eurofound, ktorá je tiež veľmi dôležitá, ak sa bavíme o digitalizácii a digitálnom veku. Jedným z hlavných činností Eurofoundu je skúmanie vplyvu i rozsahu používania digitálnych technológií na trhu práce. Zameriava sa hlavne na skúmanie vplyvu technológií na oblasť služieb a zamestnanosť. „Eurofound skúma aj dôsledky platformového hospodárstva, najmä hromadnej práce (crowd employment) na trh práce.“[2] Nadácia realizuje i výskum pracovných podmienok a podmienok zamestnanosti pri mobilnej práci s využitím IKT.

Na základe programov, ktoré vznikli pre rozvoj digitalizácie a pre pomoc ľuďom prostredníctvom technológií môžeme konštatovať, že je EÚ dobre pripravená, na to, aby rozbehla digitálny život mladých Európanov naplno. No, netreba zabúdať i na Európanov, ktorí nemajú digitálne skúseností a patria medzi staršie ročníky, pričom by bolo namieste zvážiť i  digitálne školenia pre staršie ročníky. V 21. storočí sa digitalizácia stáva súčasťou nášho každodenného života, pričom za to môžeme vďačiť EÚ, ktorá sa vo veľkom snaží uľahčiť Európanom prechod do „digitálneho života“.

 

 

 

Comments are disabled.