Európsky Dialóg je partnerom skvelého Erasmus+ projektu Strategického partnerstva s názvom EURvoice (Encouraging Active Citizenship and Participation via the Empowerment of Young EU Citizens). Ide o 22 mesačný projekt, ktorého hlavým cieľom je podporiť aktívne občianstvo a sociálnu zodpovednosť mladých ľudí v ich miestnych komunitách ako aj ich záujem o verejné dianie a prevzatie zodpovednosti za pozitívnu zmenu.

Vzhľadom na pokračujúcu pandémiu sme museli úvodné stretnutie partnerov projektu presunúť do online prostredia, čo nebolo prekážkou, nakoľko sme si na prácu v digitálnom prostredí už celkom zvykli. Online stretnutie sa konalo 6. októbra 2020 a jeho hlavným cieľom bolo ozrejmiť a naplánovať našu takmer dvojročnú spoluprácu, ktorej výstupy pomôžu zlepšiť aktívnu participáciu mladých ľudí ako aj ich politickú angažovanosť.

Stretnutie sme odštartovali predstavením sa všetkých členov tímu partnerských organizácií. Európsky Dialóg sa s väčšinou z nich už pozná dlhšie, nakoľko spolupracujeme na viacerých typoch mládežníckych projektov. Oboznámili sme sa s hlavnými cieľmi a aktivitami jednotlivých partnerských organizácií.

Po predstavení sme sa zamerali na sumarizáciu cieľov projektu a jeho hlavných edukačných výstupov. Podrobne sme si prešli časový harmonogram a diskutovali sme o našich víziách a plánoch ohľadne úspešnej implementácie projektu a jeho výstupov.

Ďalej sme venovali podrobnostiam jednotlivých plánovaných tréningov ako aj propagačným aktivitám projektu, ktoré nám pomôžu spraviť projekt viac viditeľným a úspešným.

Hoci sme sa nemohli vidieť osobne, išlo o veľmi príjemné stretnutie, počas ktorého sme prediskutovali a naplánovali všetky dôležité kroky, ktoré nám umožnia správne naštartovať aktivity projektu EURvoice. Môžeme Vám sľúbiť, že sa máte na čo tešiť!

Partneri projektu:

European Dialogue, Subjective Values Foundation (Hungary), University of Peloponnese , Celje Youth Center, TDM 2000 International, Federation of Children’s and Youth Municipal Councils

Comments are disabled.